NFC - bezdrátová komunikace blízké budoucnosti?

17. 8. 2011 07:00    Rubrika: Technologie    Autor: František Doupal

O technologii NFC (Near Field Communication) slýcháme v posledních měsících mnohem častěji i v České republice. Začíná se objevovat nejen u špičkových mobilních telefonů, ale i u poskytovatelů služeb, jakými jsou např. mobilní operátoři, obchodní centra nebo provozovatelé veřejné dopravy. Jaké má tato technologie výhody a vyplatí se její implementace místo dnes běžně používaných postupů?

NFC - bezdrátová komunikace blízké budoucnosti?

Co je NFC?

NFC je technologie určená pro bezdrátovou komunikaci mezi různými elektronickými zařízeními, z nichž jedno bude typicky mobilním telefonem. Near Field Communication umožní bezdrátově komunikovat na velmi krátké vzdálenosti (od 4 do 20 cm) pouhým přiblížením nebo přiložením obou přístrojů.

Kouzlo (a předpoklad) myšlenky NFC tkví v tom, že již brzy bude NFC čip součástí každého mobilního telefonu. V momentě, až se dostatečně rozšíří možnosti jejího využití, pak bude opravdu stačit mít u sebe pouze mobilní telefon. Odpadne tak nutnost s sebou nosit nejenom peníze, ale také např. svazky klíčů, vizitky, nejrůznější doklady, potvrzení apod. Pěkná představa, že?

Historie

NFC (nebo chcete-li Near Field Communication) není žádnou žhavou novinkou. O tomto standardu se mluví již několik let, teprve nyní se ale konečně dostává do prvních reálně dostupných přístrojů. Spolu s nimi se také pomalu, ale jistě objevují způsoby, jak jej využít. A to nejen ve světě, ale i v ČR.

O samotné technologii NFC se více začíná hovořit v roce 2004, kdy společnosti Nokia, Philips a Sony ustavili tzv. Near Field Communication Forum, které dnes stojí za rozvojem a šířením této technologie. Prvním přístrojem s podporou NFC byla Nokia 6131 z roku 2006.

Jak NFC funguje

Technologie NFC je vlastně jakýmsi rozšířením v současné době používaných RFID karet, s jejich pasivní variantou je pak dokonce kompatibilní. Komunikace mezi přístroji probíhá na rádiové frekvenci 13,56 MHz. Přenos dat může dosahovat maximální rychlosti 424 kbit/s (možné budou i přenosy rychlostí až 848 kbit/s, ty však nebudou kompatibilní se všemi standardy).

V první funkční variantě je možné vzájemně komunikující přístroje rozdělit na „iniciátory“ a „cíle.“ Iniciátorem bývá aktivní přístroj, který sám generuje rádiové vysílání, prostřednictvím kterého sděluje svůj požadavek. Cíl pak může být zcela pasivní, pouze odpovídá na žádosti iniciátora a dokonce ani nevyžaduje žádné napájení.

Druhou variantou je pak tzv. NFCF Peer-to-Peer, kdy vzájemně komunikují rovnocenná zařízení (obě mají napájení).

Zejména v případě využití NFC jako platebního kanálu je však vždy důležitá spolupráce všech zapojených subjektů. Nestačí tedy pouze vlastnit mobilní telefon s podporou NFC, na tento způsob musí být připraven i poskytovatel služeb a na SIM kartě musí být také nahrána patřičná aplikace, s čímž naopak bude muset pomoci mobilní operátor.


Postavení NFC mezi ostatními bezdrátovými technologiemi

Velkou výhodou pro poskytovatele služeb je však skutečnost, že NFC by mělo jít využít i se stávající dnes běžně využívanou hardwarovou infrastrukturou.

Protože je NFC čip funkčně provázaný se SIM kartou, lze jej nechat v případě odcizení mobilního telefonu zablokovat podobně jako např. odcizenou platební kartu.

Porovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi

Nabízí se i logická otázka porovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi, které však nemá NFC nahradit, ale má vedle nich spíše stát jako rovnocenný partner s přeci jen jinými možnostmi a úkoly.

Technologie známé zejména z počítačového světa (Bluetooth, Wi-Fi, Wireless USB apod.) vznikly za jiným účelem – totiž za účelem přenosu větších objemů dat, případně kvůli možnosti bezdrátového připojení periferií. Na rozdíl od NFC neumožňují tak vysoké přizpůsobení koncových aplikací, provázání se SIM kartou a celkově zamýšlenému účely zdaleka nevyhovují tak dobře.

Technologie typu RFID a bezkontaktních (smart) karet jsou si již s NFC mnohem bližší a mnohé mají společné. Všechny tyto technologie mají podobné využití a fungují podobně, NFC je ale novější standard, nabízí více možností a zejména napojení na mobilní telefony (respektive SIM karty).

Nejdůležitější výhody

 • Jednoduchost – navázání spojení je otázkou přiblížení obou přístrojů
 • Všestrannost – NFC je možné využít v nejrůznějších prostředích a při nejrůznějších situacích
 • Otevřenost a standardy – základní NFC vrstvy vycházejí z otevřených standardů
 • Propojitelnost – NFC je možné využít např. i pro komunikaci Wi-Fi a Bluetooth zařízení
 • Bezpečnost – protože přenosy probíhají na velmi krátké vzdálenosti, je velmi těžké je zachytit a zneužít, NFC navíc dovoluje využívat zabezpečené aplikace
 • Kompatibilita – NFC je možné využít s některými stávajícími technologiemi bezkontaktních karet

BlackBerry Bold 9900

BlackBerry Bold 9900 - telefon s NFC, který se již brzy chystá do prodeje

K čemu je NFC dobré v praxi?

NFC je teoreticky možné využít k celé řadě funkcí a činností v široké řadě oblastí. Nyní jsme pouze na samém začátku s praktickým využitím, pojďme si však říci, k čemu všemu jednou bude možné tuto technologii využívat. Velmi zjednodušeně řečeno půjde hlavně o výměnu důvěrných informací a placení, možností se však nabízí celá řada:

Veřejná doprava – placení jízdného, získávání informací o jízdních řádech, sbírání věrnostních bodů

 • Soukromá doprava – nahrazení klíčků k vozidlu, placení parkovného
 • Bydlení – odemykání dveří, aktivace / deaktivace různých zařízení
 • Kancelář – přihlášení k počítači, přihlášení ke kopírce, přístup k citlivým datům
 • Obchody a restaurace – placení, využívání slev, sbírání věrnostních bodů, příjem informací o produktech a službách
 • Sport a kultura – placení, nahrazení vstupenek, získávání informací
 • Elektronika – NFC umožní propojení zařízení skrze Bluetooth a Wi-Fi pouhým přiblížením přístrojů k sobě bez nutnosti dalšího nastavování, snadné párování příslušenství pouhým vzájemným přiblížením obou přístrojů, práci s vizitkami, jednoduchou výměnu souborů
 • Zdravotnictví – pacient nebo zdravotní obsluha budou moci získat informace ze specializovaných přístrojů pouhým přiložením svého telefonu či jiného zařízení bez nutnosti jakékoli další složité manipulace, elektronický zdravotní průkaz, průkaz pojištěnce
 • Dále se jedná také o možnost mít všude přístup ke svým přizpůsobeným aplikacím, kontrolu historie, mít možnost při sobě nejrůznější vstupenky a permanentky bez nutnosti nosit o všem papírové doklady apod.

Možnosti technologie NFC jsou tedy široké a jistě bychom mohli ještě dále pokračovat.

Partneři

V NFC fóru, které jak jsme si již řekli výše, stojí za rozvojem a prosazováním této technologie, se sdružuje celá řada velkých hráčů. Namátkou můžeme jmenovat např. společnosti Broadcom, Docomo, Google, Intel, LG, Marvell, Master Card, Microsoft, Nokia, PayPal, Qualcomm, RIM, Samsung, Sony (Ericsson) nebo Visa.

Jak jsme na tom v ČR?

V České republice se zázemí technologie NFC začíná teprve postupně rozvíjet. Testovací provoz zde však již zahájili např. společnosti Telefónica O2, Komerční banka, Citibank Europe, Globus nebo Visa.

Za zmínku určitě stojí také plzeňská iniciativa, kdy bude možné používat telefon např. pro platby jízdného v MHD.

Závěr

Myšlenka, že mobilní telefon v budoucnosti bude jedinou věcí, kterou s sebou budeme muset mít u sebe, je jistě velmi příjemná. Velmi dobře působí i teoretické předpoklady a první pilotní projekty. V současné době však z pohledu běžného uživatele brání využívání technologie NFC ještě celá řada překážek. Kromě dostupnosti velmi malého počtu mobilních telefonů s podporou této technologie se zatím jedná i o nedostupnost podpory těchto služeb ze strany mobilních operátorů i poskytovatelů zboží a služeb. Rozjíždějící projekty však dávají naději, že se vše začne velmi brzy zlepšovat.

Zdroj: NFC fórum, www.nfcworld.com


| Diskuse | Technologie