Data Tresor Disk - 160 let bezpečí pro data

27. 11. 2013 08:00    Rubrika: Technologie    Autor: Jan Konvalina

K archivaci nebo zálohování je dnes k dispozici mnoho možností, co ale v případě, že uložená data budete chtít přečíst i za více než 30 let, což je maximální garantovaná hodnota klasického DVD-R (reálná výdrž je, jak známo, "poněkud kratší")? Pevné disky a flash paměti nepřichází v úvahu, nabízí se tedy optická archivační média, jejichž králem je Data Tresor Disk.

Data Tresor Disk - 160 let bezpečí pro data

Obyčejné, ale i značkové a kvalitní DVD-R garantuje životnost zápisu maximálně 10 let. Navíc je nutné dodržet jisté zásady jako určitá rychlost vypalování a dobré skladovací podmínky, především teploty kolem 20 stupňů a temno. Může za to především degradace organických látek ze skupin „cyanine“ a „phtalocyanine“, do kterých laser při vypalování vypaluje pity. Tyto látky mají vlastnost pohlcovat vlhkost, čímž dochází ke krystalizaci a změně velikosti pitů. Čtecí mechanika pak přestává být schopna rozlišovat velikosti jednotlivých pitů, a tím dochází k nečitelnosti média. Ke snižování životnosti moderních optických medií také přispívá přizpůsobování organických látek vysoké rychlosti zápisu. Stále tedy platí, že pro kvalitní a trvanlivý zápis je dobré využít nižších rychlostí, maximálně 8x. Další problém je koroze odrazivého materiálu. Jako odrazivý materiál se pod organickou vrstvu používá metalická folie, u dražších „archivačních“ médií je nahrazena folií ze stříbra nebo zlata.

Data Tresor Disky nahrazují organickou záznamovou vrstvu vrstvou na základě kovů a polokovů. Ty se nanáší technologií vícepozičního plasmového naprašování. To zajišťuje, že pity zůstávají stejně velké za všech podmínek. Data vypálená v metalické vrstvě také samozřejmě nelze přepsat jako u disků typu RW.


Výhody jsou tedy nasnadě, DTD nepodléhají stárnutí (výrobci uvádí životnost dat u některých verzí „až 1000 let“), jsou odolné vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu a dokonce radiaci. Jsou dokonce českým patentem a v Čechách vyráběny. Data Tresor Disky však mají i určitá negativa. Protože záznamová vrstva není organická, ale metalická, běžné vypalovací mechaniky nemají dostatečně silný laserový paprsek, aby bezpečně vypálil data. Firma, která Data Tresor Disky prodává, však má v nabídce několik externích vypalovacích mechanik s upraveným firmwarem, které jsou zkontrolovány a kalibrovány přímo pro DTD. Další, řekněme, negativum je vyšší cena médií. Data Tresor Disk s kapacitou 4,7 GB začíná na 65 korunách při koupi jednoho kusu, v případě odběru většího počtu kusů cena samozřejmě klesá.

Důvodů, proč jsou optické disky nejvhodnější možností dlouhodobého zálohování, je několik. Paměti typu flash už dnes sice nabídnou rozumnou velikost v řádu desítek GB, ale jsou poměrně náchylné k poškození elektromagnetickým zářením a vzhledem k principu funkce flash paměti, pokud nejsou delší dobu připojeny k elektrické energii, buňky ztrácí náboj a data nemusí být čitelná. Další možností jsou klasické plotnové harddisky. Ty nabízejí bezkonkurenční kapacitu za dobrou cenu, ale jsou poměrně dost mechanicky křehké a ani spolehlivost nepatří rozhodně k nejvyšším, zejména pro archivační účely, navíc magnetické plotny disku mohou být při dlouhé nečinnosti také hůře čitelné a na internetových fórech se objevují stížnosti, že disk je už po pěti letech v šuplíku nečitelný. Poslední možnost je v poslední době stále modernější cloud. Zde je jisté riziko v tom, že data na vzdálených serverech nejen že nejsou přímo pod naší kontrolou a nikdo nám nezaručí jejich funkčnost v budoucnu. A často se musíme potýkat s nevýhodnými smluvními podmínkami, kde musíme souhlasit s tím, že provozovatel má k našim datům přístup.


Samotná archivace je tedy poměrně komplikovaná a někdy není od věci využít kombinaci více možností. Pokud však je nějaká spolehlivá možnost pro opravdu dlouhou dobu uchování dat, Data Tresor Disky vypadají jako vhodné řešení. Brzy se zmenší i kapacitní nevýhoda, protože jsou ve vývoji DTD Blu-Ray s kapacitami 25 a 50 GB, a to už je myslím rozumná kapacita.

Zajímavostí je, že tyto odolné disky můžete vypalovat i na některých noteboocích (mechaniky s de facto identickou technologií M-DISC), například Acer TravelMate P2. Škoda, že se tato technologie nezačala objevovat v dobách, kdy DVD mechaniky byly běžnou součástí notebooků a nebylo na ně nahlíženo jako na dinosaury.


| Diskuse | Technologie