Servodata rozšířila osvědčení NBÚ o bezpečnostní spolehlivosti

5. 2. 2009 20:15    Rubrika: Tiskové zprávy

Servodata rozšířila osvědčení NBÚ o bezpečnostní spolehlivosti

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Servodata a.s., přední Vallue Added Distributor ITC řešení v České republice, ohlásila, že na základě úspěšného průběhu bezpečnostního řízení vydal Národní bezpečnostní úřad koncem roku 2008 společnosti Servodata a.s. tzv. Osvědčení podnikatele. Na základě tohoto osvědčení je Servodatům umožněn přistup k utajovaným informacím stupně utajení TAJNÉ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Rostislav Jirkal, výkonný ředitel společnosti Servodata a.s., uvedl: „Získané Osvědčení podnikatele, vydané Národním bezpečnostním úřadem, je především pro zákazníky z oblasti státní správy zárukou, že s utajovanými informacemi a dalšími citlivými daty poskytovanými společnosti, např. v souvislosti s budováním infrastrukturních řešení pro potřeby těchto subjektů, bude zacházeno způsobem přesně stanoveným výše uvedeným zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami. Jsme velmi rádi, že jsme potvrdili vysokou úroveň bezpečnostní způsobilosti naší organizace. Jelikož se jedná o úroveň, která je mezinárodně uznávaná, má tato skutečnost význam i v rámci spolupráce s našimi zahraničními partnery.“

Společnost Servodata rovněž disponuje odpovídajícím počtem zaměstnanců, kteří se (jako fyzické osoby) podrobili bezpečnostnímu řízení prováděnému NBÚ a jsou držiteli příslušného Osvědčení fyzické osoby, opravňujícího je k přístupu k utajované informaci.

Získané osvědčení mimo jiné umožňuje Servodatům účastnit se veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných subjekty státní správy v oblasti informačních technologií, které jsou spojeny s přístupem k utajovaným informacím, poskytovat a zajišťovat dodávky a služby v objektech se zvláštním režimem vstupu a plnit další povinnosti uložené společnosti některými speciálními zákony. Svým obchodním partnerům tak Servodata nabízejí další důvod ke špičkové spolupráci.


| Diskuse | Tiskové zprávy