Gartner zařadil Genesys do kvadrantu lídrů

19. 12. 2008 09:14    Rubrika: Tiskové zprávy

v oblasti infrastruktury kontaktních center

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Lídři kvadrantu jsou podle analytiků charakterizováni jako velmi životaschopní dodavatelé s bohatým portfoliem a významným podílem na trhu. Jejich produkty jsou celkově dobré a často mají mimořádný potenciál.

Analytická společnost Gartner zařadila společnost Genesys Telecommunications Laboratories, která je součástí koncernu Alcatel-Lucent, do takzvaného kvadrantu lídrů. Analýza Magický kvadrant pro oblast infrastruktury kontaktních center* byla zveřejněna minulý měsíc. Dokument slučuje výsledky tří regionálních magických kvadrantů: severoamerického, kvadrantu pokrývajícího region EMEA a kvadrantu pro asijskou a tichomořskou oblast.

Podle analytiků společnosti Gartner jsou firmy umístěné v kvadrantu lídrů charakterizovány jako „vysoce životaschopní dodavatelé s bohatým portfoliem, významným podílem na trhu, rozsáhlým geografickým pokrytím, jasnou vizí vývoje potřeb kontaktních center a s prověřenou historií poskytování produktů pro kontaktní centra. Se svým současným portfoliem produktů dosáhli dobré pozice a budou pravděpodobně i nadále dodávat zboží přední kvality. Lídři však nenabízejí nutně to nejlepší dostupné řešení pro každý zákazníkův požadavek. Celkově vzato jsou ale jejich produkty dobré a často mají mimořádný potenciál. Řešení těchto dodavatelů navíc představují relativně nízké riziko.“

„Ze zprávy je zřejmé, že telefonie a vůbec fungování kontaktních center je stále více postaveno na softwaru. To se shoduje s tím, co na trhu pozorujeme: rostoucí roli softwarových aplikací a jejich strategickou hodnotu pro podniky,“ řekl Martin Veselka, regionální manažer společnosti Genesys Telecommunications Laboratories.

Gartner definuje infrastrukturu kontaktních center jako produkty – vybavení, software a služby – potřebné k provozu kontaktních středisek a call center. Tento druh infrastruktury slouží oblasti služeb klientům a zaměstnancům, dále centrům podpory, pasivním i aktivním telemarketingovým službám, asistenčním službám, centrům podpory provozovaným státem i dalším typům strukturovaných telekomunikačních provozů. Interakce může probíhat za osobní asistence nebo samoobslužně, například pomocí interaktivních hlasových automatů (IVR) a technologií rozpoznávání lidského hlasu. Tyto interakční kanály využívají jak živých operátorů, tak technologií zpracování zpráv, jejichž součástí jsou hlasové a internetové systémy, elektronická pošta, instant messaging a chatování, video a mobilní telefonická zařízení.

Genesys podporuje všechny typy zákazníků prostřednictvím široké škály otevřených softwarových aplikací, mezi něž patří:
- Konsolidace a virtualizace zdrojů
- Proaktivní správa kontaktů
- Reporting a analýzy
- Integrace poboček, dislokovaných pracovišť a specialistů
- Řízení procesů zákaznických center (Business Process Routing)
- Zákaznicky orientované řízení a distribuce požadavků klientů (Customer-Centric Routing)
- Integrace internetu a multimédií
- Znalostní báze pro podporu práce operátorů v reálném čase
- Řízení pracovních sil a optimalizace
- Integrované samoobslužné systémy a komunikace

Zpráva společnosti Gartner zařadila do kvadrantu lídrů jak Genesys, tak Alcatel-Lucent. Společně nabízejí řešení pro podniky všech velikostí.

* Zpráva „Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure, Worldwide“ je k nahlédnutí na stránkách společnosti Genesys. Na zprávě se podíleli analytici Drew Kraus, Steve Blood a Geoff Johnson.

http://www.genesyslab.com/news/analysts_coverage.asp


| Diskuse | Tiskové zprávy