Telefónica O2 otevírá v Praze centrum pro společnost DHL

21. 1. 2009 13:42    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Telefónica O2 otevírá v Praze nové evropské komunikační centrum pro společnost DHL

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Telefónica, která je třetím největším telekomunikačním operátorem na světě, vyhrála výběrové řízení na poskytování uceleného portfolia služeb pro společnost DHL v rámci celé Evropy. O vítězi, jenž získá smlouvu v hodnotě 350 milionů EUR rozhodla společnost Deutsche Post World Net, která je největším světovým poskytovatelem expresních a logistických služeb a značku DHL vlastní. V následujících pěti letech bude společnost Telefónica z Prahy řídit poskytování těchto komunikačních služeb v 28 evropských zemích. Společnost Telefónica bude společnosti Deutsche Post World Net jako primární evropský dodavatel poskytovat pevné i mobilní telekomunikační služby. Logistická skupina tak podle očekávání ušetří za uvedené období přes 150 milionů EUR.

Společnost Telefónica bude poskytovat zabezpečené telekomunikační služby více než 125 000 zaměstnancům v 2 400 lokalitách v Evropě a jejím úkolem bude i přetvoření síťových služeb založených na IP protokolu používaných společnosti Deutsche Post World Net. Službu bude zajišťovat společnost Telefónica ve Španělsku, její O2 firmy ve Velké Británii, Irsku, České republice,na Slovensku a další nové pobočky a společné podniky v dalších 23 západoevropských evropských zemích. Poskytování služeb pro celou Evropu bude řízeno v režimu 24x7 z dedikovaného řídícího centra služby v Praze, poskytování služby bude podle očekávání zahájeno na začátku léta 2009 po získání obvyklých povolení od úřadů pro hospodářskou soutěž a po dokončení transakce.

"Service Management Centre společně s centrálním service deskem DHL IT v Praze bude naplněním vize o centrálním řízení evropských ICT služeb zákazníka. Společnost Telefónica je hrdá, že může svému zákazníkovi pomoci tuto vizi naplnit,"uvedl viceprezident pro firemní zákazníky, Fernando Astiaso, který byl garantem projektu za českou stranu.

Ve výběrovém řízení se operátor musel utkat s velmi zkušenými soupeři. Závěrečné setkání a poslední část výběrového řízení se konaly na pražském Chodově, kde sídlí centrála společnosti DHL. Společnost Telefónica byla vybrána díky svému potenciálu, ochotě a flexibilitě. Dalším důležitým faktorem byla schopnost společnosti zvládnout řízení celého projektu z jednoho místa a jeho úplná implementace v souladu se standardy ITIL. Jazýček vah ve prospěch společnosti Telefónica významně vychýlila i skutečnost, že společnost DHL má výborné zkušenosti se službami poskytovanými českou pobočkou O2, která je jediným konvergovaným operátorem a poskytovatelem ICT služeb na trhu.

V následujícím období, kdy bude služba zaváděna, pobočky společnosti DHL po celé Evropě vypoví své smlouvy s lokálními poskytovateli služeb a skupina Telefónica převezme všechny jejich povinnosti. V zemích, kde společnost své zastoupení nemá, budou založeny nové pobočky a služby budou poskytovány ve spolupráci s partnery. Pro český trh je důležitá zpráva, že celý projekt bude řízen právě z Prahy, kde se buduje nové řídící centrum. V období ekonomické recese tak operátor vytvoří přes stovku pracovních míst, která se již začala zaplňovat. Velké příležitosti se otevírají i pro další české poskytovatele služeb a konzultační firmy, neboť operátor bude všechny informační služby a procesy pro společnost DHL upravovat na míru a některé z těchto služeb bude zajišťovat prostřednictvím outsourcingu. Celá skupina pak převezme systémy vytvořené v České republice (například globální účtovací systém).

Aby společnost Telefónica mohla poskytovat služby v 28 zemích, posílí a rozšíří v Evropě svou globální IP páteřní síť včetně konektivity sítě WAN, centralizovaného přístupu k internetu, služeb sítě LAN jako jsou bezdrátová LAN, fixní hlasové služby, mobilní hlasové i datové služby i IT služeb zahrnujících například řízené bezpečnostní služby, webové konference, unified messaging a konvergenci fixních a mobilních sítí. Zakázka bude zahrnovat přes 100 000 LAN portů, více než 60 000 přístrojů pro hovory z pevné linky a 80 000 mobilních připojení včetně 24 000 kusů mobilních telefonů a smartphone zařízení.

Součástí dohody je kromě dodržování přísných ujednání o úrovni poskytovaných služeb i závazek neustálých inovací tak, aby byla po dobu trvání smlouvy zajištěna další optimalizace a úspora nákladů. V souvislosti se zefektivňováním telekomunikačních služeb se ve společnosti Deutsche Post World Net nechystá žádné snižování počtu stavu zaměstnanců.

V souladu se svým programem pro kapitálové trhy 'Roadmap to Value' se společnost Deustche Post World Net snaží snižovat náklady a ze svých podniků vytěžit vyšší hodnotu. Skupina se zároveň pokouší optimalizovat i telekomunikační služby používané ve Spojených státech, Latinské Americe, regionu Asie a Tichomoří i na nově vznikajících trzích; tyto aktivity by podle předpokladů měly v roce 2009 přinést další snížení nákladů. V souladu s dřívějším oznámením skupina plánuje své náklady do roku 2010 snížit o 1 miliardu EUR.

Celková hodnota smlouvy dosahující téměř 350 milionů EUR z této dohody činí nejrozsáhlejší celoevropskou zakázku skupiny Telefónica kombinující fixní i mobilní služby, které budou poskytovány firmám v rámci skupiny Deutsche Post World Net Freight / Global Forwarding, Supply Chain / Corporate Information Solutions, Express, Global Mail a Global Business Services v 28 evropských zemích s výjimkou Německa.


| Diskuse | Tiskové zprávy