T-Systems - finanční výsledky v roce 2008

3. 3. 2009 19:42    Rubrika: Tiskové zprávy

Finanční výsledky T-Systems v roce 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Souhrn:
- Příznivé výsledky přináší změna orientace na síťově orientované ICT služby. To se odráží ve velkých zakázkách od společností Shell (2008) a Linde (2009).
- Upravené finanční údaje též berou v úvahu prodej Media&Broadcast a opětovné začlenění Active Billing (aktivní fakturace) do Deutsche Telekom AG.
- Na této srovnatelné základně jsou tržby v roce 2008 relativně stabilní, výrazně vzrostl operativní zisk a objem nových zakázek.
- Nadále silně roste mezinárodní obchod.
- Jak se ukazuje na případu firmy Continental, začíná nést plody spolupráce se společností Cognizant.

První úspěchy přináší restrukturalizace zaměřená na síťově orientovaná řešení a komunikační technologii (ICT). Vyjadřují to finanční údaje upravené po prodeji Media&Broadcast a po znovuzačlenění ActiveBilling v rámci skupiny. Na srovnatelném základu, tj. s ohledem na změny ve složení skupiny byl, s přihlédnutím k obtížnému ekonomickému prostředí, zaznamenán jen mírný pokles tržeb o 1,2 procenta. Upravený ukazatel EBITDA zůstal na úrovni roku 2007, zatímco upravený operativní zisk (EBIT) vzrostl meziročně pětkrát, a to z 12 miliónů eur na 61 miliónů eur.

Mezinárodní obchod zaznamenal zvýšení tržeb o 7,4 procenta. Upravený objem nových zakázek vzrostl o 5,2 procenta na 12,3 miliardy eur. Došlo k tomu například částečně díky novým velkým kontraktům se společnostmi Shell, Deutsche Post a Royal&Sun Alliance. Dalším milníkem strategie T-Systems, zaměřené na mezinárodní růst, je smlouva se společností Linde ohlášená v polovině února 2009.

Vzhledem k tomu, že údaje z předchozího roku zahrnovaly Media&Broadcast a Active Billing, vykazují oznámené údaje pokles tržeb o 8,2 procenta na 11 miliard eur a vyjádřeno v EBITDA pokles o 20 procent na 0,9 miliardy eur. K výraznému snížení nákladů o 0,5 miliardy eur v roce 2008, přispěla společnost T-Systems programem “Save for Service”.

Společnost T-Systems navázala v roce 2008 v oblasti systémové integrace partnerství s americkým poskytovatelem Cognizant. Tato spolupráce nyní začíná nést plody. T-Systems dosud získal 16 společných projektů v objemu 70 miliónů eur a nové zakázky za 121 miliónů eur. Oba partneři například podporují pneumatikářskou divizi firmy Continental v Hannoveru a zajišťují stabilní fungování prostředí jejích výzkumných a rozvojových aplikací.


| Diskuse | Tiskové zprávy