HP Wolf Protect and Trace s HP Wolf Connect - vzdálená správa počítačů

12. 5. 2023 07:00    Rubrika: Ostatní    Autor: TZ

Společnost HP představila HP Wolf Connect, řešení, které správcům IT umožní bezpečným způsobem se připojit ke vzdáleným počítačům a provádět na nich nutné zásahy i při vypnutém napájení nebo v režimu offline.

HP Wolf Protect and Trace s HP Wolf Connect - vzdálená správa počítačů
 • První IT služba určená pro vzdálenou správu počítačů umožňující vyhledání, uzamčení a vymazání i odpojených a vypnutých počítačů
 • Nejnovější průzkum HP Wolf Security týkající se zabezpečení zařízení odhaluje, že 82 % podniků má v této oblasti nedostatky

HP Wolf Connect pomáhá IT oddělením lépe spravovat firemní zařízení používaná v rámci flexibilního režimu práce. Začleněním do služby HP Wolf Protect & Trace zrychluje a zjednodušuje řešení požadavků na podporu, zabezpečení dat před ztrátou nebo krádeží, zmírňuje dopady narušení bezpečnosti a optimalizuje správu IT.

„Kvůli flexibilní práci je vzdálená správa ve velkém měřítku složitější, ale o to důležitější,“ vysvětluje dr. Ian Pratt, ředitel pro zabezpečení ve společnosti HP Inc. „Cloud v tomto ohledu sice pomohl, ale neřeší schopnost IT oddělení zasahovat na zařízeních, která jsou vypnutá nebo offline. Díky HP Wolf Connect se pro správce IT otevírají nové možnosti vzdálené správy a umožňuje efektivní a účinnou správu zařízení používaných pracovníky mimo kancelář.“

HP Wolf Protect & Trace s HP Wolf Connect je první softwarovou službou, která dokáže lokalizovat, zablokovat a vymazat počítač na dálku, i když je vypnutý nebo odpojený od internetu. Tato schopnost přispívá k ochraně citlivých dat u mobilních zaměstnanců a pomáhá snižovat náklady na IT, protože omezuje nutnost opravy nebo výměny počítače.

Zabezpečení a správa zařízení používaných při práci je pro organizace nejvyšší prioritou. Nový průzkum HP Wolf Security zjistil, že 82 % vedoucích pracovníků zodpovědných za jejich zabezpečení pociťuje v této oblasti nedostatky. Celosvětová studie, které se zúčastnilo 1 492 vedoucích pracovníků zodpovědných za bezpečnost, přinesla následující zjištění:

 • 61 % respondentů uvedlo, že ochrana zařízení používaných v jejich organizaci k hybridní práci bude v příštím roce ještě složitější. 2
 • 70 % respondentů uvedlo, že hybridní práce zvyšuje riziko ztráty nebo odcizení zařízení. 2

„IT týmy potřebují lepší způsob, jak se vypořádat s nárůstem počtu ztracených nebo odcizených zařízení,“ pokračuje Ian Pratt. „Dosavadní řešení se spoléhala na to, že počítače jsou zapnuté nebo připojené k internetu, ale HP Wolf Connect nyní poskytuje robustní mobilní připojení, které umožňuje najít, uzamknout a vymazat ztracené nebo odcizené zařízení, i když je odpojené nebo vypnuté. To je důležité především tam, kde mohou počítače obsahovat osobní údaje nebo duševní vlastnictví. Po začlenění modulu Wolf Connect do služby HP Wolf Protect and Trace je možné přesně zjistit, kde a kdy se zařízení ztratilo a za jak dlouho se jej podařilo uzamknout nebo z něj vymazat obsah.“

Základem je zabezpečení koncového zařízení

Při používání mimo kancelář jsou notebooky, osobní počítače nebo tiskárny nejzranitelnější, ať už z hlediska ztráty nebo krádeže či kvůli útokům hackerů. To vyžaduje vytvoření nových strategií kybernetické bezpečnosti a vývoj inovativních bezpečnostních nástrojů, které by reagovaly na měnící se chování zaměstnanců.

 • 84 % pracovníků zodpovědných za podnikovou bezpečnost tvrdí, že koncová zařízení jsou zdrojem většiny bezpečnostních hrozeb a místem, kde je riziko možné újmy na podnikání největší.
 • 66 % respondentů uvádí, že největší slabinou kybernetické bezpečnosti je možnost napadení zařízení používaných pracovníky mimo kancelář. Jako největší rizika jsou uváděny phishing, ransomware a útoky přes nezabezpečené domácí sítě.
 • 65 % respondentů tvrdí, že je pro ně náročné aktualizovat opatření pro detekci hrozeb (např. nástroje Endpoint Detection & Response a Security Information and Event Management) tak, aby reflektovala chování zaměstnanců, což ztěžuje odhalování útoků.3
 • Tři čtvrtiny (76 %) pracovníků zodpovědných za bezpečnost se shodují v názoru, že klíčem k ochraně zařízení je izolace aplikací, ale v současné době ji využívá pouze 23 % z nich; 32 % pak plánuje její zavedení v příštích 12 měsících.

„Přechod na flexibilní způsob práce vyžaduje odklon od starého myšlení zaměřeného na ochranu perimetru. V zájmu odstranění stávajících nedostatků se ústředním bodem každé bezpečnostní strategie musí stát koncové zařízení. Klíčovým opatřením na ochranu uživatelů, jež nebude nijak omezovat svobodu, kterou nabízí flexibilní způsob práce, bude nasazení hardwarových bezpečnostních prvků a ochrana nad úrovní, na úrovni a pod úrovní operačního systému – například izolace aplikací,“ uzavírá Ian Pratt.

Zabezpečení je klíčovým tématem pro rok 2023

Nový průzkum společnosti HP zaměřený na zabezpečení flexibilního způsobu práce podrobně popisuje, jakou prioritu dávají bezpečnostní týmy zabezpečení:

 • Čtyři z pěti (82 %) pracovníků zodpovědných za bezpečnost uvedlo, že zvýšili rozpočet na kybernetickou bezpečnost speciálně ve vztahu k flexibilním pracovníkům. 71 % respondentů očekává, že se tyto investice v roce 2023 ještě zvýší.
 • 80 % respondentů zavedlo odlišný soubor nástrojů a zásad na ochranu zaměstnanců pracujících v hybridním režimu.
 • 70 % respondentů omezuje přístup k firemní síti lidem pracujícím na dálku, aby se minimalizovalo riziko narušení bezpečnosti.
Ostatní . Tiskové zprávy . Technologie

Diskuse