McAfee - studie Unsecured Economies

26. 2. 2009 21:27    Rubrika: Tiskové zprávy

PRŮZKUM SPOLEČNOSTI MCAFEE UKAZUJE, ŽE CELOSVĚTOVÁ RECESE ZVYŠUJE RIZIKA SPOJENÁ S OCHRANOU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

V důsledku krádeží dat a kybernetické kriminality utrpěly loni firmy ztráty duševního vlastnictví v hodnotě více než 1 bilion dolarů

Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) oznámila závěry první celosvětově provedené studie zaměřené na bezpečnost informačních ekonomik. Ve studii Unsecured Economies: Protecting Vital Information bezpečnostní experti a vedoucí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi v IT varují, že globální recese vystavuje klíčové informace větším rizikům než kdykoliv v minulosti. Studie byla provedena odborníky z centra CERIAS (Center for Education and Research in Information Assurance and Security) na Purdue University a týmem Cybersecurity Experts Council společnosti McAfee.

Výzkumníci z Purdue University vyhodnotili odpovědi od více než 800 ředitelů oddělení informatiky (CIO) v USA, Velké Británii, Německu, Japonsku, Číně, Indii a Spojených arabských emirátech. Studie se soustředila na koloběh klíčových informací: kde duševní vlastnictví vzniká, kde jsou tyto informace celosvětově uchovávány, jak se dále přenášejí
a jak dochází k jejich ztrátám a únikům. Společnosti, které se účastnily průzkumu, odhadují, že celkem utrpěly pouze v loňském roce ztráty duševního vlastnictví v hodnotě 4,6 miliard dolarů a byly nuceny utratit asi 600 milionů dolarů za likvidaci škod vzniklých z narušení dat.
„Na základě zjištění tohoto průzkumu společnost McAfee odhaduje, že škody způsobené ztrátou dat dosáhly v celosvětovém měřítku loni výše 1 bilionu dolarů. Jedná se přitom o konzervativní dohad,“ uvádí prezident a výkonný ředitel společnosti McAfee Dave DeWalt.

„Firmy podceňují hodnotu svého duševního vlastnictví a možnost jeho ztráty,“ uvedl Eugene Spafford, profesor počítačových věd na Purdue University a výkonný ředitel centra CERIAS. „Úplně stejně jako zlato, diamanty nebo surová ropa je i duševní vlastnictví komoditou, s níž se obchoduje v mezinárodním měřítku. Krádež duševního vlastnictví s sebou nese vážné ekonomické ztráty.“

Studie Unsecured Economies společnosti McAfee navrhuje, aby schopnost zabezpečit duševní vlastnictví byla pokládána za klíčovou pro hodnocení bezpečnosti investic v Brazílii, Japonsku a Číně. Celých 60 % odpovídajících z Číny uvádělo, že větší zabezpečení je důvodem, proč duševní vlastnictví a další citlivé informace mají raději uloženy mimo vlastní zemi.

Klíčová zjištění studie:

Recese vystavuje duševní vlastnictví zvýšenému riziku
Firmy se zřetelně obávají globální finanční krize a jejího dopadu za zabezpečení klíčových informací, např. duševního vlastnictví. 39 % dotazovaných respondentů je přesvědčeno, že životně důležité informace jsou v současné ekonomické situaci zranitelnější než dříve.

Přístup k ochraně životně důležitých informací se značně liší
Rozvíjející se země jsou k ochraně duševního vlastnictví více motivovány a vynakládají na ochranu více prostředků než vyspělé státy. Firmy z Brazílie, Číny a Indie utrácejí za zabezpečení více peněz než ty z Německa, Velké Británie, USA a Japonska. 79 % respondentů z Číny a 68 % z Indie uvedlo, že jejich firmy investovaly do zabezpečení svého duševního vlastnictví, aby tak získaly konkurenční výhodu.

Duševní vlastnictví je mezinárodním oběživem
Duševní vlastnictví je stále oblíbenějším cílem kybernetických podvodníků. Podle odborníků byly loni průniky do firemních dat ve zvýšené míře organizovány skupinami „kybernetické mafie“. Kybernetičtí zločinci se pomocí sofistikovaných technik cíleného phishingu stále častěji zaměřují na vedoucí pracovníky. 39 % respondentů pokládá ochranu duševního vlastnictví před zloději z vnějšku organizace za největší problém vůbec.

Zaměstnanci kradou duševní vlastnictví kvůli finančnímu zisku a aby získali konkurenční výhodu na trhu práce
Stále větší množství zaměstnanců přistupuje k firemním datům s cílem ukrást klíčové informace a obohatit se. S pokračováním celosvětové recese a úbytkem legálním pracovních příležitostí se uchazeči o zaměstnání častěji uchylují ke krádežím dat svého současného zaměstnavatele, o nichž soudí, že by mohla být zajímavá pro budoucího zaměstnavatele. Domnívají se, že tímto způsobem zvýší svoji hodnotu na trhu práce. 42 % respondentů pokládá za největší hrozbu pro své klíčové informace právě odcházející zaměstnance.

Hrozby pro duševní vlastnictví ze zeměpisného pohledu
Politika ochrany dat a vnímání hrozeb jsou ovlivněny geopolitickými odlišnostmi. Firmy zúčastněné v průzkumu pokládají (z různých legislativních, kulturních a ekonomických důvodů) za problematické země především Čínu, Pákistán a Rusko. 26 % respondentů uvedlo, že jejich firmy se úmyslně vyhýbají tomu, aby se jejich duševní vlastnictví nacházelo v Číně. Naopak 47 % respondentů z Číny věří, že největší ohrožení jejich duševního vlastnictví má původ v USA.

Ze studie vyplývá, že optimální postupy (best practises) pro ochranu cenných digitálních aktiv by měly firmám umožnit nejen přežít, ale také prosperovat a rozvíjet se. Současná krize představuje v tomto ohledu výzvu. Plná verze studie Unsecured Economies: Protecting Vital Information je (po registraci) k dispozici na webu http://resources.mcafee.com/content/NAUnsecuredEconomiesReport.


| Diskuse | Tiskové zprávy