Vodafone - Nadace Rok jinak

13. 8. 2009 20:45    Rubrika: Tiskové zprávy

Poměr mezi muži a ženami je u uchazečů o program Rok jinak vyrovnaný. Do programu se hlásí zájemci ve věkovém rozmezí od 22 let až do 63 let.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění
Nejvíce uchazečů pochází z komerční sféry (60 %), ale hlásí se i uchazeči ze sféry státní (17 %) a osoby samostatně výdělečně činné (13 %). Překvapující je především zájem pracovníků z mediální branže. Z celkem 98 přihlášek jich 8 podali novináři. Nejvíce uchazečů pochází z hlavního města, ale mezi uchazeči jsou i Bělorus a Čech žijící v Británii.
Vítěze letošního ročníku vybere šestičlenná porota složená ze zástupců Nadace Vodafone, neziskové sféry, Vodafone Czech republic a.s., médií a loňských vítězů programu. Hodnotit budou zejména kvalitu projektů, míru využití know how uchazeče z komerčního sektoru ve vybrané neziskovce a udržitelnost projektu po skončení ročního působení vítěze.
Současní vítězové Roku jinak působí v neziskové sféře již téměř tři čtvrtě roku.
• Roman Nenadl, bývalý senior manažer energetického koncernu E.ON nyní pomáhá vybudovat strategický plán rozvoje do roku 2011 Charitě České Budějovice.
• Adam Javůrek, guru české blogosféry se v rámci svého Roku jinak věnuje osvětové činnosti a učí české neziskovky, jak využít nástroje internetu ve svůj prospěch.
• Hanka Hermová využívá v rámci Roku jinak své zkušenosti z práce v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v projektu Lesní stezky České mountainbikové asociace. Společně se snaží restaurovat staré lesní stezky tak, aby po nich mohli jezdit cyklisté.
• Blanka Rejlková společně se společností Člověk v tísni pomáhá spojit komerční sféru, neziskovou sféru a úřady práce tak, aby společně efektivně pomohli nalézt práci dlouhodobě nezaměstnaným.
• Jiří Šťastný – obchodní ředitel společnosti EVROFIN Int. v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko pomáhá propagovat udržitelný cestovní ruch a ekoturismus.


| Diskuse | Tiskové zprávy