Symantec - Norton Online Living Report

24. 3. 2009 16:48    Rubrika: Tiskové zprávy

Nový celosvětový průzkum: Technologie vám může zlepšit vztahy, ale bezpečnostní rizika jsou vyšší, než si myslíte

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Zpráva Norton Online Living Report zjišťuje také odloučení rodičů a dětí
Lidé, kteří v současnosti brouzdají po internetu, rádi udržují citové vazby. Podle druhé výroční zprávy Norton Online Living Report udává téměř sedm z deseti dospělých, že internet zlepšuje jejich vztahy. Ale nejsou jen radostné kontakty a šťastné vztahy. Když přijde na věčnou starost – víte, kde jsou vaše děti? – odpověď bohužel zní: ne vždy. Rodiče nemají přílišný přehled, protože děti udávají, že tráví dvakrát tolik času online, než si jejich rodiče myslí.

Celosvětový průzkum také zjistil, že obrovská 99% většina online dospělých, tj. dospělých, kteří se připojují online, uvádí, že přijali nějaká opatření k zabezpečení svých osobních údajů online. Přesto však se znepokojivě často objevují problematické praktiky při procházení internetu, nebezpečné návyky a počítače napadené hackery. Téměř polovina online dospělých vědomě navštěvuje nedůvěryhodné webové servery, nezálohuje svá data a používá ne zcela bezpečná hesla. Přibližně třetina udává, že se někdo pokusil neoprávněně proniknout do jejich počítače.

Může vám technologie vylepšit vztahy?
Téměř sedm z deseti online dospělých udává, že internet zlepšil jejich vztahy. A není divu: ti, kteří mají přátele online, mají v průměru přibližně 41 přátel online, 49 % má stránku na webu společenské sítě a 24 % někdy předá online důvěrnou informaci. Internet se ve skutečnosti stal tak důležitým prostředkem komunikace a kontaktů, že přibližně šest z deseti online dospělých říká, že by bez něho nemohli žít.

Víte, kde jsou vaše děti… online?
Zpráva z minulého roku uvádí, že přibližně jedno z pěti dětí připustilo, že se dívá na věci online nebo dělá věci online, o kterých ví, že by mu je rodiče nedovolili. Přibližně jeden z pěti online rodičů uvádí, že nachytal své dítě při neschváleném chování online.

Dobrá zpráva je, že 90 % online rodičů uznává svoji odpovědnost za ochranu dětí online a otevírá doma častější diskuse na toto téma – je to o 20 % více než minulý rok. Některé děti dokonce prolamují bariéry a smazávají rozdíly, které vznikají mezi generacemi online. 25 % se „kamarádí“ se svými rodiči online a 10 % používá ke styku se svými prarodiči technologie jako rychlé zprávy, společenské sítě, e-mail a zprávy SMS.

Myslíte, že vám nic nehrozí?
Přestože se 99 % online dospělých domnívá, že přijímají opatření pro svoji bezpečnost, letošní zpráva zjistila, že mnoho spotřebitelů není zcela chráněných, když se oddávají flirtování, sdílení informací a navazování přátelství online. I když se zdá, že průměrný spotřebitel si uvědomuje potřebu zabezpečení Internetu, někteří nespouštějí vyhledávání virů v systému nebo nemají dostatečnou ochranu proti současným hrozbám. Ještě více znepokojivé je, že přibližně dva z deseti online dospělých na celém světě nepoužívají vůbec žádný software pro zabezpečení počítače. Překvapuje to zejména v souvislosti s tím, že jedna třetina online dospělých již zažila problém porouchaného disku, přišla o nenahraditelná data nebo jim někdo nějak neoprávněně pronikl do počítače. Přesto naprostá 90% většina online dospělých a mladistvých souhlasí s tím, že výhody internetu převažují nad riziky.

Citace:
„Technologie vám sice může zlepšit vztahy, ale pouze vy se můžete postarat o bezpečnost své rodiny online,“ řekla Janice Chaffin, group president, Consumer Business Unit, společnost Symantec. „Internet se stal běžnou součástí našeho každodenního života a vytvořil nebývalé možnosti udržování kontaktů – počínaje komunikací prostřednictvím webové kamery s babičkou, přes posílání zpráv SMS mezi spolužáky, až po opětovné rozdmýchání starých sporů. Tyto výsledky průzkumu rodičům důrazně připomínají, že by měli vědět, kde jejich děti jsou – bez ohledu na to, zda online nebo offline.“

Zpráva se zabývá také následujícími otázkami:
- Bez čeho se lidé na celém světě podle vlastního vyjádření nemohou obejít – internet, jejich auto nebo mobilní telefon?
- Jaký vliv má internet na vzdělání dětí?
- Cítí se rodiče lépe, když se s dětmi baví o přírodě a zvířátkách nebo o bitech a bajtech?
- Jak dospělí a děti zachovávají ve světě online zdvořilé chování?
- Jaké je tajemství úspěchu „internetové rodiny“?


| Diskuse | Tiskové zprávy