McAfee vede Magic Quadrant Gartnerů v ochraně koncových stanic

20. 5. 2009 12:16    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost McAfee se v „Magic Quadrantu“ analytické firmy Gartner umístila mezi lídry v kategorii ochrany koncových bodů

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost McAfee, Inc. (NYSE:MFE) oznámila, že se podle aktuálních výsledků analýzy firmy Gartner pro oblast platforem sloužících k ochraně koncových bodů umístila v kvadrantu lídrů. Zpráva společnosti Gartner si všímá toho, že „v reakci na rostoucí rychlost proměn malwaru dodavatelé řešení pro ochranu koncových bodů přidávají přímou vazbu mezi klientským programem a hlavní databází definic umístěnou na internetovém serveru („v cloudu“). Klientský program se na tuto databázi obrací v případě, že narazí na neznámý podezřelý soubor.“ Společnost McAfee jako první rozpoznala a zareagovala na potřebu modelu, který by pracoval na principu cloud computingu, který poskytuje rychlejší ochranu před novými a neustále se vyvíjejícími hrozbami. Technologie Artemis společnosti McAfee poskytuje komplexní a v reálném čase pracující detekci malwaru pomocí sítě Global Threat Inteligence. Výsledkem je vysoká úroveň zabezpečení. Technologie Artemis je součástí všech řešení společnosti McAfee pro ochranu koncových bodů a může být bezproblémově používána bez nutnosti jakéhokoliv dalšího softwaru na straně klienta.

Magický kvadrant společnosti Gartner pro platformy sloužící k ochraně koncových bodů je založen na základě kvalifikovanosti vize jednotlivých dodavatelů i na jejich schopnosti uvádět tyto vize do praxe. Podle Gartneru společnosti, které se umístily v kvadrantu lídrů, dokáží sladit neustálou inovaci se schopností vytvářet odpovídající vizi, ale také ji uskutečňovat v běžném provozu. Kroky lídrů v oblasti ochrany proti malwaru, ochrany dat a správy těchto řešení zvyšují na trhu vzhledem ke konkurenci laťku existující v daném oboru a tyto firmy dokáží změnit podobu příslušného odvětví. To neznamená, že by společnosti v kvadrantu lídrů měly být výchozí volbou pro všechny zákazníky. Gartner upozorňuje klienty, že z analýzy nevyplývá, že je třeba nakupovat pouze od dodavatelů z kvadrantu lídrů. Různí zákazníci mohou mít různé specifické potřeby.

Mezi faktory, které hrají roli při posuzování schopností firem uvádět své vize do praxe, patří kvalita nabízených produktů a služeb, celková schopnost uvádět nová řešení a reagovat na podněty trhu stejně jako výkonnost firmy. Gartner měří kompetenci vize jednotlivých firem na základě jejich porozumění trhu, strategií prodeje i marketingu. Do metrik je kromě dalších kritérií zařazena úroveň nabídky i produktové strategie, zvolený obchodní model a inovační potenciál.

Plná verze analýzy společnosti Gartner je k dispozici na webu: http://resources.mcafee.com/content/EndptMQReport


| Diskuse | Tiskové zprávy