Telefónica O2 - návrh na výplatu dividendy

26. 3. 2009 15:11    Rubrika: Tiskové zprávy

Návrh představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic na výplatu dividendy

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na svém zasedání schválilo návrh na výplatu dividendy ze zisku za rok 2008 a části nerozdělených zisků z minulých let ve výši 50 Kč na akcii, tj. celkem 16 104 495 tisíc Kč.

Jako rozhodný den pro výplatu dividendy představenstvo navrhuje 9. září 2009, výplata dividendy je navrhována na 7. října 2009.

Návrh na výplatu dividendy bude předložen dozorčí radě společnosti, která na svém zasedání 3. dubna 2009 provede přezkoumání tohoto návrhu. Návrh bude následně spolu s vyjádřením dozorčí rady předložen řádné valné hromadě společnosti, jež se bude konat stejný den, tj. 3. dubna 2009 od 13 hodin v hotelu Prague Marriott Hotel.


| Diskuse | Tiskové zprávy