Nepřerušitelné zdroje energie APC Smart-UPS

2. 4. 2009 20:54    Rubrika: Tiskové zprávy

Vyvinuto podle požadavků elektroinstalatérů

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Tři nové modely nepřerušitelných zdrojů energie Smart-UPS společnosti APC jsou speciálně určeny pro elektrotechnická prostředí. Využity by měly být zejména v infrastruktuře závodů a budov.

Společnost APC ze skupiny Schneider Electric, přední světový poskytovatel integrovaných služeb kritického napájení a chlazení, představila nové modely zařízení pro ochranu napájení Smart-UPS RT 3 kVA, Smart-UPS RT 5 kVA a Smart-UPS RT 6 kVA. Tyto všestranné záložní zdroje energie jsou vhodné například pro motory a lineární zdroje energie, jejichž provoz by neměl být v podnicích ohrožen neočekávaným výpadkem elektrického proudu.

UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source) neboli nepřerušitelný zdroj energie, je zařízení zajišťující souvislou dodávku elektřiny. Funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je tento záložní zdroj energie udržován v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě. V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení až do svého vybití nebo obnovení dodávky. Doba, po kterou UPS (slangově „úpéeska“ nebo „jůpíeska“) udrží zařízení v chodu, je dána kapacitou akumulátorů a dalšími parametry. Pohybuje se od několika minut po několik hodin.

UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Patří k nim telekomunikační zařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje a další.

Nové jednotky společnosti APC, jak bylo elektroinstalatéry požadováno, se vyznačují snadnou ovladatelností a schopností se přizpůsobit jakékoliv instalaci. Mají topologii dvojí konverze, zvyšující záruku nerušeného provozu. Ten lze navíc v případě potřeby podpořit bateriemi, které je možno zapojit a vyměnit za chodu. (K jedné jednotce jich může být připojeno až deset). Dále obsahuje manuální a automatické bypassy, zaručující, že chod zařízení nebude ohrožen ani v nouzovém případě, když selže UPS. Zárukou snadné správy zařízení je sériové rozhraní a přípojný kabel, umožňující lokální konfiguraci a diagnostiku prostřednictvím PC.

Jednotky lze uzpůsobit jakémukoliv prostředí díky "věžovému“ provedení a volitelné sadě pro instalaci do racků. Toleranci výstupního napájení a sledování frekvence lze nastavit tak, aby odpovídaly různým energetickým prostředím. Zároveň je zaručena snadná instalace a flexibilita, protože vstupní i výstupní přípojky mají přípojné kabely.

Více informací na www.apc.com.


| Diskuse | Tiskové zprávy