Cisco - přenos mobilních dat vzroste za 5 let 18x

2. 3. 2012 06:58    Rubrika: Ostatní    Autor: Viktor Péder

Podle analýzy Global Mobile Data Traffic Forecast for 2011 to 2016, vypracované společností Cisco, se v následujících pěti letech zvýší roční datový provoz v mobilních sítích více než osmnáctinásobně - objem přenášených dat vzroste na 10,8 exabajtů (EB) měsíčně (neboli 130 EB ročně, což představuje 136 314 880 terabajtů či přes 33 miliard DVD). Mobilní cloudové služby se na tomto provozu budou podílet 71 % (7,6 EB), dnes tyto služby generují cca 0,3 EB měsíčně a tvoří 45 % mobilního síťového provozu. Datový provoz v mobilních sítích v období 2011-2016 bude růst průměrně o 78 % ročně.

Cisco  - přenos mobilních dat vzroste za 5 let 18x

Předpokládaný výrazný nárůst je zapříčiněn mimo jiné i neustálým zvyšováním počtu mobilně připojených zařízení, jejichž počet brzy překoná počet lidí na Zemi – a v roce 2016 překročí hranici deseti miliard zařízení. Rostoucí dostupnost mobilního připojení, nárůst jeho rychlosti a penetrace trhu mobilních zařízení (včetně M2M – „internetu věcí“) povede k prudkému rozvoji mobilních datových služeb, které porostou rychleji, než klasické pevné a Wi-Fi sítě.

::Související článek:
Otestovali jsme mobilních 43,2 Mbps s Vodafone

Pět hlavních příčin nárůstu objemu mobilních datových přenosů:

1. Streaming obsahu – kvůli rostoucí oblibě cloudových úložišť roste objem streamovaných dat (on\xADdemand) a klesá podíl klasického stahování obsahu. Objem streamovaných médií se mezi lety 2011 až 2016 zvýší 28násobně. (CAGR 95 %)

2. Nárůst počtu zařízení s mobilním připojením – v roce 2016 bude k mobilnímu internetu připojeno přes 10 miliard zařízení. Počet přístrojů tak převýší světovou populaci – jsou zahrnuta i M2M (machine to machine) zařízení, takzvaný „internet věcí“ (2 miliardy). Tento nárůst s sebou také nese nutnost přechodu na protokol IPv6 – dle odhadů bude přes IPv6 v roce 2016 komunikovat přes 70 % tabletů a chytrých telefonů (celkem 1,6 miliardy).

3. Zvyšování výkonu mobilních zařízení – s rostoucími schopnostmi poroste i spotřeba a produkce dat (média, komunikace, cloudové služby atd.). Například tablety dnes generují celosvětově 16,5 petabajtu dat měsíčně, do roku 2016 tento objem vzroste 62krát na cca 1 EB měsíčně – což představuje čtyřnásobek celkového měsíčního mobilního datového provozu v roce 2010.

4. Nárůst přenosových rychlostí – vyšší rychlost jde ruku v ruce s vyšší spotřebou. A Cisco předpokládá devítinásobný nárůst rychlosti mobilního připojení mezi roky 2011 až 2016 (včetně 2G, 3G a 4G mobilních sítí), to povede k dalšímu zvýšení spotřeby mobilních dat.

5. Mobilní video – podle neustále rostoucí poptávky i nabídky streamovaného videa, spolu s jeho rostoucí kvalitou (a tedy i datovou náročností), se předpokládá, že v roce 2016 bude mobilní video tvořit 71 % veškerého datového provozu v mobilních sítích.

Podle předpokladů studie VNI bude v roce 2016 patřit 60 % uživatelů mobilních zařízení (přes 3 miliardy) do „gigabajtového klubu“ – přenesou měsíčně více než 1 GB dat. V současnosti „ je členy tohoto klubu“ jen 0,5 % uživatelů. To se pochopitelně promítne v zatížení mobilních sítí a operátoři musejí pokračovat v nasazování 4G sítí a optimalizaci datových přenosů – zejména odklonem části provozu na Wi-Fi a pevné sítě. Snižování zátěže (offloading) odkloněním na pevné sítě se používalo v roce 2011 u cca 11 % (72 PB) mobilních dat, do roku 2016 se očekává nárůst na 22 % - v absolutních číslech půjde o 3,1 EB ročně (bez této optimalizace by se meziroční nárůst provozu v mobilních sítích vyšplhal ze 78 % na 84 %).

Pro srovnání – v roce 2011 byl celkový přenos dat ve všech sítích 11,5 EB měsíčně – z toho 5,2 % (597 PB) tvoří mobilní sítě, 0,6 % offloading (72 PB) a zbylých 94,2% pak provoz pevných a Wi-Fi sítí (10,9 EB). Studie Cisco VNI pro rok 2015 předpokládá celkový objem dat 44,1 EB měsíčně, z toho 80 % zůstává pevným linkám a Wi-Fi (35,2 EB), 16 % budou tvořit mobilní sítě (6,9 EB) a 4 % offloading (2 EB). Zatímco v 2011 byl přenos dat v pevných a Wi-Fi sítích 18krát vyšší než v případě mobilních sítí, v 2015 je to již pouze necelý šestinásobek. Při pohledu na absolutní čísla je nárůst daleko významnější a je jasné, že poskytovatelé mobilních dat budou muset neustále posilovat svou infrastrukturu, aby této poptávce dokázali vyhovět.

Růst dle regionů

• Střední východ a Afrika dosáhne největšího nárůstu v mobilních datech - CAGR 104 %, což znamená 36násobný růst.
• Asijsko-pacifický region (Asie, Austrálie a Oceánie) na druhém místě s meziročním nárůstem 84 %, tedy 21krát více než dnes.
• Střední a východní Evropa bude růst o 83 % ročně (CAGR) a v 2016 dosáhne také 21násobného objemu mobilních dat oproti současnosti.
• V Latinské Americe se předpokládá 18násobný nárůst, tedy 79 % CAGR.
• Severní Amerika zvýší spotřebu mobilních přenosů o 75 % ročně, v roce 2016 tedy na sedmnáctinásobek současného stavu.
• Západní Evropu čeká čtrnáctinásobný růst – průměrně 68 % ročně.

Regionální trendy pro Střední a Východní Evropu

• Mezi lety 2011 a 2016 bude provoz mobilních datových přenosů růst dvakrát rychleji ve srovnání s pevnými sítěmi (a Wi-Fi)
• Objem mobilních dat v roce 2016 bude odpovídat jedenáctinásobku celkového internetového provozu v roce 2005 (v rámci regionu).
• Mezi lety 2011 až 2016 vzroste objem mobilního videa 32 násobně, CAGR 101 %.
• Video bude tvořit 67 % datových přenosů v roce 2016. Na konci roku 2011 to bylo 45 %.
• Podíl cloudových aplikací (zahrnuje i služby pro sdílení médií) na datovém provozu vzroste do roku 2016 na 69 % ze současných 36 %.

Předpokládaný vliv na rychlost mobilního internetu

Průměrná rychlost mobilního datového připojení se za poslední rok zdvojnásobila, studie VNI přepokládá další nárůst rychlosti až na devítinásobek v roce 2016.


| Diskuse | Ostatní