APC Capacity a Change Manager - softwarové modelování datových center

8. 10. 2007 11:49    Rubrika: Tiskové zprávy

Revoluční APC-MGE produkty pro softwarové modelování datových center

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost APC představila unikátní softwarová řešení Capacity Manager a Change Manager. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že na jedné platformě integrují tři klíčové prvky – návrh, provoz a správu datových center.

Společnost APC je zatím první a jedinou společností, která takovýto software nabízí.

Capacity Manager prostřednictvím centrální monitorovací platformy měří v reálném čase data o napájení a využití chladících jednotek v datovém centru a propočítává dopad uvažovaných navržených změn pomocí různých scénářů a modelů. Například srovnává současné možnosti datového centra s požadavky na jeho proměny, vyhledává optimální umístění pro instalaci nového nebo existujícího zařízení na základě energetických nároků a tepelného profilu zařízení a tak dále.

„Mimo jiné analyzuje průměrnou i maximální spotřebu energie a pomocí těchto údajů doporučí optimální umístění všech jednotek v rámci datového centra,“ říká senior viceprezident divize Management Systems and Software společnosti APC-MGE John DiPippo. „Jeho funkce - jako jsou měření vývoje spotřeby energie a plánování kapacity – umožňují přesné a spolehlivé rozhodování. Díky němu se sníží výskyt neplánovaných výpadků datových center způsobených přetížením serverů a dalších zařízení. To je důležité zejména plánuje-li se rozšíření datového centra. Program nabízí i různé grafické náhledy, přehledy a přesný obraz půdorysu počítačového sálu i s optimálním umístěním racků“.

Change Manager - druhý nový typ inteligentního modelování - umožňuje bez neočekávaných problémů a překvapení rychlé a přesné změny fyzické infrastruktury datového centra, včetně instalace potřebných zařízení, stěhování a vyřazení centra z provozu.

„Přesněji řečeno, je to softwarový produkt, který díky scénářům typu “co kdyby“ umožňuje připravit vše potřebné, rozhodne-li se firma či společnost provést změny ve stávajícím datovém centru. Nabízí vše optimálně připravit (naplánovat), včetně instalace nového zařízení, stěhování existujícího zařízení a vyřazování vysloužilého zařízení,“ říká Norm Fjeldheim, senior viceprezident a řídící pracovník pro informační technologie předního vývojáře a dodavatele bezdrátových komunikačních produktů a služeb, společnosti QUALCOMM. „Capacity Manager poskytuje dynamický pohled na zdroje datového centra a hlavně přináší přesná data, která zlepšují rozhodování managementu.

Spojuje v sobě softwarový nástroj, který sleduje umístění nových zařízení, s nástrojem pro organizaci práce, který je zárukou jejich včasné instalace. Mobilní verze Change Manageru navíc kombinuje informace z plánu datového centra s přesným skenováním čárových kódů. Díky tomu lze snadno a přesně vydávat pracovní pokyny. Možnost sledovat nová IT zařízení od okamžiku, kdy dorazí na místo, prostřednictvím virtuálního skladu je pak jen jedním z řady příkladů vysoce efektivních postupů zahrnutých do obou produktů“.

„Inteligentní softwarové modelování tohoto typu, je vzhledem k současným trendům vysokých hustot napájení, nejnovějším blade serverům a rostoucím nákladům na energie, pro dynamicky se rozvíjející datová centra bezesporu přínosem,“ shrnuje John DiPippo. „Především je tak možno mnohem rychleji a přesněji plánovat a instalovat úložné skříně s instalovanou technikou a podle přání zákazníků integrovat nová softwarová řešení s existujícími aplikacemi“.


| Diskuse | Tiskové zprávy