HP vyčlenilo zbývající pracovníky původního Palmu do samostatné společnosti

17. 8. 2012 09:00    Rubrika: Krátké zprávy    Autor: František Doupal

Společnost HP vydala za nákup společnosti Palm a jejího systému miliardy USD, následně vydala několik telefonů a jeden tablet, a pak vývoj WebOS hardwaru zastavila. Ze systému WebOS vytvořila open source projekt, na kterém pracovala řada původních pracovníků Palmu. I tento zbytek toho, co z Palmu zbylo, se nyní vyčlení do samostatné společnosti s názvem GRAM.

HP vyčlenilo zbývající pracovníky původního Palmu do samostatné společnosti

GRAM zůstane ve vlastnictví HP, jako samostatná společnost však bude mít o něco větší pravomoci a flexibilitu rozhodování.

Hlavní pozornost nově vznikající společnosti by se měla zaměřit na software, uživatelské prostředí, cloud, vývoj i navazování partnerství. Ale nikoli na bázi uživatelského hardwaru - jinými slovy se bude tato společnost věnovat rozvoji WebOS za účelem jeho nasazení na přístrojích jiných společností. Dalším úkolem by pak měla být práce na vývoji a poskytování pomůcek pro vývoj aplikací.

Zdroj: liliputing.com


| Diskuse | Krátké zprávy