McAfee - Mobile Security Report

24. 2. 2009 16:49    Rubrika: Tiskové zprávy

Praha – Společnost McAfee, Inc. (NYSE:MFE) zveřejnila výsledky průzkumu, které ukazují, že výrobci mobilních zařízení se nejen stále více setkávají s problémy zabezpečení, ale také musí věnovat stále více času i finančních prostředků na obnovu svých služeb po bezpečnostních incidentech. Společnost McAfee ve třetím vydání své výroční studie o prostředí mobilních technologií McAfee Mobile Security Report ukazuje zkušenosti výrobců s bezpečnostními otázkami, jejich současné priority i přístup, který hodlají ve vztahu k zabezpečení uplatňovat v budoucnu. Výsledek: Zabezpečení je prokazatelně překážkou pro inovaci služeb a vývoj nových obchodních modelů.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníKlíčová zjištění studie McAfee Mobile Security Report:
• Polovina z celosvětových výrobců mobilních zařízení uvedla, že museli řešit infekce malwaru napadajícího jejich zařízení, útoky spamem i hlasovými službami, problémy s aplikacemi třetích stran nebo incidenty způsobující potíže s kapacitou sítí
• Téměř polovina (48 %) výrobců souhlasí s tvrzením, že náklady na aktualizace
a opravy zasažených zařízení mají významný dopad na jejich podnikání
• Obavy ze zabezpečení funkcí mobilních zařízení jsou vysoké. 81% výrobců se obává zabezpečení mobilních plateb, 69 % není přesvědčeno o bezpečnosti instalovaných aplikací a 66 % má obavu z připojení zařízení přes WiFi nebo rozhraní Bluetooth
• Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných souhlasí, že náklady na zabezpečení by měli nést operátoři a výrobci a pouze 12 % si myslí, že by se na tomto procesu měli podílet samotní uživatelé. 69 % výrobců se domnívá, že nejefektivnější cestou je integrovat zabezpečení přímo do zařízení.
Nárůst incidentů
I přes snahu výrobců rizika zabezpečení mobilních technologií omezit se ukazuje, že tyto problémy rostou, stávají se stále různorodější a sofistikovanější. Množství incidentů se zvyšuje ve všech kategoriích, ať už jde o zneužití, která omezují funkčnost zařízení, soukromí uživatelů nebo dokonce vlastní kapacitu sítí a služeb. Oproti loňskému roku se množství incidentů více než zdvojnásobilo. 17 % výrobců uvedlo, že v loňském roce tyto incidenty postihly více než 1 milion jejich zařízení. Narostlo také množství problémů
s aplikacemi třetích stran.

Hrozba pro budoucnost
Komplexní bezpečnostní hrozby působí výrobcům mobilních zařízení nejen okamžité náklady, ale v dlouhodobějším časovém horizontu také ohrožují jejich pověst. 48 % výrobců pokládá opravy a aktualizace firmwaru za nákladné, 36 % se obává dopadu těchto incidentů na důvěryhodnost své značky a 32 % uvádí, že bezpečnostní problémy způsobily významnou ztrátu jejich důvěryhodnosti nebo spokojenosti uživatelů. Bezpečnostní rizika ohrožují vývoj nových služeb a funkcí, které by měly generovat budoucí příjmy.


| Diskuse | Tiskové zprávy