Digitalizace - 73 procent Pražanů už přešlo

2. 4. 2009 21:31    Rubrika: Tiskové zprávy

Digitalizace: 73% Pražanů už přešlo!

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Podle reprezentativního průzkumu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání (NKS) je o přechodu na digitální TV vysílání informováno 98 % Pražanů. Téměř tři čtvrtiny (73 %) obyvatel Prahy navíc na digitální TV již přešlo a dalších 13 % tak hodlá učinit do 30. dubna, kdy dojde k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha – Žižkov. „Informační kampaň se proto v posledních čtyřech týdnech zaměří právě na těch zbylých 14 %, kteří s přechodem na digitální televizní vysílání ještě otálejí,“ dodal Rostislav Starý, tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání. Páteří informační kampaně jsou webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 800 90 60 30.

Průzkum pro Národní koordinační skupinu realizovala agentura CCcentre na konci března jako dílčí součást podkladů pro mimořádnou zprávu NKS pro vládu ČR. Vláda by se zprávou, která hodnotí dosavadní průběh i úskalí přechodu na digitální vysílání v Praze , měla zabývat na některém ze svých nejbližších zasedání. Nejdůležitějším zjištěním aktuálního průzkumu je mimořádně vysoká míra informovanosti obyvatel Prahy o přechodu na digitální TV vysílání (98 %), Vysokou informovanost dlouhodobě potvrzují i pravidelné kontinuální průzkumy pro ČTÚ, podle únorových výsledků ví o digitalizaci TV vysílání 96 % obyvatel. Podobná data signalizují i informace z činností v rámci dalších prvků , zejména interaktivních projektů informační kampaně.

Podle výzkumu CCcentre navíc nejméně 86 % Pražanů vyřeší přechod na digitální TV vysílání před ukončením analogového vysílání z vysílače Praha – Žižkov 30. dubna 2009. Téměř tři čtvrtiny Pražanů (73 %) uvedlo, že již na digitální TV vysílání přešlo. Dalších 13 % plánuje přejít do 30. dubna. Desetina (11 %) Pražanů se ještě nerozhodla, kdy přejde, a 3 % respondentů s přechodem na digitální televizní vysílání vůbec nepočítají.

Téměř polovina (47 %) obyvatel Prahy už terestricky přijímá digitální TV signál, 22 % využívá kabelovou TV, 11 % satelitní TV a 3 % IPTV.

Průzkum provedla agentura CCcentre metodou „face to face“ ve dnech 23. 3. – 26. 3. v různých lokalitách na území hlavního města Prahy. Cílový vzorek 600 respondentů respektoval sociodemografické charakteristiky obyvatel Prahy. Více informací o digitalizaci viz www.digitalne.tv nebo na infolince 800 90 60 30.


| Diskuse | Tiskové zprávy