Symantec - lídr v oblasti aktivní archivace e-mailů

12. 6. 2009 16:53    Rubrika: Tiskové zprávy

Všeobecné zavádění softwaru Enterprise Vault v posledních 10 letech svědčí podle společnosti Symantec o neustálém upevňování vůdčí pozice a schopnosti plnit požadavky zákazníků

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) oznámila, že ji společnost Gartner, Inc. zařadila do kvadrantu vůdčích společností ve zprávě 2009 Magic Quadrant for Email Active Archiving. Software Symantec Enterprise Vault, který zavedlo do užívání více než 10 000 organizací na celém světě, poskytuje zákazníkům nejefektivnější platformu inteligentní archivace, která snižuje náklady spojené s uložením nestrukturovaných informací, jako je obsah e-mailů, souborových serverů a systémů SharePoint. Software Enterprise Vault umožňuje organizacím ukládat, spravovat a dohledávat obsah v celém podniku a v současné době se v mnoha organizacích stal základem strategií elektronického dohledání a správy informací.

„Vůdčí společnosti mají nejvyšší schopnost realizovat svoji vizi a jejich vize je nejúplnější,“ jak ve zprávě společnosti Gartner uvádějí její autoři Carolyn DiCenzo a Kenneth Chin. „Mají nejkomplexnější a nejvíce škálovatelné produkty. Vykazují dlouhodobou finanční výkonnost a jsou dlouhodobě zavedeny na trhu. Pokud jde o jejich vizi, jsou vnímány jako nositelé nových idejí s jasně formulovanými plány v oblasti snadného použití, zajištění škálovatelnosti a šíře produktové nabídky. Má-li být výrobce dlouhodobě úspěšný, musí umět včas reagovat na rozšířené požadavky trhu, na správu archivů, migraci osobních úložišť, snadné použití a nasazení a obnovení archivu.“

„V uplynulých 10 letech se trh archivace neustále vyvíjel. Co se však nezměnilo, je spolehlivost a trvalé technologické zdokonalování softwaru Symantec Enterprise Vault,“ řekl Matt Kixmoeller, vice president of product management, Symantec Information Management Group. „Domníváme se, že společnost Gartner umístěním společnosti Symantec do kvadrantu vůdčích společností potvrdila naše dlouhodobé odhodlání dodávat novátorské řešení, které zákazníkům umožňuje snadno a s jistotou spravovat a dohledávat nestrukturovaná data.“


| Diskuse | Tiskové zprávy