Ekologická strategie GreenHeart Sony Ericsson

4. 6. 2009 13:53    Rubrika: Tiskové zprávy

Sony Ericsson představuje svou ekologickou strategii: nové portfolio GreenHeart™ a snížení emisí CO2

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Sony Ericsson dnes představila své záměry pro snižování emisí CO2. Ty chce do roku 2015 v rámci celé společnosti snížit o 20 %1. Zároveň se společnost zavázala ke snížení celkových emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu svých produktů o 15 % do roku 20152. Zásadním krokem k těmto závazkům je uvedení nové produktové řady GreenHeart™, jejíž první dva přístroje Naite a C901 GreenHeart™ byly dnes představeny.
• Společnost Sony Ericsson se zavazuje k 20% snížení emisí CO2 v rámci celého vnitřního provozu do roku 2015
• Dalším závazkem je snížit emise CO2 z celého životního cyklu všech produktů o 15 % do roku 2015
• Snížení celkového dopadu na životní prostředí v rámci celého portfolia

Mezi opatření vedoucí ke snížení emisí CO2 patří také zavedení ekologické produktové řady GreenHeart™. Nové telefony C901 GreenHeart™ a Naite mají řadu inovativních prvků, které umožňují snížení uhlíkové stopy o 15 %3. Přístroje obsahují například elektronický návod přímo v mobilním telefonu, který nahrazuje tradiční papírový návod, a uspoří tak více než 90 % papíru. Využívají recyklované plasty či energeticky úsporné nabíječky. K dalším opatřením patří také zmenšení balení telefonů, které umožní více než 80% snížení emisí CO2 z dopravy telefonů.

„Od začátku našeho fungování v roce 2001 nepřetržitě pracujeme na tom, abychom byli lídrem oboru v oblasti odstraňování škodlivých látek z telefonů a vytváření energeticky úsporných nabíječek. Zavedli jsme přístup k trvale udržitelnému rozvoji z pohledu celého životního cyklu telefonů s cílem vytvořit telefony nejen se ,zeleným‘ jádrem, ale i s redukcí emisí CO2 během používání a zajištěnou ekologickou likvidací,“ řekl Dick Komiyama, prezident společnosti Sony Ericsson. „Dnešní oznámení našich cílů snížení emisí a představení konceptu GreenHeart™ je dalším krokem v budování trvale udržitelného podnikání a klíčovým pilířem v našem produktovém portfoliu,“ dodal.

Společnost Sony Ericsson se také zavázala k významnému zvýšení objemu telefonů shromážděných v rámci své celosvětové iniciativy „TakeBack“. Společnost si klade za cíl shromáždit od roku 2011 jeden milion telefonů ročně v rámci svého vlastního systému. To přináší spotřebitelům usnadnění recyklace.

Anne-Sofie Andersson, ředitelka Mezinárodního chemického sekretariátu (International Chemical Secretariat, ChemSec), řekla: „Společnost Sony Ericsson se spolu s námi proaktivně zabývá otázkami využívání chemikálií. Aktivně přispívá k diskusím o iniciativách jako je například revize RoHS (direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích), jejichž cílem je snížit používání toxických chemikálií a těžkých kovů ve spotřebním zboží.“

www.sonyericsson.com/sustainability
www.sonyericsson.com/environment

1 V porovnání s úrovní roku 2008.
2 V porovnání s úrovní roku 2008. Dopad společnosti Sony Ericsson na globální klima bude průběžně měřeno s využitím „Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard“ viz www.ghgprotocol.org.
3 15% snížení CO2 v porovnání s celkovým životním cyklem telefonu Sony Ericsson C902 Cyber-shot™.


| Diskuse | Tiskové zprávy