McAfee - finanční výsledky za 2. čtvrtletí roku 2009

5. 8. 2009 21:03    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost McAfee oznamuje rekordní finanční výsledky za 2. čtvrtletí roku 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost McAfee, Inc. (NYSE:MFE) zveřejňuje finanční výsledky za 2. čtvrtletí účetního roku 2009, které skončilo 30. června.

Hlavní finanční ukazatele
- Příjmy dosáhly rekordní výše 469 milionů dolarů, což v porovnání se stejným obdobím minulého roku představuje nárůst o 18 procent a růst 5 procent
v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.
- Odložené příjmy dosáhly výše 1,31 miliard dolarů, což znamená meziroční nárůst o 20 procent a 3 procenta ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím.
- Kurzové výkyvy ovlivnily negativně výši příjmů – v meziročním srovnání
o 22 milionů dolarů, ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím měly minimální dopad. Co se týče dopadu na odložené příjmy, kurzové výkyvy způsobily meziročně pokles odložených příjmů o 45 milionů dolarů, v porovnání s prvním čtvrtletím měly pozitivní dopad ve výši 29 milionů dolarů.
- Zisk podle standardu GAAP přepočtený na akcii je 0,18 dolaru (při účtování non-GAAP 0,60 dolaru).

- Zisk přepočtený na akcii při účtování non-GAAP dosáhl rekordní výše
0,60 dolaru, což znamená 15% meziroční nárůst a nárůst o 5% nárůst
v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.
Bilanční tabulka a shrnutí cash flow
K 30. červnu 2009 měla společnost v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech částku 886 milionů dolarů. Na konci 1 čtvrtletí letošního roku to bylo 801 milionů dolarů. Ve druhém čtvrtletí letošního roku společnost zaplatila 32 milionů dolarů v hotovosti za akvizici firmy Solidcore Systems, Inc.
Za prvních šest měsíců tohoto roku vytvořil provoz společnost 199 milionů dolarů v hotovosti ve srovnání se 151 miliony dolarů za stejné období loňského roku. Odložené výnosy dosáhly na konci druhého čtvrtletí roku 2009 výše 1,308 miliardy dolarů (se započtením pozitivního vlivu vývoje měnových kurzů ve výši zhruba 29 milionů dolarů). Přibližně 79 procent příjmů v průběhu druhého čtvrtletí roku 2009 pocházelo z odložených příjmů v minulém období.

Podnikový segment
- Příjmy v 2. čtvrtletí roku 2009 vzrostly v meziročním srovnání o 21 procent na rekordní výši 291 milionů dolarů.
- Společnost uzavřela 424 kontraktů, jejichž výše přesáhla 100 000 dolarů, včetně 57 kontraktů nad 500 000 dolarů a 28 kontraktů v hodnotě přes 1 milion dolarů.
Segment koncových uživatelů
- Příjmy v 2. čtvrtletí roku 2009 vzrostly v meziročním srovnání o 13 procent na rekordní výši 177 milionů dolarů.
- Během tohoto období bylo uzavřeno nebo rozšířeno 24 obchodních dohod a společnost McAfee získala 63 nových partnerů v oblasti on-line služeb nebo tato partnerství rozšířila. Celosvětově tak má již více než 200 „značkových“ partnerů.

Výsledky v jednotlivých regionech
- Příjmy společnosti McAfee v Severní Americe vzrostly meziročně o 30 procent a dosáhly rekordní výše 265 milionů dolarů. Tyto příjmy činily ve 2. čtvrtletí 2009 57 procent celkových příjmů společnosti – před rokem byl tento podíl 51procent.
- Příjmy společnosti McAfee mimo USA a Kanadu vzrostly ve 2. čtvrtletí roku 2009 v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 6 procent na rekordní hodnotu 203 milionů dolarů.
- Příjmy uváděné v dolarech v oblasti EMEA (Evropa, Blízkých východ, Afrika) poklesly meziročně o 2 procenta. Ve východní Asii byl nárůst příjmů 18 procent, v Japonsku 20 procent a v Latinské Americe 36 procent.
- Příjmy mimo USA a Kanadu se na celkových příjmech 2. čtvrtletí roku 2009 podílely 43 procenty. Před rokem byl tento podíl 49 procent.

Výhled
Společnost McAfee předpokládá, že čisté příjmy ve 3. čtvrtletí roku 2009 se budou pohybovat mezi 475 a 485 miliony dolarů. Zisk přepočítaný na akcii podle standardu GAAP by se měl pohybovat mezi 0,25 a 0,29 dolary, non-GAP zisk na akcii mezi 0,58 a 0,62 dolary. Tento výhled předpokládá, že daňová sazba pro zisk GAAP bude 28 procent a pro výsledky non-GAAP 24 procent. Společnost McAfee předpokládá, že dopad akvizice firmy MX Logic na non-GAAP zisk přepočítaný na akcii by se měl ve zbytku roku 2009 pohybovat mezi 0,01 a 0,02 dolary.


| Diskuse | Tiskové zprávy