Microsoft a ČVUT prohlubují spolupráci

14. 9. 2009 11:22    Rubrika: Tiskové zprávy

ČVUT a Microsoft prohlubují spolupráci

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

V Dejvicích vyroste nová „Laboratoř interoperability“

Společnost Microsoft podpoří výstavbu nové laboratoře na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. Jejím prostřednictvím bude možné testovat spolupráci systémů společnosti Microsoft se systémy jiných dodavatelů, jako například podporu PHP aplikací v prostředí Windows. Studenti budou mít příležitost získat nové znalosti v oblasti systémové spolupráce, která se v praxi řeší stále častěji, a tak se lépe připravit na budoucí praxi a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Příležitost testovat systémovou spolupráci budou mít kromě studentů také komerční firmy.
Koncept laboratoře a spolupráce s akademickou půdou přijede v úterý 15. září 2009 podpořit také Hank Janssen, hlavní vývojový inženýr Open Source Technology Centra společnosti Microsoft. Pro odbornou veřejnost je připraven seminář na téma „Microsoft a vývoj open source“, který začíná v 9:30 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 6. Více informací pro zájemce je k dispozici na http://www.microsoft.com/cze/opensource/vyvoj-opensource/janssen.mspx.
„Microsoft se dlouhodobě snaží studentům pomáhat, aby se co nejlépe uplatnili po studiu v praxi. V březnu jsme pro studenty uvolnili profesionální nástroje pro vývoj a design v rámci programu DreamSpark, dnes díky významnému partnerství s Fakultou elektrotechnickou na ČVUT nabízíme podporu v často diskutované oblasti systémové spolupráce,“ hodnotí přínos nové laboratoře Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje společnosti Microsoft.
Děkan elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Boris Šimák, CSc. dodává: „Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je prestižním vysokoškolským pracovištěm, které si získalo uznání jak v České republice, tak i v zahraničí. Naplnění našich cílů být prestižní technickou vzdělávací a výzkumnou institucí s významným postavením v rámci světového vzdělávacího a výzkumného prostoru, se uskutečňuje zejména díky aktivní spolupráci fakulty s partnerskými institucemi a firmami. Jednou z významných partnerských firem je také Microsoft. Výsledkem vzájemné dlouhodobé spolupráce je i vznik společné Laboratoře interoperability.“


| Diskuse | Tiskové zprávy