Operačním programem Praha Adaptibilita

25. 6. 2009 20:45    Rubrika: Tiskové zprávy

Servodata již šestým měsícem úspěšně realizují vzdělávací projekt v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Servodata a.s., přední evropský distributor komponent a infrastruktury podnikových řešení, úspěšně pokračuje v programu Vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem zajistit naplnění strategického rozvoje firmy zejména na zahraničních trzích. Program Vzdělávání zaměstnanců, zastřešený Operačním programem Praha – Adaptibilita (OPPA), byl ve společnosti Servodata nasazen již na přelomu roku napříč všemi pozicemi v rámci celé společnosti.

OPPA je jedním ze tří programů v České republice zacílených na neinvestiční projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Obecným cílem OPPA je růst konkurenceschopnosti, adaptability a výkonnosti lidských zdrojů našeho hlavního města, neboť je určen pouze pro území Prahy. Program byl schválen Evropskou komisí v říjnu 2007 a prostředky Evropského sociálního fondu bude využívat až do roku 2013. Celkem byla pro OPPA, který je financován z Evropského sociálního fondu, vyčleněna částka 108,39 milionu eur.

„Našim zaměstnancům neustále přinášíme nové způsoby, jak dále rozšířit jejich znalosti, které usnadní a zkvalitní jejich práci. Operační program Praha – Adaptibilita pro nás představuje ideální doplněk vlastních vzdělávacích programů,” řekla Lenka Uzun, marketingová ředitelka společnosti Servodata. „Nabízené kurzy v rámci OPPA byly přijaty s velkým zájmem, neboť jejich koncepce se stará o další posun nejen pracovního, ale i osobního rozvoje.”

Vzdělávací program společnosti Servodata, spadající do skupiny Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, probíhá formou specializovaných interních a externích kurzů a jeho nedílnou součástí je také konverzace v anglickém jazyce pro všechny zaměstnance.

Od nasazení OPPA do vzdělávacího systému společnosti Servodata proběhlo již 38 kurzů, do nichž se zapojilo 126 zaměstnanců. Konkrétně se jednalo o:

• 28 interních kurzů (Koučování, Komunikace I a II, Negociace I a II, Asertivita, negociace a komunikace pro pokročilé, Key Account Management, Zaškolení ve firemním IT prostředí) s účastí 54 zaměstnanců,
• 10 externích kurzů (Key Account Management Advanced, Obchodní dovednosti, efektivní telefonická komunikace v angličtině I. a II., Sebeřízení, time a stressmanagement) s účastí 72 zaměstnanců, a
• celofiremní kurzy anglického jazyka.

O úspěchu nového vzdělávacího projektu Servodat svědčí i úspěšná kontrola a pozitivní hodnocení Magistrátu hlavního města Prahy, která proběhla 7. května 2009. Zapojením do OPPA Servodata dále rozšiřují svou dlouhodobou snahu o rozvoj silného firemního zázemí, které poskytuje partnerům špičkové profesionální prostředí pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci.


| Diskuse | Tiskové zprávy