O2 - dar 1 milion korun obětem povodní

7. 7. 2009 16:19    Rubrika: Tiskové zprávy

7.7.2009

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Nadace O2 vyhlásila mimořádnou zaměstnaneckou sbírku na pomoc při likvidaci prvních následků povodní. Za pouhých pět dnů od vyhlášení přispělo 909 zaměstnanců společnosti Telefónica O2 částkou 460 tisíc Kč. O2 tuto částku dorovnalo na 1 milion korun a daruje jí společnosti Člověk v tísni. Ta ji použije na likvidaci následků povodní v postižených oblastech.

"Velmi si cením přístupu našich zaměstnanců, kteří v tomto kritickém období projevili obrovskou solidaritu a přispěli tak vysokou částkou. Patří jim mé velké díky o to více, protože mnoho z nich pravidelně přispívá na projekty naší firemní nadace, a ani teď neváhali a opět zaslali příspěvek při této mimořádné události," říká Salvador Anglada, předseda představenstva a generální ředitel Telefónica O2 Czech Republic a dodává: " Děkuji také všem našim zákazníkům, kteří odeslali dárcovskou SMS na pomoc při povodních. Díky nim bylo přes síť O2 odesláno více než 240 tisíc DMS v celkové výši přes 6,5 milionu Kč."

Člověk v tísni tyto prostředky využije na vysoušení budov, sanační práce, zajištění první pomoci při odklízení následků, nákup lopat, pytlů, koleček a dalšího potřebného materiálu a v neposlední řadě na čištění vodních zdrojů.

"O2 je v této chvíli největším jednorázovým dárcem v celé sbírce, která nyní vyšplhala přes 40 milionů korun. Skutečně velké díky Nadaci O2 za organizaci sbírky, společnosti Telefónica O2 a zejména jejím jednotlivým zaměstnancům," říká Marek Štys, ředitel sekce humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Člověka v tísni a dodává: "Mohu všechny ubezpečit, že jejich příspěvek bude použit tím nejefektivnějším způsobem tam, kde je to nejvíce potřeba."

Zaměstnanci mohli přispívat pomocí jednoduchého interního online systému, kterým standardně přispívají na veřejně prospěšné projekty. Společnost Telefónica O2 příspěvky zaměstnanců navyšuje a předává Nadaci O2 na podporu dlouhodobých projektů, jako je Linka bezpečí či Linka důvěry pro seniory. Zaměstnanci rovněž pomáhají mimo Nadaci O2 v dalších projektech, jako je například mezinárodní program Pro?ino, zaměřený na boj proti dětské práci v nejchudších zemích Latinské Ameriky nebo Daruj krev s O2.

Telefónica O2 daruje ročně přes 30 milionů korun na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Nejvíce finančních prostředků tak poskytne prostřednictvím své firemní Nadace O2.


| Diskuse | Tiskové zprávy