T-Systems boduje velkými zakázkami

30. 4. 2009 16:49    Rubrika: Tiskové zprávy

Nové mezinárodní obchody: T-Systems boduje v celosvětovém měřítku velkými zakázkami.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Stále více nadnárodních koncernů využívá jako strategický nástroj k posílení pozic ve tvrdším konkurenčním prostředí outsourcing svých informačních a komunikačních technologií (ICT) Dokazuje to řada velkých mezinárodních zakázek získaných společností T-Systems. T-Systems, dceřiná společnost Deutsche Telekom, tak dosáhla nových obchodů v celkovém objemu miliardových částek. Potvrzuje tím svoji strategii mezinárodního růstu.

Švýcarsko
Skupina Interroll a skupina Nuance Group, a.s. se rozhodly pro dynamické služby SAP od společnosti T-Systems. Interroll je jedničkou v dopravě kusového zboží, logistiky a automatizace. Podnik bude zdroje SAP odebírat podle potřeby a vytvoří si tak potřebný volný prostor pro svoji produkci v 28 zemích.

Přibližně 400 obchodů Nuance Group na 60 letištích dosáhne na nově implementované prostředí SAP ve světovém měřítku a z různých časových pásem. Společnost T-Systems dodává IT služby pro plynulý provoz letištních obchodů nepřetržitě 365 dnů v roce. Služby SAP pro Interroll a Nuance Group poskytují výpočetní střediska T-Systems v Zollikofenu a Langenthalu.

Rakousko
Vídeňský výrobce cihel Wienerberger bude s T-Systems spolupracovat dalších pět let. Prostřednictvím nové outsourcingové smlouvy podnik dynamicky, podle potřeb, využívá služeb SAP ve výrobě ve 26 zemích. T-Systems přitom přebírají provoz základního systému SAP, databanky a IT pro CRM. Dalším přínosem outsourcingové smlouvy je, že Wienerberger vyčleněním provozu IT snižuje oproti vlastnímu provozu IT spotřebu elektrické energie o 70 procent, což je významným nákladový přínosem, nehledě na aspekt životního prostředí.

Itálie
Italský farmaceutický producent Bellco pověřil T-Systems provozem své informační a komunikační techniky v příštích třech letech. T-Systems spojují mimo jiné koncernové ústředí Bellco v Itálii se zahraničními provozy ve Španělsku, Belgii a Velké Británii.

Mexiko
Největší mexická rozvojová banka Banobras pověřila T-Systems provozem své informační a komunikační techniky na příštích pět let. T-Systems integrují infrastrukturu a řešení Banobras ve vlastním mexickém výpočetním středisku ve městě Puebla. Dceřiná společnost Telekomu vedle toho bance poskytuje služby IT a výpočetniho střediska, jako jsou zpracování dat, úložiště, monitoring provozu a bezpečnostní a komunikační služby. Úkolem Banobras je zlepšování konkurenceschopnosti a sociálních podmínek v zemi, mj. financováním výstavby silnic a komunikačních služeb a odpadového hospodářství.

Německo
T-Systems modernizuje celoplošnou datovou síť a budoucí síť pro hlasové služby společnosti pro užitou pojistnou informatiku (GAVI). Zakázka byla uzavřena na
60 měsíců. K zákazníkům GAVI, která je poskytovatelem informačních a komunikačních služeb veřejnoprávním pojišťovnám, patří mimo jiné Versicherungskammer Bayern, SV SparkassenVersicherung a Provinzial NordWest.

Společnost T-Systems uzavřela tříletou smlouvu o poskytování IT služeb
s firmou Deutsche Post IT Services GmbH, která je součástí koncernu Deutsche Post World Net (celosvětová síť Německé pošty). Firma přebírá 250 zaměstnanců z provozů v Berlíně, Drážďanech, Fuldě a Hannoveru. Prostřednictvím nových spolupracovníků získává T-Systems know-how
v oblastech logistiky a SAP, které lze nalézt na trhu jen velmi obtížně.


| Diskuse | Tiskové zprávy