Schneider Electric - Energetická univerzita

2. 7. 2009 20:54    Rubrika: Tiskové zprávy

Energetická univerzita pro další úspory elektrické energie

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Má neobvyklé zaměření, ale celospolečensky prospěšný cíl zvýšit odbornou úroveň přihlášených účastníků pořádaných vzdělávacích kurzů.

Energetická univerzita, kterou založila a nyní představila společnost Schneider Electric, celosvětový specialista na energetický management, má nezávisle na jednotlivých prodejcích zvýšit znalosti firem i běžných spotřebitelů o efektivním využívání energií. Je založena na myšlence osvědčených dálkových (e-learningových) kurzů, které může absolvovat pestré spektrum zájemců. Například firemní účastníci si touto cestou mohou rozšířit své znalosti i poznatky o optimálním využívání nejrůznějších elektrických zařízení, které mohou napomoci k racionálnějšímu rozhodování při řešení konkrétních úkolů a aplikací. Zvýšená odborná úroveň se bezesporu firmám vrátí i ve snížení nákladů, vynaložených na jednotlivá zařízení.

Každý online kurz lze obvykle dokončit během hodiny. Podmínkou je počítač připojený k internetu. Rychlost učení si účastníci mohou přizpůsobit svým potřebám, pokroky si mohou měřit v doprovodných kvízech, které také slouží k přípravě na certifikační zkoušku. Certifikace dokládá, že uživatel má ucelené znalosti o energetickém managementu a dokáže nezávisle zvládnout osvětu o energiích, řešit problémy a navrhovat potřebná opatření.

Kurzy Energetické univerzity nepropagují jednotlivé produkty, ale zaměřují se na klíčové koncepty a nejlepší postupy, které jsou nutné pro dosažení vysoké úrovně znalostí v této oblasti. Na jejich přípravě a tvorbě se podíleli odborníci ze všech společenských oblastí. V případě, že poptávka po nových technologiích a znalostech poroste, je Energetická univerzita připravena svou nabídku rozšířit o další témata.

V současné době je v nabídce 11 kurzů, k nimž mimo jiné patří „Základy a ekonomika energetické účinnosti“, „Přehled programu pro certifikované poradce“, „Technologie alternativní tvorby energie“, „Účinnost datových center - snižování spotřeby energie“, „Základy osvětlení pro energeticky účinné aplikace“ a další.

“Nejedná se o lokální záležitost, zaměřenou pouze na určitou zemi či oblast, ale má prakticky zájemcům po celém světě umožnit přístup k tomuto typu vzdělání“, říká v této souvislosti senior viceprezident divize Energy and Solution University společnosti Schneider Electric, Paul Hamilton. A generální ředitel poradenské firmy ARC Advisory Group, Andy Chatha, doplňuje: „Je známou skutečností, že firmy mohou lépe dosáhnout energetických úspor právě prostřednictvím vzdělání a informovanosti. Podaří-li se to i v tomto případě, pak záměr založit univerzitu s tímto nevšedním zaměřením bude naplněn“.

Další údaje o Energetické univerzitě, jejím zaměření a výukových programech, jsou dostupné na adrese www.myenergyuniversity.com.


| Diskuse | Tiskové zprávy