Microsoft - Kriminalita na internetu

22. 4. 2009 21:12    Rubrika: Tiskové zprávy

Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu a mobilních sítí je stále závažný problém

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Saferinternet.cz zveřejnil výsledky o aktuální situaci v České republice.

Microsoft, ve spolupráci s projektem Saferinternet.cz a pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, uspořádal druhý ročník setkání věnujícího se tématu Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu a mobilních sítí. Při této příležitosti představili zástupci projektu Saferinternet.cz konkrétní výsledky průzkumu zaměřeného na rizika a bezpečnost dětí na internetu v České republice. Čísla sice nejsou natolik alarmující jako výsledky evropského výzkumu společnosti Microsoft a nezávislé agentury Cross Tab, který byl zveřejněn v únoru, avšak situace v České republice je i tak stále znepokojující.

Cílem setkání, které tematicky navázalo na ministerskou konferenci „Bezpečnější internet pro děti“ pořádanou 20. dubna 2009, bylo zejména vyvolat diskuzi a navrhnout konkrétní doporučení pro ochranu dětí, vzdělávání rodičů a učitelů. O slovo se podělili odborníci z Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, koordinátoři projektu Saferinternet.cz, zástupci Interpolu, Policie ČR, Microsoftu a dalších organizací, které se touto problematikou zabývají.

Výsledky průzkumu provedeného v České republice mezi mladistvými ve věku 12 – 17 let:

• Internet je významným komunikačním prostředkem – nejčastěji jsou využívány komunikátory a e-mail.

• 50 % mladistvých používá internet k tomu, aby se seznámilo s novými lidmi.

• Méně než 50 % rodičů si je vědomo nebezpečí, kterému mohou být jejich děti na internetu vystaveny.

• Pouze 24 % rodičů ví, že se jejich děti setkávají s lidmi, které poznaly na internetu.

• Většina mladistvých používá internet pod dohledem dospělých.

• Téměř všichni mladiství se připojují z domova, dvě třetiny dotazovaných používají internet ve škole. Ostatní místa připojení nejsou mezi dětmi oblíbená.

Pavel Vichtera, koordinátor Národního centra bezpečnějšího internetu a projektu Saferinternet.cz, shrnuje dosavadní snahy a výsledky průzkumu slovy: „Dnešní mladiství se díky novým technologiím a možnostem rychle stávají pokročilými a vynalézavými webovými uživateli, kteří jsou si vědomi i určitých nebezpečí. I přesto, že se nám podařilo zvýšit povědomí o možných nebezpečích a situace je lepší než ve zbytku Evropy, 20 % mladistvých a dokonce 50 % rodičů si možná rizika stále neuvědomuje. Tato čísla jsou pro nás vzhledem k rozsáhlým diskusím v médiích poměrně znepokojující. I nadále je třeba pokračovat v našem společném úsilí a nabízet mladistvým a jejich rodičům pomoc a rady, jak se účinně bránit. Je zřejmé, že je třeba změnit především způsob osvětové komunikace s mladistvými uživateli. Právě proto chystáme v letošním roce projekt dětských internetových ambasadorů.“

„Uvedené výsledky ukazují, jak významnou roli v boji za bezpečnější internet hrají osvětové aktivity, které budou významně podpořeny rovněž v rámci víceletého programu EU známého pod názvem Safer Internet,“ uvedla Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti, a dodává: „Pro zvýšení bezpečnosti dětí na internetu je však důležitá spolupráce mezi všemi zúčastněnými aktéry včetně softwarových společností, jako je např. Microsoft, které musí převzít svůj díl společenské odpovědnosti a aktivně se zapojit do aktivit za bezpečnější internet.“ Ministr vnitra ČR, Ivan Langer, dodává: „Na pondělní ministerské konferenci byla přijata Pražská deklarace, kterou jsme přirovnali ke květině, jejíž okvětní lístky představují nejdůležitější orgány, mezi nimiž je nutné vyvolat spolupráci v boji za bezpečnější internet - a to nejen kvůli dětem.“

Jane Gilson, generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice, dodává: „Děti a mladiství často nedokážou správně odhadnout vážnost situace a jsou jednoduše zmanipulovatelní. Právě proto se Microsoft snaží podporovat vzdělanost a osvětu v této oblasti a současně vyvíjet takové technologie, které přímo pomohou děti ochránit. Bezpečnější prostředí nabízí například technologie Windows Live Family Safety, která umožňuje nastavit povolené a zakázané webové stránky, řídit využívání komunikačních nástrojů a podobně. Stejně tak v systémech Windows Vista a Windows 7 mohou rodiče blokovat některé aplikace, webové stránky, hry nebo sledovat to, co dítě na počítači dělá. Blokace webových stránek s nevhodným obsahem je také běžnou funkcí Internet Exploreru ve verzi 7 nebo 8.“

Microsoft, jako přední poskytovatel online služeb Windows Live a konzole Xbox, vidí řešení především ve vzdělávání. V loňském roce například Microsoft v České republice vydal pro děti na základních školách zábavný komiks, který pod vedením kačerů Walta Disneyho provází děti a jejich rodiče světem bezpečného internetu. Více informací k této problematice najdete na stránkách www.microsoft.com/cze/athome/security/children/kidsonlinetips.mspx.


| Diskuse | Tiskové zprávy