SmartMaps - na kolo i do města

6. 2. 2007 07:00    Rubrika: Příslušenství    Autor: Vladimír Dutka

Řada uživatelů raději volí variantu mít PDA i GPS navigátora v jednom. Právě pro ně přinášíme recenzi softwaru SmartMaps od společnosti PLAN studio, který lze nainstalovat na zařízení s Windows Mobile nebo Palm OS s GPS modulem. Od většiny dostupných mapových softwarů se odlišuje rastrovými mapami namísto vektorových, takže si při jejich používání připadáte 'jako s autoatlasem v ruce'. A jak se s tímto elektronickým autoatlasem cestuje se podíváme v dnešní recenzi.

SmartMaps - na kolo i do města

Instalace a aktivace

Probíhá naprosto bezproblémově, po vsunutí CD a zadání sériového čísla se program zeptá, zda-li má instalovat program a mapy na paměťovou kartu přímo pomocí čtečky nebo skrze PDA. Na výběr je dále samozřejmě seznam map a atlasů, které chcete používat. Po tomto rozhodnutí a zkopírování souborů už nezbývá než program spustit.

Následuje aktivace jak programu, tak instalovaných map. Aktivační kódy získáme po registraci na registračních stránkách serveru smartmaps cz a poté vložíme do příslušného pole v programu v záložce volby --> aktivace. Poté už nic nebrání používání softwaru.

Mapy

Většina map, které vídáme u ryze navigačních přístrojů do auta, je založena na vektorových podkladech, které jsou přehlednější, ale na druhou stranu slouží pouze svému účelu a o okolí ulic a silnic toho moc neprozradí. Naproti tomu SmartMaps jako by z oka vypadly klasickým tištěným autoatlasům - jsou totiž rastrové. Mimo město je to dle mého názoru příjemnější, ovšem ve městě bych uvítal klasiku. Obrazové mapy mají tu nevýhodu, že jsou nakreslené v nějakém měřítku a veškeré zobrazení v jiném než originálním přiblížení ztrácí na kvalitě, respektive je „kostrbaté“, což se samozřejmě týká i názvů ulic. Dalším mínusem je nemožnost 3D zobrazení, kdy se mapa nakloní a řidič tak vidí na mapě dál, než při pohledu kolmo do mapy, jak je tomu v tomto případě. Ještě jedna nevýhoda mě napadá, ovšem ta je subjektivního rázu. Jde o to, že při průjezdu městem je třeba omezit čas strávený pohledem na obrazovku na minimum, což mi přijde mnohem snazší u jednodušších vektorových map než zde.

K dispozici jsou verze map v různých měřítkách. Přechod mezi nimi je naprosto jednoduchý a (co je hlavně důležité) rychlý. Plány měst jsou zpracovány v 1 : 10 000, 1 : 20 000 a 1 : 40 000, autoatlas, který je jakousi páteří celého mapového podkladu, je 1 : 100 000, nabízí ale i možnost 1 : 700 000, 1 : 1 500 000 nebo 1 : 3 000 000. V případě zakoupení cykloatlasu se můžete těšit na měřítko 1:75 000. Cykloatlas je oproti autoatlasu rozšířen o vrstevnice a POI jako hrady, zámky, sídla nebo třeba rozhledny, opět ale bohužel chybí restaurace, které jsou na cyklovýletě docela zásadním bodem. Jeho mapy mají téměř 200 MB a jsou proto rozděleny do čtyř obdélníků (SV, JV, JZ, SZ) po cca 50 MB. Při přechodu mezi nimi se vše chová jako jednodílná mapa. V prodeji již jsou i turistické mapy podle lokalit, v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 25 000.

Jak již jsem zmínil, mapy jsou věrnou kopií tištěných podkladů, obsahují tedy jak pozemní komunikace (ať už silniční či železniční), tak i lesní plochy nebo vodní toky. Navíc mají samozřejmě rozsáhlou databázi POI (Points Of Interest), která ale k mému velkému zklamání neobsahuje restaurační zařízení. Není tedy problém najít ubytování nebo autoservis, ale na restauraci se musíme doptat místních.

POI
POI (Points Of Interest)

Na výběr jsou při koupi různé kombinace mapových podkladů, přičemž verze Navigator Komplet obsahuje mapy Česka, Slovenska a střední Evropy (v měřítku 1 : 800 000), kde jsou vyznačeny hlavní tahy. Aktualizace programu je zdarma, map dle slov výrobce "za minimální náklady".

Zobrazení

SmartMaps nabízí veliké množství nastavitelných parametrů, jejichž prostřednictvím lze přizpůsobit zařízení přesně podle našeho gusta a potřeb. U zobrazení lze tedy vybírat, které prvky chceme nebo nechceme, aby byly na obrazovce s mapou k vidění. Jde například o zobrazení šipky a vzdálenosti k místu odbočení, názvu křižovatky s ikonou typu silnice, aktuální rychlosti, počtu satelitů a podobně.

Již jsem se zmínil, že nejde mapu naklonit a zobrazovat v tzv. 3D režimu. Tato skutečnost mně osobně docela vadí, ale je to bohužel daná vlastnost bitmapových map. Stejně tak by byla komplikovaná implementace nočního režimu, který tu také nenajdeme. Při noční jízdě tak nezbývá, než pomocí systémového nastavení ztlumit jas podsvícení, aby displej tolik nerušil. Dle informace výrobce bude noční režim od následující programové aktualizace k disposici.

Jako příjemnou bych označil možnost volně si prohlížet mapu jednoduchým klouzáním po displeji, stačí vypnout centrování a natáčení mapy podle GPS. Hlavně cyklisté, myslím, ocení.

POI

Navigace

Plánovanou trasu (Cestu - podle žargonu SmartMaps) lze definovat podle teoreticky nekonečného počtu bodů. Zadat do seznamu lze pomocí rejstříku ulic a POI přímo z prostředí mapy, kdy jednoduše označíme bod a zvolíme možnost přidat do cesty a nebo aktuální polohu GPS. Při určení způsobu výpočtu trasy lze volit mezi nejkratší, nejrychlejší, ekonomickou nebo cyklistickou trasou. Cyklistická trasa je v tomto případě brána tak, že se vyhýbá rušnějším ulicím a silnicím. V případě, že jste zakoupili a nainstalovali i cykloatlas, lze použít navigaci i v jeho mapách, ovšem program bude navádět pouze po silnicích, po kterých navádí i v autoatlasu. Cyklostezky tak lze využít pro plánování trasy jen v případě, že vedou alespoň po zpevněné komunikaci 4.třídy.

Výpočet trasy je samozřejmě z velké části otázkou HW výbavy, například jednoduchou trasu od žižkovského vysílače k centru Nový Smíchov spočítal Acer c510 za 17 vteřin. Zajímavé je, že nejkratší i nejrychlejší cesty byly v tomto případě pochopitelně stejné (5,4 km), ale cyklistická trasa, která se vyhýbala Žitné ulici byla 8,7 km dlouhá. Dle výrobce se s nadcházející programovou aktualizací výpočet trasy zkrátí na ¼ stávajícího času.

Velmi dobrá je možnost nastavit chování navigace v případě, že sjedeme z plánované trasy. Lze nastavit, po kolika ujetých metrech se systém ozve s upozorněním a po kolika metrech případně začne přepočítávat trasu. Píšu „případně“, protože lze nastavit automatická oprava trasy, její nepřepočítávání nebo dotaz v konkrétním případě.

Menší vadou je fakt, že navzdory relativně kvalitní kalibraci map se občas stává, že modrá linka trasy je o 1-2 mm posunutá, ale jde o maličkost. Jako závažnější ovšem vidím nedostatek, ke kterému dochází při výpočtu trasy a určování začátku cesty. Přestože měl přístroj signál ze sedmi družic a přesně určil svou polohu a přes to, že jsem zadal jako počáteční bod aktuální polohu GPS, na jednom místě pravidelně začínal trasu na druhé straně bloku, v jiné ulici. Toto souvisí s navigačními daty a výrobce slibuje situaci zlepšit pomocí aktualizací. Potom již v případě této situace bude šipka navádět z aktuální ("neznámé") pozice až do napojení na trasu.

Zmiňovaná modrá linka plánované trasy má skvělou vlastnost, a to že různý odstín má část trasy již projetá, úsek k nejbližší hlášené křižovatce a zbytek trasy před námi. Škoda jen, že rozdíl v odstínech posledních dvou není na první pohled zcela zřetelný, větší diferenciace by neškodila.

Pro ty, kterým by snad vadilo, že jim do řízení mluví žena, nabízí hlasová navigace dokonce výběr mezi ženským a mužským hlasem. Lze také určit, jak dlouho před křižovatkou se budou ozývat upozornění a které informace neříkat. Pokud totiž necháme přístroj říkat všechny informace včetně typu křižovatky, názvu silnice, po které pojedeme, a jejího typu, velmi často se ve městě bude stávat, že po značnou část cesty povede hlas z PDA monolog od startu v podstatě až do cíle. Pokud chceme minimalizovat hlasový projev, lze využí funkce „Zjednodušená navigace“, což se projeví například na tom, že program vůbec nehlásí křižovatky, které se mají projet rovně.

POI

Případný nedostatek místa na displeji, kam by se pohodlně umístily ovládací prvky, řeší SmartMaps tak, že dokáže jednak nadefinovat funkci tlačítkům, která se na PDA běžně vyskytují, a pak také vytvořit virtuální tlačítka. V tom případě rozdělí obrazovku na 4 nebo 6 dílů (tlačítek), které nejsou nijak graficky znázorněny, ale po zapnutí jejich funkčnosti jsou celkem užitečným prvkem. Je ovšem převeliká škoda, že toto nastavení (s největší pravděpodobností vinou daného PDA, neboť s jinými fungoval bezchybně) si program nepamatuje při dalším spuštění aplikace.

Pokud si nenastavíme vlastní sadu tlačítek, je ovládání za jízdy přinejmenším velmi komplikované, především kvůli rozměrům ovládacích prvků. Například zadání adresy je zhola nemožné i jen bez použití dotykového pera, natož za jízdy.

Program nabízí i možnost jednak uložit naplánovanou trasu, ale i nahrát skutečně projetou cestu. Bohužel se ale data ukládají v interním formátu, cyklisty tak asi bude zajímat, že tato data nejdou ve své originální podobě nahrát do programů, které vykreslí i výškový profil trati a podobně, zaměstnavatelé zase nebudou moci této funkce využívat jako automatickou knihu jízd.

Závěr

SmartMaps nabízí navigaci založenou na bitmapových mapách se všemi výhodami tohoto formátu, ale i s těmi stinnými stránkami. Už jsem se výše vyjádřil, proč podle mě není ideálním řešením do města, musím tedy uvést, že na druhou stranu by se mohl velmi líbit těm, kteří tráví hodně času na kole nebo v autě mimo města. Teprve totiž za hranicemi měst je možné naplno docenit výhody, jaké program SmartMaps nabízí.

Nejlevnější verze Navigator, která umí aktivně navigovat, stojí s českým autoatlasem stojí 1673 Kč bez DPH (1990 Kč s DPH) pro Pocket PC a 1420 Kč bez DPH (1690 Kč s DPH) pro Palm OS. Verze Navigator Komplet, kterou jsme měli zapůjčenou stojí 3773 Kč bez DPH (4490 Kč s daní).

Plusy a mínusy

+množství nastavení
+podrobnost map

- občas svévolně zahájí cestu na jiném místě, než je aktuální poloha GPS (bude řešeno)


| Diskuse | Příslušenství