Check Point R70

30. 4. 2009 19:31    Rubrika: Tiskové zprávy

Check Point představuje nejnovější bezpečnostní bránu a řízení založené na nové architektuře „softwarových bladů“

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Check Point R70 dodává komplexní síťové zabezpečení s novým softwarovým bladem pro prevenci narušení sítě (IPS)

Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), celosvětový lídr v oblasti zabezpečení internetu, představil Check Point R70®, novou zásadní verzi své bezpečnostní brány a řešení pro její správu. Zařízení Check Point R70 je založeno na nově oznámené architektuře softwarových bladů, která poskytuje novou úroveň flexibility, jednoduchosti a rozšiřitelnosti, a přináší tak revoluci v oblasti bezpečnosti. Check Point R70 umožňuje podnikům všech velikostí nastavit svoji bezpečnostní infrastrukturu svým specifickým potřebám, a to jak z hlediska funkčnosti, tak i výkonu. Celý systém lze spravovat centrálně, jednoduše instalovat, konfigurovat a snadno rozšiřovat.

Pro potřeby nové bezpečnostní brány R70 byla funkce prevence narušení sítě (IPS) převedena do samostatného softwarového bladu. Nový softwarový blade IPS poskytuje komplexní ochranu, dynamickou správu IPS a výkon v řádech gigabitů nesrovnatelný s dnešními IPS systémy. Zároveň flexibilita řešení R70 umožňuje do budoucna nasazovat i nově vyvinuté technologie společnosti Check Point pro prevenci narušení sítě.

„Bezpečnostní brána Check Point R70 přináší zákazníkům zcela nový pohled na instalaci síťové bezpečnosti v oblasti bezprecedentní flexibility a rozšiřitelnosti,“ říká Daniel Šafář, obchodní manažer Check Point. „Tato nová verze umožní zákazníkům maximálně profitovat z nové architektury softwarových bladů,“ dodává D. Šafář.

Komplexní a modulární bezpečnost
Nový Check Point R70, založený na architektuře softwarových bladů, poskytuje podnikům široké možnosti v zajištění bezpečnosti. Nová architektura umožňuje firmám vybírat pouze konkrétní bezpečnostní aplikace nebo softwarové blady, které aktuálně potřebují. Mohou si tak zvolit například firewall, VPN, IPS, antivirus a další funkcionality z knihovny čítající přes 20 softwarových bladů.
Výhodou softwarových bladů je možnost jejich instalace bez nutnosti nového hardwaru, výrazná úspora času při jejich aktivaci a nízké provozní náklady. Navíc nová architektura garantuje zákazníkům požadovaný výkon, a to pomocí jednoduché alokace zdrojů pro konkrétní softwarové blady.

Ochrana před hrozbami s vysokým výkonem
Check Point R70 s novým softwarovým bladem IPS používá několikavrstvé jádro poskytující nesrovnatelně výkonnou kontrolu hrozeb a průchodnost firewallu spolu s integrovanou ochranou IPS až 10 Gb/s. Softwarový blade IPS zajišťuje kompletní ochranu před malwarem, červy a dalšími hrozbami jak pro pracovní stanice a servery, tak i pro operační systémy s bezpečnostními chybami.

Správa na nové úrovni
Check Point R70 nabízí dva nové blady pro správu, jeden pro analýzu IPS událostí a druhý pro řízení bezpečnostních bran. Blade pro analýzu IPS událostí umožňuje zaměřit se na kritické události a funkce, poskytuje grafický pohled na objemy dat v reálném čase a také rychlou změnu z všeobecného pohledu na pohled forenzní, umožňující detailní prověření případného útoku. Softwarový blade pro správu slučuje do jednoho nástroje centrální administraci bladů a také aktivaci všech bezpečnostních zařízení Check Point. Jednotná správa umožňuje administrátorům řídit, nastavovat bezpečnostní politiku a aplikovat ochranná opatření napříč celou bezpečnostní infrastrukturou z jednoho rozhraní.

Vlastnosti a výhody Check Point R70 zahrnují:
• Rozšiřitelnou architekturu softwarových bladů umožňující rychlé přidávání bezpečnostních funkcionalit k již stávajícímu bezpečnostnímu řešení, snížení nákladů na instalaci a zvýšení bezpečnostní efektivity
• Nový softwarový blade IPS poskytuje kompletní ochranu proti hrozbám, jež pokrývá pracovní stanice, server, OS, ochranu proti malwaru a virovým infekcím; zároveň nabízí propustnost celého systému až 10 Gb/s na firewallu s integrovaným IPS, a to na stávajícím hardwaru
• Nový softwarový blade pro analýzu bezpečnostních událostí zahrnuje zobrazení v čase, multidimensionální třídění a indexování, což zákazníkům umožňuje zaměřit se na kritická data v reálném čase a přejít rychle z běžného do detailního pohledu
• Softwarový blade pro správu poskytuje centralizovanou administraci a řízení bezpečnostních zařízení Check Point prostřednictvím jedné řídicí konzole, která umožňuje rychlé nasazení

Více informací o produktu Check Point R70® naleznete na www.checkpoint.com/products/softwareblades/intrusion-prevention-system.html

„Check Point R70® představuje novou vlnu v zajištění internetové bezpečnosti a vybavuje podniky modulární bezpečnostní bránou a systémem řízení, které nemají srovnání, co se zabezpečení a výkonu týká,“ dodává Daniel Šafář..

Cena a dostupnost:
Zařízení Check Point XY je k dostání již nyní prostřednictvím sítě partnerů. Pro více informací o cenách a licencích prosíme navštivte https://pricelist.checkpoint.com. Partnery Check Pointu naleznete na www.checkpoint.com.


| Diskuse | Tiskové zprávy