Počet Wi-Fi sítí v Praze vzrostl v roce 2010 na trojnásobek

11. 3. 2011 00:46    Rubrika: Krátké zprávy    Autor: František Doupal

To a mnoho dalších zajímavých informací vyplývá z výsledků v pořadí již sedmého průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí společnosti Ernst & Young

Počet Wi-Fi sítí v Praze vzrostl v roce 2010 na trojnásobek

Cílem průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí bylo identifikovat a analyzovat Wi-Fi přístupové body ve vybraných částech Prahy, do průzkumu byly také již potřetí zahrnuty výsledky měření v centru Bratislavy. Kromě sledování počtu a umístění bodů se průzkum zaměřil i na jejich zabezpečení a přenosovou rychlost.

Počet přístupových bodů v Praze od loňského průzkumu opět vzrostl – bylo identifikováno celkem 11 310 přístupových bodů, což představuje trojnásobný nárůst. Z toho pouze 4101 bodů (39 %) bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/sec (dostupná od standardu 802.11g). V Bratislavě pak bylo nalezeno 2217 přístupových bodů. Z celkového počtu 11 310 detekovaných přístupových bodů v Praze je 1213 bodů typu hotspot, v Bratislavě je z celkových 2217 bodů 202 typu hotspot. Body hotspot jsou určeny pro přístup k internetu pro veřejnost, využívají je například internetové kavárny a obvykle nejsou zabezpečeny.

Poměr zabezpečených přístupových bodů k nezabezpečeným je v Praze 63 % vůči 37 %, což je výrazný rozdíl oproti roku 2009 (84 % k 16 %). V Bratislavě byl poměr 51 % k 49 % (rok 2009 - 77 % ke 23 %). 50 % zabezpečených přístupových bodů využívá šifrování WEP, 50 % ostatní standardy šifrování - např. WPA.

Pro zajímavost uveďme zastoupení výrobců přístupových bodů. V Praze jsou pro přístupové body nejvíce používány produkty Askey Computer s 20% podílem všech přístupových bodů, následované společnostmi Cisco (13 %), Apple (11 %) a ZyXel (8 %). V Bratislavě využívají nejvíce produkty Cisco (12 %), Intel (12 %) a D:Link (12 %).

Zdroj: Tisková zpráva Ernst & Young


| Diskuse | Krátké zprávy