NVIDIA GeForce RTX 2060


Benchmarky:|  3DMark 11 (souhrn)  |  3DMark 11 (grafika)  |  Fire Strike (souhrn)  |  Fire Strike (grafika)  |  Time Spy (souhrn)  |  Time Spy (grafika) 


17.15781| NVIDIA Quadro RTX 3000 < Lepší
18.15428| NVIDIA GeForce RTX 2060 < Vybráno
19.15042| NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q < Horší
Notebooky měřené s NVIDIA GeForce RTX 2060, benchmark: Fire Strike (grafika)
15 428 - Acer Predator Triton 500 PT515-51-78JR NH.Q50EC.003
15 061 - Asus ZenBook Pro Duo UX581GV-H2004R 90NB0NG1-M00170

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |