IT mezi paragrafy. Konference, která se vyplatí.

28. 3. 2018 14:35    Rubrika: Komerční sdělení

Přesně měsíc před účinností nařízení GDPR se v Praze v rámci konference IT mezi paragrafy nabídne unikátní příležitost k zodpovězení konkrétních otázek týkající se budoucího fungování ÚOOÚ. Jak probíhá kontrola ze strany ÚOOÚ? A co přístup úřadu ke kontrole po účinnosti GDPR? Bude pokračovat ve stávajícím přístupu nebo můžeme očekávat nové metody? Během konference dále zazní zásadní informace o hlášení bezpečnostních incidentů, sběru souhlasů, výkonu funkce pověřence, vlivu GDPR na IT a zkušenosti z projektů GDPR compliance. To vše 25. dubna v konferenčních prostorách hotelu Grandior.

IT mezi paragrafy. Konference, která se vyplatí.

Úvodního slova konference se ujme PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kde úřad očekává nesoulad (obecně i na základě zkušenosti z předchozích kontrol)? Co je podle úřadu z hlediska souladu s GDPR priorita?

Velmi diskutovanému tématu informování a souhlasů dle GDPR se v navazující prezentaci pak bude detailně věnovat druhý přednášející Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Objasní například kdy sbírat souhlasy od zákazníků či zaměstnanců? Jak je správně informovat o zpracování osobních údajů? Kdy je možné souhlasy spojovat a kdy je nutné je oddělit či jak zaznamenávat souhlasy získané na webu?

Po prostoru věnovanému otázkám a diskusi k prvnímu přednáškovému bloku se ke slovu dostane Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra. Ve svém příspěvku „Dopady nařízení GDPR na IT a související systémy u veřejnoprávních i soukromoprávních původců“ vysvětlí klíčové dopady nařízení jak na IT systémy, tak i na některé organizační či pracovní postupy a nabídne kontrolní seznam, který nejednomu z účastníků usnadní analýzu procesů a dopady nařízení.

Konkrétní informace o tom, jak v době cílených a plošných kybernetických útoků na databáze s citlivými údaji přístup k citlivým datům kvalitně zabezpečit a zamezit tak jejich odcizení předá ve své prezentaci Václav Zubr, technický specialista a Pre-Sales Engineer z ESET software spol. s r.o..

Na nabídnutý diskusní prostor k druhému bloku přednášek naváže Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Associate v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve svém příspěvku se zaměří hlavně na oblast compliance a bezpečnostní aspekty nové úpravy ochrany osobních údajů. Co přináší princip zajištění a prokazování souladu s nařízením (accountability)? Jaké jsou nové povinnosti v oblasti zabezpečení a oznamování incidentů, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů a posuzování vlivu?

Přestože je role Data Protection Officera v nařízení GDPR popsána, mnozí ani měsíc před účinností GDPR neví, jak by ji prakticky měli naplnit. Jakou roli by měl DPO hrát v rámci implementace GDPR a při nastavování tzv. „GDPR“ procesů? Co je nezbytné pro to, aby DPO mohl řádně plnit svojí roli? A jak by měla vypadat jeho role po té, co správce GDPR plně naimplementuje? To vše prakticky z úst Mgr. Margit Doležalové, Data Protection Officera z ČSOB skupiny.

V průběhu celé konference bude kladen důraz na obsáhlý prostor pro diskusi a otázky.

Podrobný program a registrace na itparagrafy.konference.cz/


| Diskuse | Komerční sdělení