Canon - Report Readying for Recovery

4. 8. 2009 20:54    Rubrika: Tiskové zprávy

• Doporučuje pragmatický přístup k osvojování technologie namísto náhlé modernizace v době, kdy se evropské organizace připravují na ekonomický vzestup

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníZatímco evropské organizace vyhlížejí ekonomické ozdravení, společnost Canon Europe, světový lídr ve zpracování digitálního obrazu, vydala zprávu o strategii pro přehodnocení podnikových procesů.
Report: Readying for Recovery: a Pragmatic Approach to Organisational Change (Příprava na ozdravení: pragmatický přístup k organizačním změnám) byl vytvořen a autorizován ve spolupráci s vedoucí evropskou analytickou kanceláří Datamonitor. Zpráva naznačuje, že operační změny založené na nízkém riziku a pozvolném přístupu mohou být efektivnější než radikální reforma od základu.
Ačkoli jsou zde známky ekonomického uzdravování, zpráva potvrzuje, že organizace napříč různými vertikálními sektory stále čelí velkým externím výzvám, jako jsou zvýšená globalizace, tvrdší předpisy a vládní politika určující daňové zatížení, zaměstnanecká práva či ekologické priority.
V reakci na náročné podmínky se organizace více zaměřují na kontrolu nákladů, vnitřní efektivitu a hlavní obchodní aktivity. Ve snaze přežít ekonomický pokles, se podnikatelé mohli upnout na krátko- a střednědobé cíle. Pro návrat k růstu však musí plánovat i ve středně- a dlouhodobé budoucnosti.
Společnost Datamonitor zdůrazňuje, že k dosažení obchodního úspěchu se stále více vedoucích pracovníků ve svém rozhodování zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků, následované zvýšením efektivity, zlepšení vztahů s dodavateli, snížení nákladů a zvýšení výnosů. A to vše je zároveň nutno dosáhnout prostřednictvím stávající infrastruktury a investic do IT. Znamená to, že společnosti potřebují integrovat nové IT systémy do již existující struktury a zajistit flexibilitu pro budoucí modernizaci k udržení konkurenceschopnosti.
Jako součást pragmatického přístupu ke změnám obchodních procesů, report doporučuje, aby se organizace zaměřily na holistickou správu a řízení nákladů, stejně tak jako na automatizované a personalizované IT systémy, které lze snadno začlenit do existujících technologických platforem.
Tim Gower, vedoucí analytik z Datamonitor, říká: „Oproti tomu, co si někteří vedoucí pracovníci myslí, radíme organizacím, aby se zaměřily na adaptabilní přístup k přehodnocování obchodních činností. Pragmatický přístup s nízkým rizikem umožňuje zavádět změny postupně, jeden obchodní proces v jednom čase, což je vhodnější než prudké změny na všech úrovních. Manažeři, kteří chtějí transformovat své procesy a infrastruktury najednou následují relativně neprověřenou a vysoce rizikovou strategii, která může být velmi nebezpečná pro každodenní pracovní proces a vyžaduje značné finanční investice,“ dodává Tim Gower.
Radka Palánová, Coporate & CBS Marketing Communications Manager Canon CZ, říká: „Zpráva poradenské společnosti Datamonitor jasně ukazuje, že IT systémy musí být snadno integrovatelné a flexibilní, aby organizace mohly reagovat na měnící se obchodní podmínky včas. Naším cílem v Canonu je pomoci zákazníkům zlepšit podnikové procesy a snížit náklady, aniž by museli kompletně přepracovat své IT prostředí. Naše nová platforma multifunkčních tiskáren imageRUNNER ADVANCE, která bude v Evropě představena v listopadu 2009, je specificky určena pro řešení těchto problémů. Poskytne novou, jednotnou platformu, která nabízí plnou integraci do pracovního prostředí zákazníka pro snížení operativních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. Toho je dosaženo díky zcela nové úrovni ovládání, garancí maximální doby provozuschopnosti a kvalitě výstupů,“ dodává Radka Palánová.


| Diskuse | Tiskové zprávy