T-Mobile - projekt jaXmobilem

8. 4. 2009 16:29    Rubrika: Tiskové zprávy

- Rodiče mají zájem o služby blokování nelegálního a nevhodného obsahu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění
Již třetím ročníkem letos pokračuje projekt jaXmobilem společnosti T-Mobile. Zatímco tématy v předchozích letech byly mobilní etiketa a recyklace telefonů, v tomto roce se akce zaměřuje na bezpečnost dětí při používání mobilu, ať už jde o nevhodný obsah či obtěžování. Základem projektu se stal nejnovější výzkum InsightOut realizovaný exkluzivně pro T-Mobile agenturou TNS AISA
v březnu letošního roku, který přinesl zajímavé informace o chování dětí na internetu i postoji rodičů k tomuto fenoménu.

„T-Mobile považuje ochranu dětí za zcela zásadní součást programu společenské odpovědnosti jak na lokální, tak mezinárodní úrovni,“ vysvětluje Jitka Chocová, manažerka CSR a doplňuje: „Zjistili jsme, že ani rodiče ani děti nemají dostatek informací o této oblasti a rozhodli jsme se tento stav změnit.“

Zvýšení informovanosti je jedna věc, nabídnutí konkrétních řešení je věc druhá. T-Mobile se rozhodl aktivně vystoupit v programu ochrany dětí a nabídnout rodičům prostředky, které jim pomohou jejich potomky chránit jak při užívání internetu, tak mobilního telefonu. Zároveň chce operátor podpořit aktivní zapojení mladé generace, a to vypsáním grantů na školní projekty zaměřené proti kyberšikaně a partnerstvím soutěže MobilStory, kterou pořádá společně s organizací Saferinternet.cz.

Děti a mládež 9–17 let = virtuální generace
Nejčastěji se děti připojují k internetu z domova (denně 85 %). Druhým nejčastějším místem je škola, následují návštěvy u kamarádů. Děti tráví na internetu v průměru 1,5 hodiny ve všední den a 2,5 hodiny o víkendu. Spolu s rostoucím věkem dítěte klesá přehled rodičů o tom, co na počítači děti dělají, a zvyšuje se počet rodin, v nichž neexistují pravidla pro užívání internetu.

Internet slouží mladé generaci především pro komunikaci (e-mail – 91 %, instant messaging – 81 %), vyhledávání informací (87 %) a aktivity zaměřené na hudební obsah (poslech hudby a sledování klipů –
85 %, stahování a ukládání hudby – 75, resp. 71 %). Plných 84 % dětí a mládeže se věnuje on-line hrám. Na opačné straně žebříčku jsou on-line seznamky (21 %) a vlastní webové stránky (28 %).

Pravidla pro užívání internetu a mobilu a jejich dodržování
Většina rodičů věnuje pozornost tomu, na kterých stránkách a kolik času jejich děti tráví; míra pozornosti ovšem slábne s rostoucím věkem dítěte. Plných 39 % rodičů (a 22 % dětí) ovšem tvrdí, že žádná pravidla týkající se používání internetu v jejich rodině neexistují.

Pokud již rodiče kontrolují používání mobilu u dětí, pak je to především to, s kým si telefonují, případně píší zprávy. Obsah multimediálních souborů stojí stranou jejich zájmu.

Nejčastěji uplatňovanými pravidly je zákaz navštěvování určitých stránek a hraní nevhodných typů her, dále pak časové omezení a zákaz uvádět osobní data.

Děti sice vědí, že nemají poskytovat své osobní údaje, ovšem respektuje to pouze třetina z nich. Své telefonní číslo děti bez problémů poskytnou svým kamarádům, spolužákům a obecně lidem, které znají. Neznámým lidem, které znají pouze virtuálně, by své číslo dalo pouze 6 % dotázaných.

Virtuální komunikace má svá rizika
Děti na internetu komunikují především s lidmi, které osobně znají: s přáteli komunikuje plných 92 % z nich, se spolužáky 78 %, s příslušníky rodiny pak 63 %. Čtvrtina však udržuje styky i s lidmi, které dobře nezná či je dokonce vůbec nepotkala.

Každému pátému dítěti již někdy někdo neznámý nabídl prostřednictvím internetu setkání. Z oslovených šlo na schůzku necelých 20 %. Deset procent už někdy komunikovalo prostřednictvím mobilu s neznámým člověkem, což se většinou snaží před rodiči utajit.

Pětina dětí již byla oslovena někým cizím se žádostí o podobenku, 5 % má dokonce zkušenosti se žádostí o fotografii bez oblečení. Se šikanou prostřednictvím mobilního telefonu se setkalo 10 % respondentů, většinou však deklarují, že se to stalo „někomu jinému“.

Rizika spojená s mobilem jsou pro rodiče méně aktuální než ta související s klasickým internetem. S dětmi se o nich baví tři pětiny rodičů, ve škole se s touto problematikou setkaly pouze dvě pětiny žáků a studentů.

Rodiče deklarují vysoký zájem o služby blokace ilegálních či nevhodných stránek na mobilu. Pokud by taková služba existovala, svým potomkům by ji pořídilo více než 75 % z nich.

T-Mobile a ochrana dětí
„Jsme přesvědčeni, že ochrana dětí je celospolečenským tématem. Proto hledáme partnery, se kterými se můžeme podílet nejen na osvětě,“ říká Jitka Chocová a upřesňuje: „V ČR tak T-Mobile spolupracuje se sdružením Saferinternet.cz a je členem pracovní skupiny ,Safer Mobile for Children’ v Asociaci provozovatelů mobilních sítí. Zástupci T-Mobile International se také aktivně účastní na celoevropských projektech INSAFE a INHOPE.“

T-Mobile se snaží poskytovat rodičům i dětem maximum informací k tématu bezpečnosti – proto vytvořil speciální stránky www.prosvetkolemnas.cz/ochranadeti, věnované pouze tomuto tématu.

Operátor se zároveň rozhodl zavést aktivní opatření, které pomohou zvýšit bezpečí dětí při používání internetu. Patří k nim především blokování nelegálního obsahu (konkrétně dětské pornografie) na základě databáze britské Internet Watch Foundation a zavedení tzv. dětského zámku, tedy služby, která zamezí přístup dětí k obsahu, který pro ně není vhodný. Jedná se například o downloads, videa, hry, SMS nebo MMS info apod. Třetí oblastí je pak ochrana dětského spotřebitele, zvláště s přihlédnutím k výši jeho útraty – zde T-Mobile nabízí hned několik služeb, díky nimž může mít dítě i rodič výdaje pod kontrolou. Informace o službách Můj limit, Moje přečerpané jednotky a Moje útrata jsou k dispozici na www.t-mobile.cz v sekci Péče a podpora.

„Blokování nelegálního obsahu je krokem, o jehož správnosti jsme naprosto přesvědčeni. Každý, kdo je svědkem nezákonného, ba kriminálního jednání, ať už na ulici či na internetu, je povinen tomuto jednání zabránit,“ komentuje plány T-Mobile Jitka Chocová a dodává: „Chceme se chovat maximálně zodpovědně k našim zákazníkům a chystané kroky tomu odpovídají.“

Proti kyberšikaně: jaXmobilem bezpečně
Aktuálním problémem dnešních dnů je nárůst případů tzv. kyberšikany. T-Mobile se rozhodl přímo oslovit cílovou skupinu, v níž se tyto jevy objevují nejčastěji – žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Vyhlašuje tedy ve spolupráci s občanským sdružením AISIS soutěž jaXmobilem bezpečně, kdy se studenti budou ucházet o granty na realizaci aktivit proti kyberšikaně.

Úkolem účastníků je vytvořit návrh na téma „jaXmobilem bezpečně“. Projekt musí plnit vzdělávací funkci a ukázat mladým lidem v okolí, jak zacházet bezpečně s mobilním telefonem, nebo varovat před riziky, která jsou s jeho používáním spojena. Forma je libovolná, například komiks, fotoseriál, informační plakát, videopříběh nebo třeba divadelní představení, fantazii se meze nekladou.

Odborná komise vybere v každé kategorii tři nejlepší návrhy, kterým bude z Fondu T-Mobile přidělen grant v maximální výši 30 000 Kč na realizaci. (Celkem je tedy pro šest výherců k dispozici 180 000 Kč.)

Z finančních prostředků si budou moci vítězné týmy pořídit pomůcky k realizaci projektu (například fotoaparát, barvy, kostýmy apod.). Uzávěrka pro zaslání přihlášky do grantového řízení je 18. května 2009. Grantové řízení koordinuje AISIS, o. s., Gorkého 499, 272 01 Kladno.

Více informací naleznete na www.jaXmobilem.cz


| Diskuse | Tiskové zprávy