Úspory energie v popředí zájmu datových center

2. 4. 2009 20:57    Rubrika: Tiskové zprávy

Úspory energie v popředí zájmu datových center

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Na nedávném mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky CeBIT 2009, který se konal v německém Hannoveru, představila společnost APC první otevřenou architekturu InfraStruXure Central. Ta slouží mimo jiné k ucelenému sledování, integraci a správě nákladů na energie.

Současná celosvětová hospodářská krize nezasahuje očividně jen automobilový a další průmysl, ale víceméně neviditelně před větším povědomím veřejnosti ovlivňuje i datová centra. Ta jsou nyní v daleko větší míře než tomu bylo dříve středem zájmu IT pracovníků a vedení podniků a institucí z hlediska vynaložených nákladů na jejich provoz. Zejména spotřeba energie se dá ovlivnit vhodnými softwarovými nástroji, což může podnikům přinést nemalé finanční úspory.

Takto zaměřený software existoval už v minulých letech, ale nové ekonomické podmínky urychlují jeho další vývoj směrem k ještě větší efektivitě. Na tento trend pohotově zareagovala také společnost APC ze skupiny Schneider Electric, přední globální poskytovatel služeb kritického napájení a chlazení, a na nedávném veletrhu CeBIT v Hannoveru představila nové verze řešení InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager.

Jedná se o rozšíření dosavadního software Data Center Physical Infrastructure Management Suite o další funkce. Patří k nim funkce pro sledování nákladů na energie, komunikační funkce nezávislé na specifických podmínkách jednotlivých prodejců a prediktivní simulace chodu serveroven.

Cílem vývoje této nové generace sady aplikací byla rychlá reakce na neustále se zvyšující nároky datových center s vysokou hustotou a dynamikou provozu.

Zjednodušeně lze říci, že IT systémy a systémy pro správu sítě tak nyní ve svém vlastním uživatelském prostředí více přispějí ke zvýšení energetické účinnosti datových center a také budou lépe sledovat signální výstražná hlášení generovaná příslušnými zařízeními. Rozšiřují se i dosavadní pokročilé simulace možných řešení, takže operátoři datových center mají větší možnost provádět v nich změny podle potřeb. Díky nejnovější verzi InfraStruXure Central mohou svá zařízení konfigurovat komplexně.

Získané potřebné klíčové informace slouží pro optimální navrhování, sledování a provoz fyzické infrastruktury datových center.
Capacity Manager nyní obsahuje plug-in Energy Cost Management Report pro vykazování nákladů na energie, který podle kW/hodinu dobře zobrazuje využití energie určené skupiny zařízení.
Rozšíření se dočkal i Capacity Manager. Nyní dokáže modelovat prostředí se zvýšenými podlahami a vypočíst proudění vzduchu jak pro obvodové chlazení, tak pro chlazení pomocí horké uličky InRow.

Součástí nabídky je školení a vzdělávání.

Verze 5.1 řešení InfraStruXure Central, Change Manager a Capacity Manager, budou celosvětově dostupné na počátku druhého čtvrtletí 2009.

Více informací na www.apc.com.


| Diskuse | Tiskové zprávy