Optimalizace firemních procesů a výkonnosti

22. 9. 2009 19:44    Rubrika: Tiskové zprávy

HP a Informatica rozšiřují spolupráci zaměřenou na optimalizaci firemních procesů a výkonnosti

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnosti HP a Informatica ohlásily nové portfolio integrovaných řešení Business Intelligence, která pomohou zákazníkům rychleji provádět obchodní rozhodnutí na základě aktuálních a přesných informací.
Tyto produkty kombinují technologii společnosti Informatica pro integraci dat s platformou datového skladu HP Neoview a s poradenskými a implementačními službami HP zaměřenými na oblast Business Intelligence. Nové produkty budou nabízet obchodní týmy HP Software and Solutions – Business Intelligence Solutions.
„Zákazníci vnímají informace jako strategický majetek, ale přitom mají problém ke svým datům přistupovat co nejrychleji, aby mohli okamžitě přizpůsobovat obchodní strategie aktuálnímu vývoji trhu,“ řekl Marek Růžička, ředitel HP Software a Solutions pro Českou republiku. „Naše nová řešení pomohou klientům snížit jejich výdaje spojené s informacemi a využívat je efektivně, rychle i zcela spolehlivě.“
Do portfolia integrovaných řešení pro správu dat spadají následující služby a produkty:
• HP Neoview s platformou Informatica Data Integration poskytuje zákazníkům konzistentní pohled na podniková data. Umožňuje různým vlastníkům a odběratelům informací v podnikovém „ekosystému“ – např. analytikům či pracovníkům call center – provádět analýzy v aktuálním kontextu a přizpůsobovat služby dle aktuálních dat.
• Služby HP Master Data Management Services s platformou Informatica Data Integration poskytují ucelený a přesný přehled napříč různými obchodními entitami organizace, například zákazníky nebo produkty. Zároveň přispívají k lepší spolupráci s partnery v dodavatelském řetězci.
• Služby HP Information Quality Management Services s platformou Informatica Data Integration rozšiřují možnosti zákazníků v oblasti přístupu k datům a generování informačních sestav pro maximální využití informací, díky čemuž mohou firmy provádět vysoce kvalitní a praktická obchodní či finanční rozhodnutí.
„Šéfové IT oddělení, stejně jako celé IT organizace, si uvědomují význam správy informačních dat a jejich zpřístupňování podnikovým uživatelům konzistentním způsobem nejvyšší možné kvality,“ řekl Mark Smith, generální ředitel a výkonný viceprezident společnosti Ventana Research. „Užší spolupráce společností HP a Informatica v oblasti poskytování technologií a služeb, které pomáhají snižovat časové a finanční náklady na rozvoj informační architektury, výrazně pomůže řadě firem z oboru informačních technologií zvýšit efektivitu správy dat.“
„HP a Informatica společně dodávají zákazníkům komplexní řešení integrace dat už více než 10 let,“ doplnil Sohaib Abbasi, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Informatica. „Nové společné nabídky umožní firmám získávat ještě větší praktickou hodnotu z informačního majetku a zároveň zvyšovat jeho kvalitu i efektivitu celého IT oddělení.“
Další informace o řešeních HP Business Intelligence jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/bi.


| Diskuse | Tiskové zprávy
Sdílej: