McAfee uvádí nový ePolicy Orchestrator 4.5

9. 7. 2009 15:04    Rubrika: Tiskové zprávy

SPOLEČNOST MCAFEE TRANSFORMUJE PŘÍSTUP FIREM K ZABEZPEČENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Platforma McAfee ePolicy Orchestrator 4.5 přináší základ optimalizované bezpečnostní architektury, poskytuje vyšší ochranu, zajištění shody s předpisy a efektivní správu

Společnost McAfee Inc. (NYSE: MFE) uvádí platformu McAfee® ePolicy Orchestrator® (ePO™) 4.5. Jedná se o součást závazku společnosti McAfee poskytovat podnikům i vládním institucím bezkonkurenční úroveň ochrany před stále rostoucím množstvím hrozeb.

Data laboratoří McAfee Avert Labs dokládají, že množství útoků na informace
v digitální podobě se v loňském roce zvýšilo o 500 %. Průzkum bezpečnostního sektoru ukazuje, že v sítích velkých podniků se používá řešení až 200 různých dodavatelů zabezpečení IT. Nová platforma McAfee ePO 4.5 pomáhá splnit níže uvedené čtyři požadavky. Jedná se o první platformu pro správu zabezpečení, která umožňuje centrální správu sítí, systémů, dat i řešení pro zajištění shody. Veškeré procesy probíhají v reálném čase pomocí technologie Global Threat Intelligence společnosti McAfee (včetně technologií Artemis a TrustedSource). Právě vydaná nejnovější verze platformy ePO přináší vylepšenou škálovatelnost, nové webové rozhraní pro správu, nové workflow a automatizovaný systém, který dále zefektivňuje bezpečnostní operace.

Firmy mají složitá prostředí, jejichž údržba znamená velké finanční náklady; optimální není
v těchto případech ani míra ochrany. Jednotlivé nástroje nejsou obecně schopné mezi sebou sdílet informace, koordinovat reakce na hrozby a dávat do souvislosti jednotlivé bezpečnostní incidenty.

Chtějí-li organizace optimalizovat svou bezpečnostní architekturu, tj. dosáhnout nejvyšší možné úrovně ochrany, snížit míru rizika i své náklady, měly by zvážit čtyři hlavní skutečnosti:

• Integrovaná ochrana napříč jednotlivými systémy a sítěmi zajistí ve své třídě nejlepší vícevrstvou ochranu, koordinovanou a korelovanou napříč různými prostředky ochrany
a bezpečnostními senzory.
• Automatizované zajištění shody těsně integrované s lepším ekosystémem zabezpečení posiluje schopnost podniku dosáhnout a udržet shodu s předpisy prostřednictvím přístupu založeného na analýze rizik. Odstraní těžkosti spojené s nutností zavádět do určitého termínu stále rostoucí množství regulačních požadavků.
• Inteligentní ochrana před hrozbami v reálném čase přináší detekci založenou na technologii cloud computingu a možnosti distribuce, které pokrývají všech pět primárních vektorů, jimiž se dnes šíří hrozby. Nabízí reputační analýzu, přehled nad událostmi v celém Internetem a vyhrazený tým bezpečnostních specialistů.
• Otevřená platforma pro správu zabezpečení poskytuje jedinou konzoli pro správu, integruje prostředí, v němž jsou nasazena řešení od více dodavatelů, a zajišťuje úplný (end-to-end) přehled o bezpečnostní situaci.

Hlavní vlastnosti platformy McAfee ePO 4.5

McAfee ePO 4.5 přináší vylepšení mj. v následujících oblastech:

• Vylepšuje škálovatelnost podnikového prostředí pomocí nové vícestupňové architektury, která umožňuje vyrovnávání zátěže, podporu v případě selhání a větší dostupnost informací o serverech, které umožňují vylepšení správy politik a reportingu.
• Nové, přizpůsobitelné webové rozhraní s jednoduchou navigací a většími možnostmi reportování poskytuje okamžitou viditelnost bezpečnostní situace v organizaci. Vylepšení rozhraní je intuitivnější a lépe umožňuje úplný (end-to-end) pohled napříč bezpečnostním prostředím celé firmy.
• Vylepšené workflow a automatizovaný systém pomáhají minimalizovat množství zranitelností a ušetří čas administrátora při dokončování obvyklých úkolů. Tento systém může používat pokročilé možnosti platformy ePO pro „známkování“ rizik a automaticky přidávat obranu potenciálně ohroženým systémům. Administrátoři mohou také vyvíjet bezpečnostní politiky, a automatizovat tak ochranu založenou na uživatelských profilech
a nikoliv pouze na systému nebo zařízení (to je zvlášť důležité pro možnosti šifrování
a filtrování adres URL). Další vlastností je integrace s řešeními HP OpenView a BMC Remedy, která umožňuje automatizovat úlohy workflow a dodat bezpečnost jako transparentní součást IT operací.

Další informace o platformě McAfee ePolicy Orchestrator a o optimalizaci zabezpečení pomocí řešení společnosti McAfee najdete na webu www.mcafee.com/optimize


| Diskuse | Tiskové zprávy