T-Systems a Managed Security Services

19. 2. 2009 19:44    Rubrika: Tiskové zprávy

Current Analysis hodnotí Managed Security Services společnosti T-Systems: Vysoká bezpečnost pro zákazníky, silné postavení v konkurenci, certifikace dle ISO 27001

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost T-Systems má v oblasti „Managed Security Services“ v evropském měřítku silné postavení vůči konkurenci. To je výsledek aktuálního hodnocení americké poradenské společnosti Current Analysis. T-Systems dosahuje v porovnání poskytovatelů nejvyššího bodového hodnocení.

Pokud jde o hodnocení poradenství a rizik s ohledem na bezpečnost sítí a dat, zaujímá T-Systems vedoucí postavení v Evropě. Podnik nabízí ve 20 zemích konzultační a analytické služby na shodné úrovní standardů ITIL (IT Infrastructure Library). V oblasti autentizace poskytovatel vyniká v konkurenci vlastním akreditovaným střediskem důvěry (Trust Center), jakož i rozsáhlým identifikačním a přístupovým managementem s individuálními koncepcemi rolí a oprávnění. Nejvyššího uděleného bodového hodnocení v oblasti prevence zjišťování průniků dosahuje T-Systems i pokud jde o systémy rozpoznávání zásahů do počítačů a sítí.

Průběžné audity a certifikace
„Kladné hodnocení odráží naše know how v oblasti bezpečnosti“, uvádí šéf informačních služeb T-Systems Dr. Stefan Schloter. „Bezpečnost je integrální součástí všech našich obchodních procesů. Necháváme proto průběžně hodnotit naše bezpečnostní opatření a obchodní procesy technologie necháváme průběžně hodnotit nezávislými experty a grémii.“ Poskytovatel ICT je certifikován podle ISO/IEC 27001, celosvětově uznávané normy pro bezpečnost IT. Společnost T-Systems také obdržela v lednu 2009 certifikát ISO/IEC 20000 za nejvyšší možný standard kvality ve službách IT.

Trend směřuje k řízeným bezpečnostním službám (Managed Security Services)
Velké podniky se více soustřeďují na hlavní předmět podnikání a odebírají stále více bezpečnostních zdrojů od externích specialistů. Reagují tak na ustavičně rostoucí nebezpečí, kterým jsou vystaveny současně z různých směrů. Podle Current Analysis by se podniky měly rozhodovat pro poskytovatele služeb, kteří bodují při ochraně dat a identifikačním řízení a přizpůsobují služby individuálním potřebám zákazníků. "T-Systems podnikům nabízí kompletní portfolio řízení bezpečnostních řešení z jednoho místa a ve stejné kvalitě v celosvětovém měřítku," uvádí ředitel výzkumu v Current Analysis Bernt Ostergaard. A dodává: „Platí to i pro bezpečnost mobilních koncových zařízení.“ Společnost T-Systems v roce 2008 získala cenu TeleTrustu za inovace pro bezpečnost mobilních koncových zařízení.

Aktuální zpráva Current Analysis hodnotí celoevropský trh řízených bezpečnostních služeb ve čtvrtém čtvrtletí 2008. Zkoumá především zvýšení kvality služeb poskytovatelů a další vývoj na trhu.

Bezpečnostní řešení T-Systems naleznete také na veletrhu CEBIT v hale 11, Security World, stánek 50/8.


| Diskuse | Tiskové zprávy