D-Link DNS-343 - síťové úložiště pro každého

31. 3. 2009 07:00    Rubrika: Příslušenství    Autor: Jaroslav Šíma

V dnešní recenzi se podíváme na jeden méně tradiční typ příslušenství, jedná se o tzv. NAS, neboli datové síťové úložiště. Tato zařízení jsou v podstatě jednoduchý server vyhrazený pro sdílení souborů v síti. Testovaný model s doporučenou koncovou cenou pod 15 000 Kč bez DPH umožňuje ukládat data až na 4 pevné disky a navíc podporuje jejich propojení do RAID.

Základní popis

Síťové úložiště, zkráceně NAS, jsou zařízení, která umožňují v počítačové síti jednoduše sdílet data, aniž by bylo nutné využít serveru v podobě standardního počítače. Tato zařízení jsou určená především pro méně náročné použití v domácnostech nebo menších kancelářích. Jejich hlavní výhodou je při srovnání s klasickým PC serverem především snadná a rychlá instalace, malé rozměry a nižší spotřeba elektrické energie.

D-Link DNS - 343 je NAS zařízení určené především pro náročnější uživatele, umožňuje instalaci až čtyř 3,5" pevných disků s rozhraním SATA, které lze případně zahrnout do RAID (diskového pole), připojení k síti je realizováno gigabitovým ethernetem a navíc disponuje také USB portem, který lze využít pro sdílení tiskárny.

Design zařízení je poměrně decentní, hlavní část je vyrobena z masivního černého hliníku, výjimkou je přední a zadní čelo, u těch je naopak dominantním materiálem černý plast. Přední strana je částečně perforovaná pro lepší průtok vzduchu, dále se na ní nachází informační OLED displej a dvojice tlačítek, jedno slouží pro zapnutí boxu, druhé k přepínání informací zobrazených na displeji. Celé přední čelo jde navíc sejmout a zpřístupnit tak vnitřní část boxu s disky. Na zadní straně zařízení jsou umístěny všechny konektory, najdete zde port pro připojení k počítačové síti, dále jedno USB, ke kterému lze připojit tiskárnu, a poslední je vstup pro napájení. Kromě konektorů se na zadní straně nachází také dvojice průduchů pro větráčky zajišťující chlazení, a čtyři páčky, které jsou součástí mechanismu pro upevnění pevných disků. Posledním zajímavým prvkem, který se nachází na zadní straně, je resetovací tlačítko sloužící k obnovení továrních nastavení.

Celkově je mechanické provedení tohoto NAS boxu na vysoké úrovni, díky použití hliníku je tělo velmi pevné, na druhou stranu ale poměrně těžké. Hmotnost prázdného zařízení je 2,7 kg, po instalaci disků naroste o další cca 2 kg. Jeho rozměry činí 128 x 200 x 178 mm.

Zařízení využívá externí napájecí zdroj s výkonem 150 W, ten se podepsal na jeho rozměrech a hmotnosti, která přesahuje 1 kg. Na druhou stranu se nejedná o přenosné zařízení a větší rozměry zdroje by tak neměly činit problém.

V balení kromě NAS boxu a zdroje najdete také stručný návod pro instalaci, krátký propojovací UTP kabel a CD, které obsahuje software a manuál. Součástí dodávky nejsou pevné disky, ty si musí uživatel pořídit zvlášť, bez nich nebude zařízení funkční.

Instalace a nastavení

Produkt je určený pro poměrně širokou skupinu uživatelů, tomu je přizpůsobena i jednoduchá instalace. Po vybalení z krabice je nejprve nutné doplnit do zařízení pevné disky. Je lhostejné, jaká bude jejich kapacita nebo od kterého výrobce pochází, musí se ale jednat o 3,5" modely vybavené rozhraním SATA. Před jejich instalaci je nezbytné sundat přední čelo zařízení, to se provede jednoduchým vysunutím směrem nahoru. Po odstranění krytu už jen stačí zasunout disky do připravených pozic. K jejich uchycení v tomto případě neslouží šroubky, stačí každý disk zasunout tak, aby dosedl do konektorů uvnitř boxu. Pokud potřebujete disk naopak vytáhnout, stačí ho odjistit a vysunout páčkou na zadní straně. Zařízení je bez problémů možné používat i s jedním diskem, ale ochudíte se tím o některá možná nastavení.

Po instalaci disků už stačí připojit k zařízení napájecí zdroj, zapojit ho do vaší počítačové sítě a zapnout ho podržením tlačítka na přední straně. Po zapnutí si box v závislosti na konfiguraci vaší sítě nechá přiřadit IP adresu DHCP serverem, pokud používáte manuálně přidělené adresy, nastaví si výchozí výrobce nastavenou 192.168.0.32. Tím však instalace nekončí, zařízení je nezbytné nastavit a naformátovat vložené disky.

Přístup k nastavením probíhá pomocí webového rozhraní, zpřístupní se zadáním IP adresy zařízení do vašeho internetového prohlížeče, případně do něj lze přejít pomocí dodávané aplikace, která umí box připojený do sítě sama rozpoznat. První se vám v prohlížeči zobrazí přihlašovací stránka, jako výchozí přihlašovací jméno i heslo je nastaveno „admin“.

Po přihlášení se objeví stránka s nabídkou nastavení disků, základní možnosti konfigurace jsou čtyři. Standard, kdy jsou disky nezávislé a na každý se vytvoří nezávislý svazek, JBOD - disky se spojí v jeden oddíl, v případě hardwarové poruchy jednoho z disků přijdete jen o ta data, která se na něm fyzicky nacházela, ostatní nacházející se na ostatních discích (i když byly součástí stejného oddílu) zůstanou nedotčena. Dále jsou k dispozici i konfigurace do RAID (polí), v tomto případě je vhodné použít disky se stejnou kapacitou (ideálně úplně stejné modely).

RAID propojení jsou k dispozici tato:

 • RAID 1 – na dvojici disků jsou ukládána stejná data, v případě poruchy jednoho zůstane záloha na druhém
 • RAID 5 – lze použít jen se 3 či 4 disky, v tomto nastavení vám bude k dispozici kapacita 2 či 3 disků, část každého disku je totiž vyhrazena pro kontrolní součet, pomocí kterého lze při výpadku jednoho disku chybějící data dopočítat. Výhoda při srovnání s RAID 1 je zřejmá - kapacita dostupná pro data uživatele i výkon pole je vyšší.
 • Poslední variantou skrytou v nabídce „custom configuration“ je RAID 0, ten neslouží jako ochrana před selháním disku, ale jeho cílem je zvýšení výkonu. Disky jsou opět spojené do jednoho oddílu, ale tentokrát se každý soubor se rozdělí na malé segmenty, které se pak ukládají střídavě na všechny disky. Rozdělení souborů vede ke rapidnímu zvýšení rychlostí čtení i zápisu, na druhou stranu dojde při poruše jednoho z disků ke ztrátě všech uložených dat. Použití RAID 0 má u NAS zařízení omezený účinek, protože přenosová rychlost je omezená spíš propustností počítačové sítě (i v případě použití gigabitového ethernetu) než rychlostí disků.

Po výběru konfigurace si může uživatel v další nabídce zvolit souborový systém, protože je firmware založen na Linuxu, má na výběr mezi EXT 2 a EXT 3. V poslední nabídce už stačí jen zvolit velikost svazku a poté se už spustí vlastní formátování. To může v závislosti na velikosti disků a zvolené konfiguraci trvat až několik desítek minut. Po formátování a následném restartu je NAS připraven k použití.

Ukončení úvodní instalace zpřístupní v administračním rozhraní další možnosti nastavení. Vše je přehledně rozděleno do několika sekcí. V první s označením Setup lze změnit nastavení sítě (především IP adres), času a označení sdíleného zařízení v síti.

V další sekci Advanced lze vytvářet uživatelské účty a skupiny, přiřazovat kvóty na úložný prostor, přidělovat přístupová práva ke složkám. Možnosti tohoto nastavení jsou široké, uživatelé (nebo skupiny uživatelů) mohou mít do některých složek přístup zakázaný nebo omezený jenom na čtení, případně lze určit limit, kolik místa na disku může daný uživatel svými daty zaplnit. Všechna tato nastavení jsou volitelná, ve výchozím stavu je přístup k úložišti z místní sítě neomezený a není nutné používat žádná přihlašovací jména ani hesla. V sekci Advanced je možné aktivovat i další služby, zařízení může sloužit jako DHCP, UPnP AV nebo iTunes server. Nejzajímavější je však možnost nastavit zařízení jako FTP server pro přístup z internetu, a získat tak přístup k uloženým datům odkudkoliv. Předpokladem pro zprovoznění této služby je správné nastavení vašeho routeru (je ho nutné nastavit směřování portu 21, tak aby bylo zařízení dostupné z internetu) a především aby váš poskytovatel internetu přiděloval statické veřejné IP adresy (což u levných připojení není samozřejmostí). Pro FTP přístup lze opět stanovit odlišná přístupová práva pro různé uživatele, tato nastavení jsou nezávislá na přístupových právech pro sdílení v místní síti. Z bezpečnostních důvodů je ve výchozím stavu FTP server vypnut.

Třetí sekce nastavení je označena jako Maintenance, k dispozici zde jsou servisní nastavení jako změna hesla administrátora, restart zařízení na dálku, obnovení továrních nastavení, nebo update firmware. Zajímavostí je možnost nechat si zařízením zasílat na email upozornění pokud není k dispozici volná kapacita, dojde k selhání disku nebo k přehřátí. Dále se v této sekci nachází nastavení pro úsporu energie (zařízení umí při nečinnosti zastavit pevné disky), a integrovaný „Scan Disk“ pro otestování disků.
V administračním rozhraní se nachází ještě další dvě sekce, předposlední označená jako Status poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení – používaných IP adresách, discích, teplotě a případně i o tiskárně nebo záložní UPS připojené do USB portu. Poslední sekce „Support“ pak nabízí jednoduchou textovou nápovědu k jednotlivým položkám nastavení.

Webové rozhraní neslouží jen k administraci, přihlásit se mohou i uživatelé, kterým se tak zpřístupní nabídka pro nastavení plánovaného stahování. Uživatel nastaví adresu souboru a zařízení ho pak v určenou dobu samo stáhne. Funkci lze také použít pro pravidelné vytváření záloh souborů z počítačů v místní síti.

Součástí balení je také jednoduchý software pro automatizované zálohování Memeo AutoBackup, ten umí pomocí jednoduchého průvodce zálohovat data z předem vybraných složek, nebo si vybrat složky manuálně, ale také lze zálohovat například obrázky z celého disku podle přípony souboru. Software je zaměřený především na jednoduchou obsluhu podrobné možnosti nastavení v něm tak nenajdete.

Zkušenosti z používání

Pro testovací účely bylo zařízení vybaveno čtyřmi 3,5" disky Seagate Barracuda ES.2 ST3250310NS s kapacitou 250 GB a standardní rychlostí otáčení 7200 ot./min. Instalace disků a nastavení po připojení do sítě proběhly bez problémů, jen je třeba počítat s dobou nutnou pro naformátování disků. Připojení k zařízení probíhá stejným způsobem jako by se jednalo o jakoukoliv složku sdílenou z běžného počítače, ovládací utilita ho navíc umožňuje jedním kliknutím připojit jako síťovou jednotku. Kromě sdílení souborů lze box využít i pro sdílení tiskárny, po připojení do USB portu boxu ji stačí nainstalovat na cílovém počítači stejně jako by se jednalo o tiskárnu připojenou k jinému počítači.

Hlučnost zařízení se odvíjí především od typu instalovaných disků, testovací modely byly docela hlučné a jenom otáčení ploten vytvářelo znatelný šum. Kromě disků vydává hluk i dvojice větráčků, ty rovněž nejsou díky svým malým rozměrům nejtišší, zejména když se spustí po déle trvajícím kopírování na vyšší rychlost. Na druhou stranu disponuje zařízení úsporným režimem, disky se při delší nečinnosti zastaví a hlučnost je nulová. Navíc není problém natáhnout síťový kabel do jakékoliv místnosti a umístit box tam, kde bude rušit nejméně.

S hlučností souvisí i účinnost chlazení, to je dostatečně efektivní, v závislosti na zatížení se teplota udávaná integrovaným čidlem pohybovala mezi 42°C až 44°C. Při ověření přesnosti teploměrem se navíc ukázalo, že ve skutečnosti je povrchová teplota disků po vyjmutí ještě o 3°C nižší, přehříváním box tedy netrpí.

Zajímavým údajem je rovněž spotřeba boxu, v úsporném režimu, kdy se netočí disky, činí 15 W. Při běžném čtení nebo zápisu se pohybovala kolem 40 W, nikdy však nepřesáhla 50 W. Z tohoto pohledu je NAS box výrazně úspornější než případný počítač vyhrazený pro sdílení souborů, ačkoliv volbou úsporných komponent je možné se podobné spotřebě přiblížit.

Nakonec se podíváme na testy rychlosti přenosu, aby došlo k vyloučení případného vlivu jiných síťových prvků, bylo zařízení propojeno s počítačem přímým kabelem. Pro dosažení maximálních rychlostí byl zvolen gigabitový ethernet (testovací notebook HP 6510b byl vybaven síťovou kartou Broadcom NetLink Gigabit Ethernet)a při testování byla vyhodnocena průměrná rychlost při kopírování 400MB souboru z NAS do ramdisku a zpět. Testy byly provedeny u obou podporovaných přenosových protokolů, SMB (používaný u sdílení v místní síti) i FTP a také v různých konfiguracích (JBOD, RAID1, RAID0, …)

Protokol SMB (čtení/zápis)

 • Standard (nezávislé oddíly) = 19,9/17,2 MB/s
 • JBOD = 20,3/17,1 MB/s
 • RAID 5 = 16,5/12,1 MB/s
 • RAID 1 = 19,2/16,6 MB/s
 • RAID 0 = 24,5/18,0 MB/s

Protokol FTP (čtení/zápis)

 • Standard (nezávislé oddíly) = 9,4/15,1 MB/s
 • JBOD = 9,4/15,1 MB/s
 • RAID 5 = 4,3/9,7 MB/s
 • RAID 1 = 4,1/14,6 MB/s
 • RAID 0 = 4,0/15,0 MB/s

Přenosová rychlost zařízení bude vždy částečně ovlivněna instalovanými disky, přesto testy poskytují dostatečný přehled o výkonu zařízení. Výsledky testů u přenosu prostřednictvím SMB protokolu potvrzují, že nejvyššího výkonu lze dosáhnout v konfiguraci RAID 0, která však není efektivní z hlediska ochrany dat před selháním disku. Naopak při použití diskového pole typu RAID 5, které nabízí nejlepší poměr kapacity při aktivní ochraně, je zařízení lehce pomalejší. Přenosové testy využívající FTP protokolu dopadly výrazně hůře, rychlost čtení byla ve všech případech nižší než rychlost zápisu a u všech typů RAID polí byl patrný další výrazný pokles. Přenosu prostřednictvím FTP v rámci místní sítě je proto lepší se vyhnout, pro vzdálený přístup z internetu je propustnost dostatečná a omezením tak bude spíš rychlost připojení.

Závěr

Síťové úložiště D-Link DNS – 343 je vhodné především pro uživatele, kteří hledají jednoduchý a rychlý způsob, jak zpřístupnit nebo zálohovat svá data v síti a zároveň se chtějí ochránit před možným selháním disku. Zařízení nabízí jednoduchou obsluhu při zachování širokých možnosti nastavení, na druhou stranu oproti desktopu není výkon úplně přesvědčivý a mnoho zájemců může odradit i cena - na našem trhu má DNS – 343 doporučenou koncovou cenu, se kterou se u NASů setkáme běžně – zde konkrétně 13 151 Kč bez DPH (15 650 Kč s DPH) a k ceně zařízení je navíc nutné přičíst náklady na pořízení nezbytných disků.

Klady a zápory

+ široké možnosti nastavení
+ kvalitní zpracování
+ možnost sdílení tiskárny

- vyšší cena celého řešení

Foto galerie D-Link DNS - 343


| Diskuse | Příslušenství