Mapa pro lidský genetický kód za tisíc dolarů

26. 8. 2009 17:48    Rubrika: Tiskové zprávy

GE mapuje lidský genetický kód za pouhých tisíc dolarů

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Centrum biologického výzkumu při GE Global Research oslavilo páté výročí existence dosažením zásadního technologického úspěchu - výzkumníci v americkém GE Global Research pracují na odkrytí lidského genomu za pouhých tisíc dolarů.

Genetický kód člověka byl mapován již dříve. Vůbec první mapa lidského genetického kódu v roce 2003 však stála na 500 milionů dolarů. Výzkumník Stanfordské univerzity, Stephen Quake, tento měsíc oznámil, že vyvinul technologii výrazně snižující náklady na 50 tisíc dolarů. Současný výzkum GE si klade za cíl dosáhnout stejného výsledku za neuvěřitelných tisíc dolarů. Každý z nás by tak mohl mít dostupnou mapu vlastního genetického kódu. Toto představuje zcela zásadní průlom v lékařské vědě. Odkrývá totiž nové možnosti diagnostiky a individuálního léčení nemocí lidského organismu.

Centrum biologického výzkumu společnosti GE ve státě New York vytvořilo za 5 let svého působení zcela nové odvětví v oblasti digitální patologie, vyvinulo novou generaci účinných látek pro diagnózu a řadu dalších nástrojů lékařské vědy, které pomáhají odkrývat dosud netušená území zjišťování a léčbě chorob. Díky spolupráci s výzkumnými pracovníky z celého světa bylo dosaženo klíčových milníků ve výzkumu.

„Díky tomuto vysoce modernímu centru specializujícímu se na biomedicínský výzkum si společnost GE udržuje čelní postavení v oblasti inovace ve zdravotnictví,“ prohlásil viceprezident společnosti GE a ředitel GE Global Research Mark Little. Christoph Hergersberg, jenž působí na pozici hlavního technologického manažera pro biovědy, dodává: „Naše vize je naplno využít kapacit a zkušeností GE v oblasti diagnostických systémů a vyvinout novou řadu produktů a technologií, které těmto nástrojům umožní diagnostikovat choroby mnohem spolehlivěji. Chceme tak pomoci GE Healthcare vybudovat lepší pozici pro zásobování nových trhů a nových klientů – od farmaceutických firem až po lékaře specialisty, s nimiž úzce spolupracujeme a kteří nám pomáhají nově definovat oblasti možného ve zdravotnictví.“

Práce, kterou odvádí výzkumný tým pro biovědy, je klíčovým prvkem iniciativy Healthymagination zaměřené na podporu nových technologií a produktů umožňujících snížit náklady na lékařskou péči při současném zvýšení kvality a dostupnosti. Výzkumné centrum připomíná malou, nezávislou biotechnologickou společnost a jeho výsledky za 5 let jsou pozoruhodnými úspěchy.
Klíčové milníky dosažené ve výzkumu:

Březen 09
Optické zobrazování: Vývoj optického zobrazovacího systému umožňujícího lepší zobrazování nádorů v reálném čase, a to přímo během chirurgického zákroku. Speciální fluorescentní chemická látka zaměří nádor včetně jeho marginálních oblastí, takže je pak dobře čitelný v zobrazovacím zařízení. Tato nová technologie byla vyvinuta za účelem snížení recidivy nádorových onemocnění a zlepšení výsledků léčby. Chirurgové by tyto nástroje mohli mít k dispozici do pěti let.

Listopad 08
Biotický člověk: Výzkumní pracovníci GE vyvíjejí model virtuálního člověka, který dokáže počítačově modelovat dopad bakteriálních, virových a dalších infekčních činitelů na lidské tělo a zároveň simulovat účinek nových antibiotických nebo antivirových léčiv na tyto hrozby. Cílem je zrychlit reakci na biologické útoky, k nimž dochází během válečných konfliktů. Nová technologie by ovšem mohla mít široký dopad i na farmaceutický průmysl, kde by mohla urychlit snahy o vývoj nových léčiv při podstatně nižších nákladech.

Září 08
Nanočástice jako prostředník při zobrazování: Výzkumní pracovníci vyvinuli zvláštní prostředník na základě nanočástic. Tento činitel dokáže výrazně zvýšit rozlišení snímků z diagnostických zařízení i citlivost přístrojů. Nová technologie by mohla výrazně rozšířit využití tradičních zobrazovacích systémů (například MRI) i na choroby, které těmito přístroji dosud není možné diagnostikovat. Činidla aktuálně vyhodnocuje Státní institut pro výzkum rakoviny (NCI) v rámci výzkumně-vývojového kontraktu.

Květen 08
Digitalizace patologie: Společnost GE Healthcare vytvořila novou organizaci s lékařským střediskem Pittsburghské univerzity (UPMC). Ta využije prototyp skeneru vyvinutého globálním výzkumným střediskem GE a použije ho k digitalizaci odvětví, jež se po více než 125 let spoléhalo na mikroskop a skleněné diapozitivy. Digitalizované diapozitivy nabídnou hodnotnější informace pro detekci a léčbu chorob; zároveň digitalizace umožní okamžité sdílení souborů a virtuální konzultace po internetu.

Květen 08
Partnerství GE/Nestlé: GE navázalo spolupráci s výzkumným střediskem společnosti Nestlé, jejímž cílem je vědecky analyzovat spojení mezi složením těla, metabolickým stavem, jídelníčkem a životním stylem člověka. Při výzkumu dojde ke spojení špičkových diagnostických nástrojů GE se zkušenostmi a znalostmi výživových specialistů Nestlé, přičemž konečným cílem je boj proti sílící epidemii obezity.

Říjen 07
Partnerství GE/Lilly: Společnost GE uzavřela tříletý výzkumný kontrakt se společností Eli Lilly and Company. Cílem je vývoj pokročilých in vitro diagnostických chemických analýz, které dokáží předpovědět reakci při léčbě rakoviny. Nástroje vyvíjené výzkumnými pracovníky střediska pro biologický výzkum umožní společnost GE Healthcare vytvářet a rozvíjet nové tržní příležitosti v této oblasti.

Listopad 06
Lidský genom za 1000 dolarů: Středisko GE Global Research získalo grant od Národního institutu pro výzkum lidského genomu (NHGRI), jež je součástí Národního zdravotního institutu, na vývoj revolučních technologií, které umožní sekvencovat lidský genom při nákladech nižších než 1 000 dolarů a za dobu kratší než jeden den. Při stávajících technologiích jsou náklady na sekvencování odhadovány na 50 000 dolarů, přičemž celý proces trvá několik týdnů. Máte-li zájem přečíst si blog našeho předního vědce o tomto projektu, klikněte zde.

Historie Centra biologického výzkumu
Základy Centra biologického výzkumu byly položeny v roce 2002, kdy společnost GE odstartovala v rámci svého Globálního výzkumného středisku řadu programů „vyspělých technologií“. Jejich součástí byl i program zaměřující se na molekulární zobrazování, jenž představoval první oficiální průnik společnosti GE do biovědy. V roce 2002 rovněž předseda správní rady a generální ředitel GE Jeff Immelt oznámil investici ve výši 150 milionů dolarů na renovaci ústředí Globálního výzkumného střediska GE v městě Niskayuna. Součástí rekonstrukce byla i výstavba nového komplexu, do něhož byly umístěny nejnovější biomedicínské technologie. Biologické a chemické laboratoře se rozkládají na ploše větší než 3700 metrů čtverečních.

Od založení střediska bylo podáno více než 50 patentových žádostí, zejména v oblasti činitelů zlepšujících diagnostické procesy.


| Diskuse | Tiskové zprávy