HP rozšiřuje aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů

12. 12. 2008 16:32    Rubrika: Tiskové zprávy

HP rozšiřuje aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

HP posiluje své výzkumné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a do roku 2012 se zavázalo zdvojnásobit využívání obnovitelných zdrojů energie

Společnost HP představila nové iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro svá zařízení, výzkum a výrobky, jež mají podpořit její nový cíl – zdvojnásobení globálního odběru obnovitelné energie z necelých čtyř procent v roce 2008 na 8 procent do roku 2012.
Tyto iniciativy doplňují cíl společnosti HP omezit do roku 2010 spotřebu energie a výsledné emise skleníkových plynů ze zařízení vlastněných nebo pronajatých společností HP po celém světě o 16 procent proti úrovním z roku 2005.
Při snahách o omezení své uhlíkové stopy spoléhá HP na různé obnovitelné zdroje energie, zvyšování energetické účinnosti a klade velký důraz na úsporu energie, stejně jako optimalizaci počtu provozovaných budov po celém světě.
V roce 2007 HP úspěšně splnilo cíl zvýšit odběr obnovitelné energie o více než 350 %, když ve Spojených státech odebrala 61,4 miliónu kilowatthodin (kWh) obnovitelné energie a kreditů na obnovitelnou energii.
„HP investuje do technologií, které nás přiblíží k provozování dlouhodobě udržitelného IT ekosystému,“ řekl John Frey, senior manažer HP pro dlouhodobou udržitelnost. „Podporujeme programy obnovitelné energie pro naši vlastní efektivitu provozu. Využíváme výzkum k dosažení vedoucí pozice v ekologických aktivitách a nabízíme produkty odpovídající na starosti zákazníků v souvislosti s rostoucími cenami energie.“
Využití sluneční a větrné energie
HP nedávno ve svém zařízení v San Diegu nainstalovalo systém 6 256 solárních panelů o výkonu 1,1 megawattu. Je to jedna z největších instalací solárních panelů v okrese San Diego, která má v příštích 15 letech společnosti HP ušetřit 750 000 dolarů a pokryje více než 10 % energetických potřeb tohoto zařízení. V průběhu 30 let má systém snížit emise oxidu uhličitého o více než 27 tisíc tun. Odpovídá to zajištění elektřiny pro 3 800 domácností nebo odstavení více než 5 250 aut v tomto časovém období.
Systém nainstalovala společnost SunPower a na základě dohody o odběru energie bude elektřinu dodávat GE Energy Financial Services, jednotka koncernu GE, která systém vlastní v rámci programu SunPower Access.
HP rovněž zpřístupňuje výhody sluneční energie svým zaměstnancům v USA. Více než 600 současných zaměstnanců a bývalých pracovníků HP v penzi dosud požádalo o posouzení instalace domácího systému. Přes 60 z nich už instalaci dokončilo nebo uzavřelo smlouvu na instalaci systémů SunPower ve svých domech.
Společnost HP se rozhodla zapojit do programu Green Choice texaské metropole Austinu a zavázala se k odběru téměř 19,9 miliónů kWh větrné energie z větrných farem v západním Texasu pro svá dvě datová centra v Austinu. Představuje to téměř 20 % roční spotřeby energie obou center. Obě zařízení navíc používají systém HP Dynamic Smart Cooling (DSC), který v reálném čase mění vytížení klimatizačních jednotek, větráků i počítačového vybavení a pomáhá tak snižovat emise oxidu uhličitého i výdaje za energii.
HP DSC obvykle přináší 20% až 40% úsporu energie proti starším datovým centrům HP. Díky integraci technologie HP DSC by datová centra HP v Austinu měla dosáhnout úspory energie přes 100 000 dolarů ročně.
S ohledem na dlouhodobou udržitelnost zkonsolidovala společnost HP také tři svá zařízení v australském Melbourne. Součástí nového návrhu budovy byla její orientace na strategické snížení spotřeby energie potřebné k vytápění, chlazení a využití úsporných světel. HP očekává, že zde díky tomu sníží spotřebu energie a uhlíkové emise o 70 %.
Dlouhodobě udržitelný ekosystém IT
HP využívá obnovitelné a neobnovitelné zdroje k efektivní a účinné správě omezeného množství dostupné energie. Zapojení různých zdrojů energie do provozu podpoří vývoj elektrické mikrosítě HP pro distribuci energie a chlazení v datovém centru společnosti, které zaručí účinnost, spravovatelnost, shodu s regulačními požadavky a plnění dohod o úrovni služby.
Nově zahájený výzkumný projekt HP Labs – centrální vědecké pracoviště společnosti – má pomocí nanometrických fotonických vodičů zvýšit účinnost solárních článků o více než 20 %. Tento vývoj umožní solárním článkům pracovat na úrovni nákladných vesmírných aplikací, ovšem s výrazně nižšími výrobními náklady srovnatelnými s články, které se používají v kapesních kalkulátorech nebo k dobíjení přenosných přístrojů.
Nanometrické fotonické vodiče mohou být integrovány s širším spektrem vodivých materiálů, což umožňuje používat levnější alternativy. V budoucnu se mohou uplatnit jako prostředek optimalizace obnovitelné energie v mnoha průmyslových oborech.
Prostřednictvím opatření na úsporu energie při výrobě a distribuci výrobků plánuje HP snížit energetickou spotřebu svých masově vyráběných stolních a přenosných počítačů o 25 % v porovnání s rokem 2005. Nyní HP představila dva nové stolní počítače a displej se sníženým dopadem na životní prostředí, jež používají energeticky šetrné procesory a recyklovatelné obalové materiály.
Stolní počítače HP Pavilion Verde Special Edition a6645f a HP Pavilion Phoenix Special Edition a6655f vyhovují podmínkám loga ENERGY STAR®, splňují přísné směrnice pro energetickou účinnost amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí i standardy pro stříbrnou registraci v systému Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™), což je jedno z nejvyšších hodnocení, jichž mohou produkty za své ekologické atributy dosáhnout.
Dále společnost HP oznámila také uvedení ergonomicky konstruovaného 25,5palcového LCD panelu HP w2558hc Vivid Color, jež vyhovuje podmínkám ENERGY STAR a nabízí funkci Power Saver pro snížení spotřeby energie.
Stolní počítače zvláštní edice poskytují až 45% úsporu energie proti počítačům bez aktivovaných funkcí správy napájení a dodávají se ve 100% recyklovatelných obalech s menším množstvím pěnových materiálů.
HP a životní prostředí
HP je již několik desetiletí lídrem v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí, který se řídí komplexní strategií ochrany životního prostředí. HP ovlivňuje fungování průmyslu prostřednictvím svého dlouholetého odhodlání zajišťovat zodpovědné chování dodavatelského řetězce, udržovat energeticky účinný provoz, snižovat dopady na klima a nabízet možnosti dalšího využití a recyklace výrobků. Prostřednictvím programu HP Eco Solutions také HP svým zákazníkům usnadňuje identifikaci produktů a služeb navržených s ohledem na životní prostředí.
Další informace jsou k dispozici na webu www.hp.com/environment.


| Diskuse | Tiskové zprávy