Společné televizní antény pro digitální vysílání

19. 2. 2009 08:01    Rubrika: Tiskové zprávy

Společné televizní antény

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice (dále jen NKS) rozeslala začátkem tohoto týdne speciální informační dopis na 7500 adres pražských bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek. Zásilka obsahuje tzv. Diginoviny (tištěný materiál se všemi základními informacemi k přechodu na digitální televizní vysílání) a osobní dopis předsedy NKS Ing. Zdeňka Duspivy s upozorněním na blížící se termíny vypínání analogového vysílání a s tím související otázku „SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN“ (dále jen STA), které je třeba pro příjem digitálního signálu upravit.

Rozsah nutné úpravy se v různých případech liší zejména dle stavu, stáří a udržovanosti konkrétní STA. U starších domů (postavených před rokem 1980) se často doporučuje výměna celých rozvodů i technologie hlavní stanice. V zásadě platí, že ti, kteří STA a rozvody po domě pravidelně udržovali, neměli by mít s úpravou STA žádné větší problémy. Naopak ti, kteří nechali STA celé roky bez údržby a o špatný stav své antény i rozvodů se nestarali, budou muset do změny investovat výrazně více peněz. Dopis předsedy NKS odkazuje i na další zdroje informací na internetu (www.digitalne.tv) a na infolinku 800 90 60 30.

NKS již dříve zpracovala materiál „Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA“, který pak v listopadu 2008 aktualizovala. Tento materiál je umístěn například na webových stránkách www.digitalne.tv mezi dokumenty k digitalizaci. Obsahuje podrobné technické informace k možnostem úpravy STA na příjem digitálního vysílání. „Role NKS je bytová družstva a společenství vlastníků informovat, pak již je na nich, aby se domluvili, jaký způsob příjmu digitální televize si zvolí. Zda to bude příjem zemského vysílání, či zda přejdou na satelit, kabel či IPTV. Tato domluva je často největší problém, se kterým jim ovšem pomoci nemůžeme. NKS žádnou z těchto variant neprosazuje, zůstáváme technologicky neutrální,“ říká Ing. Zdeněk Duspiva.

NKS také průběžně komunikuje se zástupci společností, které se úpravou antén zabývají. Většina těchto firem zaznamenala v poslední době velký nárůst zakázek týkajících se právě STA. Dle vyjádření zástupců větších servisních firem se lhůta na vyřízení zakázky nyní pohybuje kolem 14 dnů až 3 týdnů. Firmy tedy stále ještě přijímají nové klienty, kteří potřebují úpravu provést do konce dubna, kdy dojde k vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílače Praha Žižkov. Někteří lidé však nechávají tuto změnu zbytečně na poslední chvíli, přestože digitální vysílání v Praze běží již od roku 2005.

„Bohužel neexistují žádné ověřitelné údaje o počtu společných televizních antén, které jsou skutečně využívány pro příjem zemského vysílání. V mnoha případech je STA využívána pro rozvod kabelové televize či signálu ze satelitu a úpravu tedy nepotřebuje, někde není STA využívána vůbec. Je třeba, aby zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků apelovali na své správce a zasadili se o včasné řešení situace kolem STA,“ konstatuje předseda NKS Ing. Zdeněk Duspiva.


| Diskuse | Tiskové zprávy