S&T - sledování tavby ve slévárně BUZULUK

16. 4. 2009 22:21    Rubrika: Tiskové zprávy

Projekt „sledování procesu tavby“ výrazně zefektivnil výrobní proces a zrychlil sběr dat z různých systémů. Konsolidovaná data lze snadno využít pro plánování a řízení výroby slévárny. Informační systém například účinně zabraňuje vzniku zmetků.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Systémový integrátor S&T CZ uvedl do provozu ve slévárně společnosti BUZULUK a.s. komplexní systém pro sledování procesu tavby, který disponuje centralizovaným řešením sběru dat. Cílem implementace byla konsolidace několika samostatných systémů ve slévárně a datové propojení na podnikový ERP systém MAX. Dalším úkolem bylo odstranit ruční přepisování dat a získat detailní informace o výrobě, které mohou pomoci například při snižování zmetkovosti.

„Nyní jsme schopni efektivně řešit zmetkovost odlitků. Nový IT systém nám pomáhá identifikovat vlivy a příčiny změn v procesu tavení a formování pístních kroužků a v konečném důsledku snižuje výslednou zmetkovost,“ řekl Jaroslav Fikar, vedoucí IT ve společnosti BUZULUK.

Za dodavatele si společnost BUZULUK zvolila systémového integrátora S&T CZ, se kterým spolupracuje již mnoho let. „Mezi hlavní kritéria naší volby patřila komplexnost dodávky, stabilita dodavatele a jeho zkušenosti s implementací podobných projektů,“ komentoval výběrové řízení Jaroslav Fikar.

„Systém splnil naše očekávání po stránce jeho využití a funkcí. Byli jsme spokojeni rovněž s implementací a spolehlivostí dodaného řešení. Do budoucna uvažujeme o rozšíření vizualizace procesu výroby a o možnosti plně automatizovaného plánování výroby,“ uzavřel vedoucí slévárny František Klenovič.
BUZULUK a.s. je strojírenský podnik se sídlem v Komárově, který vyvíjí, konstruuje a vyrábí široký sortiment strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Další produkce spočívá ve výrobě pístních a těsnicích kroužků pro spalovací motory a kompresory.


| Diskuse | Tiskové zprávy