T-Mobile - úlevy pro postižené živelnou pohromou

16. 7. 2009 20:07    Rubrika: Tiskové zprávy

Speciální nabídka T-Mobile pro postižené živelnou katastrofou

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

T-Mobile připravil speciální nabídku pro zákazníky, kteří byli výrazně postiženi živelnou pohromou. Od středy 22. července 2009 mohou zákazníci požádat o několik typů úlev, které jim mohou pomoci při řešení obtížné životní situace.
Zákazníci, kteří prokáží, že jim živelná katastrofa způsobila závažnou újmu, mohou získat následující výhody:
- novou SIM karta se stávajícím číslem zdarma
- slevu 500 Kč na nový telefon
- možnost předčasného prodloužení smlouvy a získání telefonu za zvýhodněnou cenu (od 1Kč)
- posun splatnosti posledního vyúčtování, popř. domluvení splátkového kalendáře
Výhody lze vzájemně kombinovat.
Pro přiznání výhody je třeba předložit doklad totožnosti/náhradní doklad a některý z dokumentů průkazně svědčících o tom, že zákazník byl významnou měrou postižen, např. doklad o poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi, protokol o pojistném plnění či jiný dokument dokládající skutečnost, že žadatel byl výrazně zasažen živelnou pohromou.
Všechny zmíněné výhody lze získat ve Značkových prodejnách. Posun splatnosti a splátkový kalendář je možno vyřídit prostřednictvím Zákaznického centra (4603 - volání ze sítě T-Mobile zdarma), kde také zákazníci získají bližší informace.
Tato nabídka platí od 22. července 2009 do odvolání.


| Diskuse | Tiskové zprávy