HP standardizuje analytické služby v oblasti EMEA

2. 7. 2009 21:02    Rubrika: Tiskové zprávy

HP standardizuje analytické služby pro datová centra v Evropě, na Blízkém východě a v Africe

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost HP oznámila dostupnost standardizovaných analytických služeb HP Critical Facilities Services v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (region EMEA).

Náročné výzvy v současném složitém ekonomickém prostředí vedou zákazníky k odkládání velkých projektů s vysokými rozpočty. Přerušení provozu datových center, omezení kapacity a zvýšené provozní náklady mají přímý dopad na tržby i na schopnost zákazníků podpořit růst byznysu.

Pro zvládnutí těchto výzev nyní služby HP Critical Facilities Services nabízejí nové standardizované možnosti analýz, které umožňují firmám zvýšit efektivitu a snížit náklady bez nutnosti čekat na schválení velkých rozpočtů. Tyto služby zahrnují:
• HP Energy Efficiency Analysis – pomáhá zákazníkům zlepšit energetickou účinnost jejich datového centra. Tato komplexní studie srovnává datové centrum zákazníka s nejlepšími postupy pro využití energie a účinnost infrastruktury. Popisuje scénáře a finanční přínosy spolu s detailními plány na zvýšení energetické účinnosti, zajištění návratnosti investic a spolehlivosti zařízení.
• HP Basic Capacity Survey – poskytuje informace o kapacitě a dostupnosti, které pomáhají zákazníkům efektivněji priorizovat a alokovat infrastrukturní prostředky.
• HP Infrastructure Condition and Capacity Analysis – umožňuje zákazníkům zvýšit spolehlivost jejich infrastruktury na základě podrobného posouzení jednotlivých kritických technologií. Posuzuje také napájecí a chladicí kapacitu datového centra ve srovnání se současnou zátěží napájení a chlazení, a poskytuje tak zákazníkům doporučení pro plánování kapacity nebo budoucí rozšíření.
• HP Thermal Comprehensive Assessment – umožňuje zákazníkům optimalizovat chlazení datového centra pro úsporu provozních nákladů, zvýšení kapacity a zlepšení spolehlivosti. Comprehensive Assessment na základě modelování proudění přiváděného a odváděného vzduchu metodou Computational Fluid Dynamics (CFD) nabízí doporučení, jak zlepšit efektivitu chlazení.
Tyto analýzy pro optimalizaci nákladů odhalují způsoby, jak okamžitě zvýšit kapacitu, snížit provozní náklady a maximalizovat dostupnost.
„Omezené rozpočty a nižší provozní náklady staví mnohé zákazníky před nové výzvy,“ řekl Ed Ansett, ředitel služeb kritických zařízení HP Technology Services pro oblast EMEA. „Nová sada standardizovaných analýz nabízí komplexní kostru a plán, jak zvýšit účinnost a generovat zvýšenou ekonomickou návratnost.“
Služby HP Standardized Assessment Services jsou v regionu EMEA k dispozici jako předem připravené produkty s pevně stanovenou cenou. Další informace o službách HP Critical Facility Services jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/eypmcf.


| Diskuse | Tiskové zprávy