O2 nabízí pomoc po povodních

18. 8. 2009 15:40    Rubrika: Tiskové zprávy

O2 nabízí pomoc po povodních

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Letošní léto s sebou přináší deštivé a chladné počasí, které způsobuje mnoha rodinám a domácnostem újmy na majetku. V současné době se odstraňují škody napáchané touto živelnou pohromou po celé republice a pro většinu poškozených je právě v těchto chvílích důležitá možnost okamžité komunikace jak s rodinou, tak úřady a jinými firmami. Právě z tohoto důvodu se rozhodla společnost Telefónica O2 pomáhat a vycházet postiženým maximálně vstříc.

"" Každá přírodní katastrofa, která zasáhne do životů lidí, s sebou přináší řadu trápení a změnu životních priorit. Letošní povodně postihly spoustu jednotlivců a rodin a způsobily mnoho škod," uvádí Jan Karas, ředitel pro marketing residentního segmentu společnosti Telefónica O2 a dodává: "Pro mnohé obyvatele z postižených oblastí jsou velmi problematické i tak banální věci, jako třeba sehnat nový telefon, vyměnit vytopenou SIM kartu nebo si zaplatit účty. Právě proto jsme se rozhodli, že poškozeným nabídneme individuální pomoc a pomůžeme tím, co umíme - tedy komunikačními technologiemi."

Telefónica O2 zareagovala již v prvních dnech povodní a vyhlásila zaměstnaneckou sbírku. 909 zaměstnanců společnosti přispělo částkou 460 tisíc Kč. O2 tuto částku zvýšilo na 1 milion korun a darovalo ji společnosti Člověk v tísni, která ji použije na obnovu silně poškozené základní či mateřské školy v Novojičínském kraji.

Pro povodní postižené obyvatele jsou nyní nově připraveny speciální programy, které jim nabídnou okamžité řešení nastalé situace. V prvé řadě je to možnost bezplatného vydání nové SIM karty a to i se stejným telefonním číslem, sleva ve výši 1000,- Kč na nákup nového mobilního či fixního telefonu, pořízení ADSL, ISDN modemu či Set-top-boxu pro O2 TV.

Zájemci mají také možnost pořídit si se slevou 500,- Kč nový mobilní telefon Nokia 1661 (po slevě za 495,- Kč) nebo Motorola W230 (po slevě 695,- Kč) tak, aby mohli co nejrychleji telefonovat. Kromě toho lze individuálně dohodnout odklad splatnosti faktur za fixní služby a mobilní služby s uzavřenou smlouvou až o čtvrt roku. Zmraženo bude i vymáhání stávajících pohledávek a dojde k případné reaktivaci čísla, pokud na něm již došlo k omezení služeb pro neplnění závazků.

Vzhledem k tomu, že se u osob postižených živelnou katastrofou dá předpokládat silnější potřeba komunikovat, nabídne jim O2 50% slevu na volání z mobilního telefonu v rámci ČR po dobu dvou následujících zúčtovacích období. Majitelé předplacených karet mohou získat 100,- Kč kredit navíc po dobu 6 měsíců.

O výše uvedenou pomoc může zákazník požádat na značkové prodejně operátora do jednoho měsíce od vzniklé škody nebo do konce září, pokud škodní událost vznikla před 17. srpnem. Posun splatnosti lze dojednat na bezplatné zákaznické lince 800 123 456, kde lze také získat další informace. Pro přiznání výhod je třeba předložit doklad totožnosti (nebo náhradní doklad) a některý z dokumentů průkazně svědčících o tom, že zákazník byl významnou měrou postižen následky živelné pohromy. Může se jednat například o doklad o poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi, protokol o pojistném plnění, potvrzení městského či obecního úřadu, nebo jakýkoli jiný dokument dokládající skutečnost, že žadatel byl výrazně zasažen živelnou pohromou.


| Diskuse | Tiskové zprávy