Konica Minolta zajišťuje tisk testovacím laboratořím

19. 3. 2009 09:28    Rubrika: Tiskové zprávy

Tiskové služby Konica Minolty ušetřily společnosti T\xDCV S\xDCD Central Eastern Europe s.r.o. významnou část nákladů

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost Konica Minolta byla zvolena jako nejlepší dodavatel kancelářských tiskových služeb pro společnost T\xDCV S\xDCD Central Eastern Europe s.r.o. Výsledkem spolupráce obou společností je komplexní zajištění tiskových služeb s důrazem na průběžné snižování tiskových nákladů. To umožňuje společnosti T\xDCV S\xDCD Central Eastern Europe s.r.o. snáze překlenout období finanční krize bez nutnosti omezení zavedených procesů.

Základem pro spolupráci obou společností byly výsledky detailní analýzy tiskového prostředí, kterou provedla Konica Minolta za pomoci analytických nástrojů služby eDOC. Výsledkem analýzy byl přehled využití jednotlivých strojů, generované náklady, způsob a správa tiskového řešení. Oddělení consultingu společnosti Konica Minolta na základě vstupních dat zpracovalo návrh optimalizace tiskového prostředí, jehož cílem je snížení celkových tiskových nákladů při zvýšení uživatelského komfortu.

Doporučení konzultantů Konica Minolta bylo navrženo v součinnosti s IT manažerem T\xDCV S\xDCD Central Eastern Europe s.r.o. Júliusem Orgovánem a obsahovalo kromě vytipování vhodných zařízení a SW aplikací, jejich optimální rozmístění v rámci kanceláří dle reálných potřeb jednotlivých pracovišť. Výsledkem spolupráce obou společností je ucelený tiskový systém s centrální správou a sledováním nákladů. Veškeré dodávky spotřebního materiálu a zajištění servisních služeb je automatizováno za pomoci služby ePRO, která umožňuje přímou online komunikaci mezi tiskovým zařízením a servisní centrálou Konica Minolty.

Výsledný „bezobslužný tisk“ je pro zaměstnance T\xDCV S\xDCD Central Eastern Europe s.r.o. nejen pohodlnější a komfortnější, ale především šetří nepřímé náklady, jelikož šetří čas jak uživatelům, tak obsluze a správci IT. Stav zásob spotřebního materiálu a především stav jednotlivých servisních požadavků má možnost klient sledovat prostřednictvím služby eCON. Sofistikované řešení tiskových služeb Konica Minolta je složeno z jednotlivých částí, které jsou přínosné samy o sobě a při vhodném propojení ušetří klientům přímé náklady na tisk i na provoz celého tiskového parku.

Prognóza vypracovaná na základě zjištěných objemů tisku předpokládá celkovou úsporu ve výši 27%.


| Diskuse | Tiskové zprávy