Intel oznámil hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí

15. 7. 2009 15:05    Rubrika: Tiskové zprávy

Intel oznámil hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

• Výnosy za 2. čtvrtletí: 8 mld. USD, změna oproti předchozímu období: zvýšení o 12 %
• Hrubá marže: 51 %, zvýšení o 5,5 procentního bodu
• Jednorázový náklad 1,45 mld. USD v souvislosti s pokutou udělenou Evropskou komisí
• Provozní příjem bez zohlednění principů GAAP: 1,4 mld. USD, provozní příjem podle účetních principů GAAP: ztráta 12 mil. USD
• Čistý příjem bez zohlednění principů GAAP: 1 mld. USD, čtvrtletní čistý příjem podle účetních principů GAAP: ztráta 398 mil. USD
• Čistý zisk na akcii bez zohlednění principů GAAP: 18 centů, čistý zisk na akcii podle účetních principů GAAP: ztráta 7 centů

SANTA CLARA, Kalifornie, 14. července 2009 – Společnost Intel oznámila své výnosy za 2. čtvrtletí ve výši 8 mld. USD. Bez započtení pokuty, kterou Intelu udělila Evropská komise, dosáhla společnost bez zohlednění principů GAAP provozního příjmu ve výši 1,4 mld. USD, čistého příjmu 1 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 18 centů. Podle účetních principů GAAP zaznamenala společnost provozní ztrátu ve výši 12 mil. USD, čistou ztrátu ve výši 398 mil. USD a ztrátu na akcii 7 centů.

„Výsledky Intelu ve 2. čtvrtletí odrážejí zlepšující se situaci na trhu osobních počítačů. Dosáhly našeho nejvýraznějšího růstu mezi 1. a 2. čtvrtletím od roku 1988. Zakládají také důvod k očekávání lepší druhé poloviny roku,“ uvedl Paul Otellini, prezident a CEO společnosti Intel. „Strategie Intelu investovat do nových technologií a inovativních produktů spolu s trvalým důrazem na provozní efektivitu i nadále přináší výsledky, které se jasně ukazují v naší zlepšující se finanční situaci.“

Hlavní finanční ukazatele

• Počet prodaných mikroprocesorů oproti 1. čtvrtletí vzrostl.
• Hrubá marže dosáhla úrovně 50,8 %, což je vyšší hodnota, než jakou společnost očekávala.
• Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů zaznamenala oproti předchozímu období pokles.
• S výjimkou dodávek mikroprocesorů Intel Atom průměrná prodejní cena oproti předchozímu období mírně poklesla.
• Výnosy z prodeje mikroprocesorů a čipsetů pro platformu Intel® Atom™ činily 362 mil. USD, což znamená nárůst o 65 procent oproti předchozímu období.
• Zásoby se v druhém čtvrtletí snížily o 240 mil. USD.
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice) činily 2,6 mld. USD, tedy mírně více, než jaká byla očekávání společnosti.
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv dosáhly 91 mil. USD, což je lepší než společností očekávaný výsledek,.
• Čistá ztráta z kapitálových investic, úroků a ostatních položek činila 38 mil. USD, což je lepší výsledek, než jaký společnost očekávala.
• Společnost zaznamenala daňová opatření ve výši 348 mil. USD. Pokuta od Evropské komise není daňově uznatelným nákladem.

Hospodářská prognóza

Hospodářská prognóza společnosti Intel zahrnuje vlivy akvizice společnosti Wind River Systems Inc., ale nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a obchodních transakcí, které budou uzavřeny po 13. červenci.

3. čtvrtletí 2009:

• Výnosy: 8,5 mld. USD plus minus 400 mil. USD
• Hrubá marže v procentech: 53 % plus minus 2 procentní body
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): přibližně 2,8 mld. USD
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv: přibližně 40 mil. USD
• Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicí a náklady: přibližně 40 mil. USD
• Čistá ztráta z kapitálových investic, úroků a ostatních položek: přibližně 40 mil. USD
• Odpisy: přibližně 1,2 mld. USD

Kalendářní rok 2009:

• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): v rozmezí 10,6 až 10,8 mld. USD, zvýšení oproti předchozímu odhadu, který činil 10,4 až 10,6 mld. USD
• Tyto údaje nezahrnují výdaje ve výši 1,45 mld. USD související s pokutou od Evropské komise ve 2. čtvrtletí.
• Kapitálové výdaje: očekávány ve výši 4,7 mld. USD plus minus 200 mil. USD, tedy pokles z 5,2 mld. USD v roce 2008
• Odpisy: přibližně 4,8 mld. USD
• Sazba daně: pro třetí a čtvrté čtvrtletí přibližně 23 % oproti předchozímu očekávání společnosti na úrovni 24 %

Platnost hospodářské prognózy

V průběhu čtvrtletí mohou zástupci společnosti Intel prezentovat tuto hospodářskou prognózu na uzavřených schůzkách s investory, investičními analytiky, tiskem a dalšími účastníky. Od konce pracovní doby dne 28. srpna až do zveřejnění zprávy o hospodářských výsledcích společnosti za 3. čtvrtletí bude dodržováno „období mlčenlivosti“, během kterého bude hospodářská prognóza zveřejněná v tiskových zprávách společnosti a dokumentech předaných Komisi pro cenné papíry považována za historickou a popisující výhradně situaci před začátkem „období mlčenlivosti“ a společnost ji již nebude aktualizovat.


| Diskuse | Tiskové zprávy