Retia ReTWis - radar skrz zeď

29. 4. 2009 16:22    Rubrika: Tiskové zprávy

pro detekci a lokalizaci osob ReTWis

Retia ReTWis - radar skrz zeď

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Česká společnost RETIA dnes představila zcela nový unikátní produkt ReTWis, který dokáže rozpoznat a lokalizovat osoby, které jsou postiženy přírodní katastrofou, nehodou nebo se staly rukojmí teroristů.

Toto řešení fungující na bázi ultra širokopásmové technologie (UWB) je totiž založeno na zjišťování a vyhodnocování pohybů ve sledované oblasti a dokáže rozpoznat i velmi malé pohyby, které mohou být průvodními jevy základních biologických funkcí člověka, jako je např. tlukot srdce a dýchání. ReTWis je vhodný zejména pro využití u zásahových jednotek, protiteroristických komand nebo ozbrojených složek. Své využití nalezne i v civilním sektoru. Neocenitelnou pomůckou bude pro záchranáře, kteří vyhledávají osoby v troskách budov, nebo pro hasiče.

ReTWis (Retia Through Wall Vision) je neocenitelný ve všech situacích, kdy je nezbytně nutné mít přesné informace o osobách, které se nacházejí za překážkou, a o jejich pozicích. Díky jedinečné technologii, kterou společnost RETIA vyvinula, může být zachráněn bezpočet lidských životů.

Policie a zásahové jednotky
V současné době, kdy hrozba teroristických útoků neustále vzrůstá, je úkolem policejních a ozbrojených složek těmto útokům předcházet. Samotný zásah bývá, vzhledem k tomu, že teroristé jsou ve většině případů ozbrojeni, vždy složitým a riskantním úkolem. Díky ReTWisu mají členové zásahové skupiny detailní informace o rozmístění útočníků a riziko při osvobozování se tak snižuje. ReTWIS dokonce dokáže s vysokou pravděpodobností určit i to, které osoby jsou útočníci a které rukojmí.

Záchranářské týmy a hasiči
Kromě vojenské oblasti lze ReTWis využít při vyhledávání živých osob v troskách budov po přírodních katastrofách. V těchto okamžicích rozhoduje čas. Díky využití ReTWis záchranáři zvýší efektivitu zásahu a pravděpodobnost vyproštění živých osob. Podobnou situaci zažívají i hasiči při hledání osob v v zakouřených budovách. Zkrácení doby pohybu hasičů v hořící budově zároveň snižuje riziko odříznutí ústupových cest.


| Diskuse | Tiskové zprávy