HP představuje program Cloud Assure

15. 4. 2009 21:37    Rubrika: Tiskové zprávy

HP představuje program Cloud Assure pro podpoření prosazování služeb cloudu v podnicích

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost rozšiřuje také svůj partnerský program HP Software-as-a-Service, aby pomohla prodejcům poskytnout zákazníkům lepší služby

Společnost HP představila program HP Cloud Assure, novou nabídku softwaru jako služby (SaaS), která má pomoci firmám bezpečně a efektivně zavádět služby založené na modelu cloud computingu.

HP současně přišlo s novinkami i ve svém programu pro resellery HP SaaS, který umožní partnerům poskytovat zákazníkům další hodnotné služby.

Pojmem cloud computing se označují služby, které mohou být podle potřeby poskytovány a využívány po internetu s tím, že zákazník platí za to, co právě používá. Příslib cloud computingu je velmi atraktivní, neboť tento model může snížit náklady firem a poskytnout větší flexibilitu i škálovatelnost služeb v podniku.

IT firmy, které nejsou schopny zajistit zabezpečení, výkon a dostupnost poskytovaných nebo spotřebovávaných služeb cloudu, mohou vystavovat své podniky riziku. Tato nejistota může pak být překážkou širšího prosazování služeb cloudu v podnicích.

„Ať podniky služby cloudu poskytují nebo využívají, měly by s riziky tohoto modelu počítat úplně stejně, jako počítají s jeho výraznými přínosy,“ řekl Frank Gens, senior viceprezident a hlavní analytik IDC. „Nová nabídka HP řeší to, co IDC identifikovala jako tři největší starosti podniků ohledně cloud computingu – zabezpečení, výkon a dostupnost.“

HP Cloud Assure zahrnuje služby a software HP včetně produktů HP Application Security Center, HP Performance Center a HP Business Availability Center a je zákazníkům poskytována prostřednictvím služeb HP SaaS. HP rovněž poskytuje zákazníkům tým odborníků, kteří provedou bezpečnostní prověrky, vykonají výkonností texty a nasadí monitorování dostupnosti.

HP Cloud Assure pomůže zákazníkům ověřit:
• Zabezpečení – prověřením sítí, operačních systémů, middlewaru a webových aplikací. Provádí automatické penetrační testování, jež má odhalit potenciální slabiny. Poskytuje zákazníkům přesný obrázek o bezpečnostních rizicích ve službě cloudu, na jehož základě je možné zabezpečit data poskytovatele a uživatelů před neoprávněným přístupem.

• Výkon – zajištěním, aby služby cloudu splňovaly požadavky koncových uživatelů na přenosové pásmo a konektivitu, a vytvořením představy o dojmu koncových uživatelů. Pomáhá ověřit dodržování dohod o úrovni služby a zlepšovat kvalitu služeb, spokojenost koncových uživatelů a jejich věrnost dané službě.

• Dostupnost – monitorováním aplikací běžících v cloudu za účelem izolace potenciálních problémů, identifikace kořenových příčin ve vztahu k prostředím koncových uživatelů a podnikovým procesům a analýzy výkonových problémů. Umožňuje dosáhnout lepšího přehledu, provozuschopnosti služeb a výkonu.

„HP pomáhá společnosti Akamai ověřovat pro naše potenciální a stávající zákazníky výkon a dostupnost našeho cloudu,“ řekl Willie M. Tejada, viceprezident pro akceleraci aplikací a webů společnosti Akamai Technologies, která sídlí v Massachusetts a poskytuje služby akcelerace internetového obsahu a aplikací. „Služba HP SaaS potvrzuje výhody našich dynamických služeb akcelerace webového obsahu a bude pro nás důležitá při zavádění další funkčnosti, jež má podnikům pomoci efektivně optimalizovat cloud.“

HP Cloud Assure poskytuje kontrolu nad třemi typy prostředí cloud:
• Pro infrastrukturu poskytovanou jako služba pomáhá zajistit dostatečnou přenosovou kapacitu a ověřuje patřičnou úroveň zabezpečení sítě, operačních systémů a middlewaru, aby bylo zabráněno narušením a útokům s cílem způsobit odepření služby.

• Pro platformu jako službu pomáhá zákazníkům, kteří na platformě cloud postavili aplikace, zajistit testování a ověření bezpečnosti a efektivity aplikací. Cílem je zajistit, aby tyto aplikace bylo možné škálovat podle potřeb podniku.

• Pro software jako službu monitoruje úroveň aplikací cloudu z hlediska koncového uživatele, vykonává zátěžové testy z perspektivy podnikových procesů a rovněž provádí penetrační testování zabezpečení.

„Není sporu o tom, že cloud computing nabízí firmám zcela nový soubor příležitostí, ale zároveň přináší i nová rizika,“ řekl Scott Kupor, viceprezident společnosti HP pro software poskytovaný jako služba. „S více než devítiletými zkušenostmi s modelem SaaS a špičkovým portfoliem řešení zabezpečení, výkonu a dostupnosti je HP ve výjimečné pozici, kdy dokáže zajistit, aby zákazníci mohli využívat příslib cloudu bez zbytečných rizik.“

Služba HP Cloud Assure je k dispozici přes síť obchodních partnerů HP. Další informace o této službě jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/cloudassure.

Novinky v partnerském programu HP Software-as-a-Service
V návaznosti na možnost zprostředkovaného prodeje, která byla partnerům zpřístupněna loni, nyní rozšířený partnerský program HP SaaS obsahuje i možnost poskytování služeb pod vedením partnera.

Nová možnost umožňuje partnerům poskytovat spolu s portfoliem HP SaaS také specializované služby v jejich oblastech odbornosti: Tato možnost pomůže partnerům:

• rychleji dodávat služby s využitím již nasazených řešení HP SaaS;
• soustředit se na poskytování vysoce hodnotných poradenských služeb s vysokými maržemi; a
• upevňovat partnerství se zákazníky prostřednictvím dílčích služeb.
„Omezené IT prostředky nutí naše zákazníky, aby zvládali více činností s méně prostředky, ovšem teď čelí i většímu tlaku na urychlení generování hodnoty,“ řekl Jeff Jamieson, spoluzakladatel a viceprezident prodeje ve společnosti Whitlock Infrastructure Solutions. „HP SaaS Partner-Led Delivery umožňuje partnerům dodávat poradenské služby s přidanou hodnotou v oblastech jejich odbornosti.“

Možnost dodávání služeb pod vedením partnera je v současné době k dispozici pro produkty HP SaaS for Business Availability Center, HP SaaS for Performance Center a HP SaaS for Quality Center. Rozšíření pro zbývající produkty portfolia SaaS Business Technology Optimization jsou ve vývoji.


| Diskuse | Tiskové zprávy